Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Hammering

Prodej obrovského množství cenných papírů skupinou movitých investorů, kteří věří, že market klesne silně dolů.

Head and shoulders

Obrazec, který na grafu vypadá jako hlava a ramena.

Hedge

Konzervativní strategie užívaná k omezení investičních ztrát uzavíráním obchodu, který vyrovnává současnou pozici. Hedge je využíván obchodníky jako forma pojištění proti neočekávaným událostem.

Hedged tender

Short prodej akcií nějaké části akciového porftolia formou veřejné nabídky (tenderu) a tímto se ochránit před rizikem ztráty v případě, že se v tenderu všechny nabídnuté akcie nepřijmou.

Hedging

Zajištění proti riziku. Většinou se používají tzv. deriváty opce (právo koupit nebo prodat), futures, forwards (obchody s odloženým vypořádáním) nebo swaps.

Hedžový fond (hedge fund)

Investiční fond určený pro bohaté fyzické osoby či institucionální investory s minimální investicí 1 mil.USD. Tyto fondy se angažují ve zvláštních investičních strategiích, které bývají obvykle velice rizikové. Vysoká rizikovost je v rozporu termínem hedžový fond. Často mají velký pákový mechanismus (leverage) prostřednictvím výpůjček. Někdy přijímají opačné strategie vzhledem k tendencím na trhu.Zvláště aktivní byly během krize Evropského mechanismu měnových kurzů (European exchange rate mechanism) v září 1992, kdy krátce prodávaly určité měny v očekávání jejich devalvací. Hedžové fondy někdy vedou trh, a proto se jejich spekulace mohou vyplatit. Jedná se o sebenaplňující se věštby (self-fulfilling prophecy). Skutečnost, že jsou obvykle organizovány tak, aby se vyhnuli zákonům o cenných papírech, vede k diskusím o jejich regulaci. V USA se obvykle jedná o tzv. partnerství s ručením omezeným (limited partnership) se 100 a méně partnery či se jedná o tzv. off-shore funds s neamerickými investory. V obou případech se vyhýbají regulaci americké Komise pro cenné papíry (SEC). Hedžový fond může používat automatické příkazy k likvidaci portfolií (stop-loss orders), jestliže cena investice jde proti fondu o více než činí určité procento, čímž se omezují ztráty fondu.

Held

Cenný papír, nebo jiný druh investice držený v portfoliu nebo v majetku.

Held at the opening

Situace, při které se veřejně obchodovatelná akcie pozastaví před obvyklým obchodováním, protože příslušné regulační orgány očekávají výraznou zprávu, která může mít za následek příliš velký pohyb ceny.

High-low index

Klouzavý průměr určitého počtu akcií, které dosáhnou nových nejvyšších a nejnižších hodnot během jednoho dne. Tento index se používá jako nástroj technické analýzy k měření síly celkového trhu.

Highs

Cenné papíry, které v aktuální nebo nejposlednější obchodní seanci dosáhly nových 52- týdenních vysokých cen.

High-tech stock

Akcie v technologickém sektoru, jakým je např. software, biotechnologie, polovodiče, aj.

Historical data

Historické informace o společnosti, které se používají pro předpověď vývoje společnosti. Tyto informace mohou být např. samotná cena akcie, poměr ceny/výdělku, výnosy a finanční růst, atd.

Historical volatility

Vychýlení ceny smlouvy během určitého období v minulosti. Obvykle se počítá převzetím standardní odchylky změny ceny během sledované doby.

Historické obchodní rozpětí

Nejvyšší a nejnižší ceny, ve kterých se kdy cenný papír nebo komodita obchodovaly.

Hodnota (kurs, cena) podílového listu

Hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat. U otevřených podílových fondů je shodná s vlastním jměním fondu připadající na jeden podílový list.

Hodnotící číslo

Určuje pořadí při přidělování cílové částky u stavebního spoření. Jde o bodové ohodnocení způsobu spoření jednotlivých účastníků. Dosažení určité výše parametru je jednou z podmínek pro přidělení cílové částky.

Hodnotové akcie

Název označuje ty akcie, které vzhledem ke své vnitřní hodnotě mají atraktivní tržní cenu. To znamená, že v rámci segmentu, ve kterém se emise pohybuje, nebo vzhledem k celému trhu jsou podhodnocené. Mezi nejčastěji využívané metody pro jejich vyhledávání patří klasická účetní kriteria P/E (price-to-earnings ratio, tedy poměr tržní ceny akcie k zisku připadající na jednu akcii), market-to-book ratio (poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě) nebo price-to dividends ratio (P/D, poměr tržní ceny akcie k vyplacené dividendě).

Hold

viz. Držet

HOLDERS (ticker HLDR)

Označení indexových akcií, které byly emitovány americkou investiční bankou Merrill Lynch. Od ostatních indexových akcií se liší tím, že dividendy každého jednotlivého podkladového aktiva (akcie) jsou okamžitě vyplaceny investorovi. Zde se ale nejedná o pravé indexové akcie, nýbrž o sektorové koše akcií.

Hotovostní ekvivalent (Cash Equivalent)

Vypůjčené peníze jsou použity na investiční účely. Může to zvýšit zisky nebo ztráty a snížit riziko.

Hrubý domácí produkt (HDP)

Je klíčovým ukazatelem výkonnosti ekonomiky za určité období. Vyjadřuje hodnotu vyrobeného zboží a služeb na území daného státu.

Hypotéční úvěr

Je úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitosti nebo na její výstavbu či pořízení a jehož splacení je zajištěno zástavním právem k této nebo jiné nemovitosti.

Hypotéční zástavní list (HZL)

Je dluhopis, v němž je dlužníkem banka, která hypotéční zástavní listy vydává a jejich prodejem získává peníze na poskytování hypotéčních úvěrů. Jmenovitá hodnota HZL, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotéčních zástavních úvěrů. HZL může vydávat pouze banka, která má povolení ČNB.