Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Wallflower

Akcie, kterou investoři přestali mít v oblibě a která má zpravidla velmi nízké P/E.

Warrant

Obchodovatelné právo emitované samostatně (Nahý warrant) nebo připojené k cennému papíru (obvykle k dluhopisu), které poskytuje vlastníkovi právo koupit či prodat finanční aktivum (obvykle akcie či Dluhový cenný papír) ve stejné měně za určitou realizační cenu (exercise price), a to k určitému datu nebo během určitého realizačního období (exercise period). Realizační cena bývá vyšší než spotová cena finančního aktiva. Warranty se emitují za prémii, čímž se shodují s opcemi. Warranty někdy přikládají emitenti jako sladidlo (sweatener), zejm. v případech, kdy emitenti nejsou veřejnosti dostatečně známi.

WASDE report

Zemědělské statistiky vydává Ministerstvo zemědělství U.S.. V těchto statistikách jsou uváděny odhady produkce, zásob, osetých ploch jednotlivých komodit a mnoho dalších údajů potřebných pro předpověď dalšího vývoje ceny na světových trzích.

Weak market

Trh, ve kterém je více prodávajících než kupujících.

Wedge

Grafický obrazec podobný klínu, ve kterém jsou 2 sbíhající se čáry zakresleny nad a pod skupinou cenových vrcholů a spodků.

Weighted index

Příklady takovýchto indexů jsou např. Nasdaq Composite index, S&P 500, Hang Seng index aj.

Whipsaw

Slangový výraz pro velmi volatilní trh, na kterém je ostrý vzestup ceny rychle následován stejně prudkým propadem.

White Knight

Osoba nebo společnost, která zachrání jinou společnost před nechtěným převzetím jinou společností.

Window Dressing

Strategie používaná podílovými fondy a portfolio manažery před koncem roku nebo čtvrtletí za účelem optického vylepšení výkonnosti fondu / portfolia před prezentací výsledků podílníkům / akcionářům.

WIOF (World Investment Opportunities Funds)

Fondy světových investičních příležitostí. WIOF je jméno seskupení mezinárodních investičních fondů, které nabízejí investorům možnost vytvořit si vlastní globálně rozložené portfolio v investičních fondech. Investoři si mohou vybrat z nabídky akciových fondů, obligačních fondů a tzv. rezervních fondů (fondy peněžního trhu). WIOF je společnost založená v souladu s právním řádem Velkovévodství Lucemburského ve formě akciové společnosti a má povahu společnosti s proměnlivým základním jměním. Předmětem činnosti WIOF je investice do převoditelných cenných papíru, jako jsou akcie a dluhopisy, s cílem maximalizace výnosu pro akcionáře ve formě kapitálových nebo měnových výnosu či periodických příjmů. Tohoto hlavního cíle může být dosahováno též investicemi do jiných druhů převoditelných cenných papíru nebo hotových peněz v rozsahu, v jakém to umožňují investiční omezení uvedená v Prospektu. Investoři mají možnost investovat do jednoho nebo více pod-fondů a tak si sami zvolit nejen trhy a měny, které jsou pro ně nejvýhodnější, ale i typ aktiv, kterým dávají přednost - akcie nebo dluhopisy.

Witching hour

Podobné jako double a tripple witching hour.

Writer

Prodejce opční smlouvy.