Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

XTB o regulaci ESMA

Informujeme

Rok 2018 bude extrémně důležitý pro evropský forexový trh. Již 1. 7. začnou platit první omezení evropského regulačního orgánu ESMA týkající se obchodování opcí, a od 1. 8. vstoupí v platnost i omezení týkající se obchodování ostatních finančních instrumentů.

Produktová intervence ESMA představuje dalekosáhlé regulace, které mohou ovlivnit trh forexového obchodování v Evropě i v nadcházejících letech. Za prvé, tyto regulace vypadají většinou jako omezení a z pohledu obchodníka to je právě tak. Pro mnoho brokerských domů tyto změny představují enormní výzvy, ale silné společnosti jako XTB mohou vlastně z takové situace těžit. Tato analýza uvádí přehled regulací, jejich možný dopad na forexový trh i na samotné XTB.

Co je ESMA?

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (The European Securities and Markets Authority) má za cíl ochranu investorů a zajištění integrity, stability a hladkého fungování finančních trhů. Protože forexový trh tvoří významnou část světa finančních trhů, je přirozené, že je také v hledáčku evropského regulátora. Regulace ESMA musí být aplikovány v každé zemi Evropské unie, a jsou proto v centru pozornosti také skupiny XTB. Připomeňme, že XTB zaujímá významný podíl na trhu v řadě evropských zemí, např. v České republice, Polsku, Španělsku, Portugalsku, Francii, Německu či Rumunsku.

Čeho se regulace týkají?

ESMA zavádí nový mechanismus nazvaný produktová intervence, jehož cílem je ochrana drobných investorů. Často se o regulacích hovoří jako o omezení finanční páky, ale v dokumentu publikovaném orgánem ESMA je mnohem více:

Intervence zavádí absolutní zákaz binárních opcí, které jsou pokládány za příliš komplexní pro drobné investory. Pro XTB je tato změna pouze druhotného významu, také z důvodu omezení nabídky opcí v minulých letech a zavedení nové nabídky fyzických akcií a ETF v posledním roce.

Další změny se týkají CFD instrumentů, stěžejní nabídky XTB. Maximální finanční páka byla zastřešena na 1:30, avšak pro mnoho instrumentů je omezení výraznější, až k 1:2. Páka 1:30 byla vyhrazena pro hlavní měnové páry (majors), 1:20 pro ostatní měnové páry, zlato a hlavní akciové indexy, 1:10 pro ostatní akciové indexy a ostatní komodity, 1:5 pro ostatní nespecifikované instrumenty a 1:2 pro CFD na kryptoměny. Průzkum provedený polským webem comparic.pl ukázal, že přes 90 % traderů je proti těmto omezením.

ESMA informovala, že obdržela kolem 18 500 odpovědí na svou výzvu, podat připomínky k navrženým omezením, a že většina této enormní sumy přišla od individuálních investorů a obchodníků. Z toho vyplývá, že změny nejsou vítané tradingovou komunitou a nebudou v jejich prospěch. Tyto změny budou vyžadovat vyšší kapitál pro udržení obvyklé tržní expozice a ve srovnání s dalšími možnostmi zhodnocování kapitálu to bude více nákladné. XTB považuje tyto změny za příliš radikální a potenciálně kontraproduktivní. Pokud se obchodníci rozhodnou opustit jurisdikci EU ve snaze najít lepší obchodní podmínky, mohou skončit bez jakékoli ochrany.

Další je pravidlo minimálního vkladu, podle kterého bude pozice uzavřena, pokud hladina vkladu poklesne pod 50 % původní hodnoty, a to pro každý obchodní účet zvlášť. XTB považuje tuto hladinu za uskutečnitelnou, ale příliš obecnou.

Produktová intervence zavádí povinnou ochranou před negativním zůstatkem. To znamená, že ztráta drobných investorů nemůže překročit jejich vklad. XTB stojí plně za tímto návrhem a reálně tento postup zavedla již před nařízením ESMA.

Regulace také omezuje poskytování pobídek, které mohu být nabízeny ve spojení s CFD instrumenty. I když XTB s tímto nařízením principiálně souhlasí, vedení společnosti vidí řadu výhod v poskytování benefitů pro upevnění dlouhodobého vztahu mezi brokerem a jeho klienty. A nakonec, intervence standardizuje upozornění na rizika. XTB plně stojí za tímto návrhem, který přináší zvýšení transparentnosti.

Vyplatí se zůstat s evropským brokerem?

Jednoduše ano. Ačkoliv obchodování CFD s evropským brokerem bude vyžadovat vyšší vklad, investoři by měli dát vždy na první místo bezpečnost. XTB zdůrazňuje, že někteří brokeři nabízející atraktivní obchodní podmínky, nemusí být regulovaní a peníze investorů tak mohou být pod vysokým rizikem. Dále i když má broker licenci, prostá vzdálenost a rozdíl v regulaci a dohledu mohou způsobit, že obchodník nebude schopen vymoci svá práva. Navíc nikde mimo Evropu nezíská ochranu před negativním zůstatkem.

Tyto regulace shodně vymezují hrací pole pro brokerské domy v Evropě. Každý broker bude muset dodržovat tato pravidla. "Je naší povinností zajistit ty nejlepší služby a obchodní platformy. Chceme naše klienty ujistit, že XTB je regulovaný broker, který poskytuje bezpečnost každému investorovi," řekl Filip Kaczmarzyk, člen představenstva XTB.

