Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Lagre cap

Jedná se o společnosti s velkou tržní kapitalizací (existuje více definic, ačkoliv nejčastěji se za velkou tržní kapitalizaci považuje kapitalizace v pásmu 5 až 25 miliard dolarů).

Last

Nejposlednější obchod daného cenného papíru.

Last sale

Nejposlednější cena, ve které se prodal příslušný cenný papír.

Leading Indicators (Vedoucí indikátory)

Statistická data pomocí kterých je předpovídán budoucí ekonomický vývoj.

LEAPS

Zkratka pro dlouhodobé předem placené opce, s velmi dlouhou splatností.

Letter of intent

Dopis o záměru: právně nezávazný dokument vyjadřující záměr investora.

Level II quotes

Okamžité cenové kvóty nabídky a poptávky nabízené jednotlivými market makery (tvůrci trhu) pro akcie na NASDAQ nebo OTCBB trhu. Tyto kvóty umožní obchodníkům rozpoznat market makera s nejnižším rozdílem mezi nabídkou a poptávkou.

Level III quotes

Všechny vlastnosti jako v Level II, plus možnost zadávání kvót, exekuovat objednávky, a přenášet další informace. Level III mohou využívat pouze market makeři, kteří jsou členové burzy cenných papírů.

Leverage

Obchodování s větším množstvím peněz, po vložení pouhé malé částky.

LIBOR

The London Inter-Bank Offered Rate. Banky LIBOR využívají pokud si chtějí vypůjčit od ostatních bank.

Likvidátor

Je fyzická osoba volená valnou hromadou, která zabezpečuje likvidaci společnosti.

Likvidita

Charakteristika aktiva určující snadnost jeho směny za hotovost, která je nejlikvidnějším aktivem.

Limit order

Příkaz ke koupi nebo prodeji v přesné minimální nebo maximální ceně určené obchodníkem.

Limit price

Cena specifikovaná v limitní objednávce.

Limit-on-close order

Objednávka ke koupi nebo prodeji specifického množství cenných papírů na zavírací ceně, ovšem pouze tehdy, je-li cena na nebo nad (pro prodejní objednávku) nebo na nebo pod (pro nákupní objednávku) specifikovanou cenou.

Linear chart

Standardní typ grafu, na kterém daná vzdálenost vždy reprezentuje stejnou absolutní změnu v ceně (ne jako na logaritmickém grafu, kde daná vzdálenost vždy reprezentuje stejnou procentuální změnu v ceně). Jinými slovy, na logaritmickém grafu je vzdálenost od 1 do 10 stejná, jako vzdálenost od 10 do 100, nicméně na lineárním grafu je vzdálenost od 10 do 100 desetkrát větší, než vzdálenost od 1 do 10.

Linear regression

Technika, ve které se zakreslí přímka do souboru dat, aby změřila účinek jednotlivých nezávislých proměnných hodnot. Měří se pozice a svážení této přímky.

Liquidation

Uzavření dané pozice prostřednictvím realizace záměnného obchodu.

Liquidity

Ukazatel množství a četnosti obratu obchodovatelných listin. Zjednodušeně to je možnost kdykoliv nakoupit nebo prodat cenný papír během krátké chvíle. Obecně čím větší společnost, tím větší liquidita.

Liquidity event

Způsob, jakým investor plánuje ukončit příslušnou investici. Jinými slovy tuto situaci můžeme nazvat i výstupní strategie.

Listed company

Společnost, jejíž akcie jsou obchodovatelné na akciovém trhu.

Listinné cenné papíry

Cenné papíry v materializované podobě.

Lock-limit

Systém, při kterém se ceny mohou hýbnout max. o předem určenou hodnotu v jakémkoliv směru. Jakmile cena dosáhne v některém ze směru trhu svého limitu, je v tomto limitu uzavřena a tímto směrem se už v daném dni nehne. Tyto limitní hranice jsou běžně užívány ve futures trzích, např.obiloviny.

Lombardní sazba

Sazba za kterou banka půjčuje peníze proti zástavě tvořené likvidními cennými papíry.

Long

Nákup cenných papírů za účelem očekávání zvýšení ceny těchto cenných papírů. Obchodník vydělá, koupí-li za málo a prodá za hodně.

Long-term

Doporučení pro dlouhodobý horizont.

Lot

Minimální obchodovaný počet kusů cenného papíru (obchodování probíhá v celých násobcích lotu).

Low

Nejnižší cena, které daný cenný papír nebo komodita dosáhla v určitém časovém intervalu. Opakem je high, neboli nejvyšší cena.

Lows

Cenné papíry, které v současné nebo v nejposlednějších obchodních seancích dosáhly nových 52- týdenních nízkých cen.