Současně XTB vidí jako problematické neregulované brokery, kteří nabízejí své služby v Evropě ze zemí mimo EU. Mnoho takových společností používá agresivní marketingové a obchodní taktiky a nabízí vidinu rychlých zisků, ale ve skutečnosti nabádá klienty k podstoupení nadměrného rizika. Tyto společnosti mají škodlivý vliv na integritu finančních trhů v Evropě a jejich aktivity by měly být přezkoumány orgánem ESMA.

Dobře si ověřte licenci brokera

Jak vidíte, investování s důvěryhodným a regulovaným brokerem by mělo být prioritou pro každého tradera. XTB vždy radí ověřit licenci brokera nejen na jeho webu, ale i na stránkách regulátora. Navíc by si měl obchodník ověřit, že broker není na tzv. warning listu. Investoři by si měli být vědomi toho, že rozdílné licence znamenají rozdílnou úroveň jejich bezpečnosti. Některé offshorové  licence mohou poskytovat méně ochrany než licence brokerů v EU.

Vyšší páka pro profesionální tradery

Je důležité mít na paměti, že omezení představená orgánem ESMA se vztahují na drobné, neprofesionální investory. Klienti brokerských domů se však mohou stát tzv. profesionálním obchodníkem. Sama ESMA zdůrazňuje tuto možnost ve svém prohlášení:

“Pokud chcete zachovat obchodování CFD bez omezení páky, které je součástí produktové intervence, nebo chcete pokračovat v obchodování binárních opcí, můžete se obrátit na svého brokera a zvážit možnost stát se profesionálním obchodníkem,“ doplňuje ESMA v otázkách ohledně produktové invervence.

K tomu, aby se drobný investor mohl stát profesionálním obchodníkem, musí být splněny alespoň 2 ze 3 podmínek:

  • Klient realizoval minimálně 10 transakcí v průměru za poslední 4 čtvrtletí, v minimální hodnotě 50 000 EUR.
  • Klient má finanční aktiva v hodnotě alespoň 500 000 EUR.
  • Klient má minimálně roční zkušenost z finančního sektoru na pozici vyžadující znalost finančních trhů.

ESMA připomíná, že ačkoliv profesionální klienti nebudou mít omezenou finanční páku, vzdávají se  ochrany, kterou získávají drobní neprofesionální investoři. Kromě ochrany negativního zůstatku, kterou XTB poskytuje všem klientům, profesionálním i neprofesionálním.

Může XTB získat na regulacích ESMA?

Vedení XTB počítá s dočasným poklesem objemů, ale současně je přesvědčeno o životaschopnosti odvětví v delším časovém horizontu. Především v průběhu času klienti upraví své obchodní strategie. Dále XTB očekává konsolidaci evropského trhu.

Regulace ESMA mohou učinit prostředí méně atraktivní pro společnosti, které mají zájem o rychlý profit a nemají stabilní zákaznickou základnu. Společnosti se širokou investiční nabídkou a kvalitní diverzifikací mohou získat výhodu v tomto procesu a zvýšit svůj podíl na trhu. Vedení XTB si je vědomo těchto příležitostí a má v tomto směru ambiciózní cíle.

Největší výzvou jak pro tradery, tak pro brokerské domy v Evropě jsou omezení finanční páky. Obchodníci budou nuceni zajistit vyšší vklad pro každou transakci a upravit podle toho své obchodní metody. „Co se týká forexového trhu v Evropě, může to znamenat začátek konsolidace, kde společnosti s dobrou diverzifikací nabídky (geografickou i produktovou), jako XTB, mají největší pravděpodobnost setrvat,“ říká Omar Arnaout, CEO XTB.

Nejen forex – XTB představilo fyzické akcie a ETF

XTB považuje za nezbytné nabídnout investorům široký výběr investičních příležitostí v jediné obchodní platformě. Takové řešení zajišťuje nejen komfort, ale také kapitálovou efektivitu. Investoři nejsou nuceni převádět prostředky z jednoho účtu na druhý, aby mohli investovat do akcií, ETF nebo derivátů. S tímto vědomím XTB představilo akcie z 16 významných akciových trhů spolu s fyzickými ETF. Tyto trhy zahrnují NYSE, NASDAQ, London Stock Exchange, Deutsche Boerse a mnohé další. To umožní investorům vytvořit zajímavá, dobře diverzifikovaná portfolia. Vedení XTB je přesvědčeno, že takto široká nabídka spolu s technologicky vyspělými obchodními systémy jsou budoucností tradingu a investování. 

„Našim klientům nabízíme více než 1 500 akcií z 16 hlavních akciových trhů. Navíc jsme představili ETF a v nabídce je více než 200 fondů. To umožňuje investorům aplikovat rozličné obchodní strategie při použití jedné integrované obchodní platformy. To sníží náklady a čas potřebný k realizaci jednotlivých transakcí,“ doplňuje Omar Arnaout, CEO XTB, a uzavírá „V současné době mohou všichni klienti XTB realizovat 5 transakcí za měsíc zcela zdarma, do maximální nominální hodnoty 30 000 EUR.“

Autor: XTB Česká republika
Dne: 12. 6. 2018

Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Přečtěte si další články
XTB o regulaci ESMA