Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Dozvuky MoneyExpo Trading 2017: Davide Biocchi

Informujeme

"Přinášíme Vám první ze série rozhovorů, které přímo na MoneyExpo Trading 2017 udělali s řečníky redaktoři Web4Trader."

Tým FZ

Davide Biocchi byl i letos účastníkem FPG MoneyExpo trading 2017, kde měl svůj workshop, na kterém vysvětloval zájemcům principy svého obchodování. Chtěli jsme vědět co je v tradingu nového, a tak jsme Davideho požádali o rozhovor.

Chtěl bych se vrátit ke včerejšímu workshopu. Říkal jste, že používáte různé obchodní styly, můžeme to podrobněji probrat?
Používám několik obchodních stylů. Ve své podstatě jsem dlouhodobý investor. Když říkám dlouhodobý, tak tím myslím dobu několika let. Tento můj investiční cyklus vychází z fundamentální analýzy. Na druhé straně jsem hlavně intradenní trader, což vychází z toho, že intradenní obchodování je pro mě jednodušší, než swingové obchodování (poznámka redakce: swingové obchodování – založené na snaze využít krátkodobý růstový pohyb aktiva, případně jeho pokles, který trvá obvykle několik dní). Intradenní obchodováníě pro mě znamená, že uzavírám obchody týž den. Nějakou sumu mám na začátku obchodování ráno a nějakou sumu po uzavření všech obchodů na konci dne.

Nejvíce obchoduji v první hodině obchodování. Během první hodiny obchoduji velmi mnoho a používám skalpování. Moje skalpovací obchody trvají několik vteřin, až několik minut. Obchoduji akcie, komodity, futures a občas také forex.

Po této první hodině, v deset hodin našeho času se podívám, jakým směrem se vydává obchodní objem, jestli většina obchodního objemu jde do růstu, nebo spíš do poklesu a snažím se zjistit, jestli bude průběh obchodního dne růstový, nebo poklesový. Tomu pak přizpůsobuji své další obchody. Zaujímám intradenní pozice pokud možno ve shodě s tím, kam míří velký objem. Tyto obchody jsou již delší a trvají obvykle několik hodin. Mohu obchodovat až do odpoledne, ale obvykle ukončuji obchodování okolo poledne a dál již neobchoduji a věnuji se něčemu jinému.

 

Říkáte, že začínáte v 9 hodin?
Ano to je začátek obchodování v Evropě. Jde o 9 hodin CET.

 

Říkáte, že obchodovat s velkými hráči je jediná možnost, jak úspěšně obchodovat, ale jak řešíte vstupy do investičních obchodů? Děláte si fundamentální analýzu, nebo používáte nějaký placený servis?
Je to velmi jednoduché. Podívám se na graf, a když vidím na obrazovce rostoucí čáru z levého dolního rohu do pravého horního rohu, tak evidentně jde o akcii s dobrými fundamentálními daty. Pokud je tomu obráceně a cenový graf z levého horního rohu klesá, jedná se o špatné fundamentální údaje.

Nevstupuji do odvětví, která mají dlouhodobé potíže, jako například bankovní sektor, spíš se orientuji na technologie, který dlouhodobě rostou. Nasdaq udělal nové historické maximum. Nicméně již v této době musíme rozlišovat, do čeho investujeme. Twitter prohrává, vítězí Facebook. Před rokem jsem v červnu publikoval článek, ve kterém vysvětluji, že bych investoval do společností Apple a Google a prodával bych Twitter. Vybírám si společnosti, které mají opačný vývoj, a když bych investoval do Google, tak bych prodával Yahoo. Když bych nakupoval Apple, tak bych prodával Samsung. Nemyslím tím přímo vstupovat do obchodu na short, ale čekal bych na příležitost.

 

V minulém roce jsme si také povídali o korelaci mezi Google trends a cenou akcií společnosti, o které se hovoří.
Ano trh se mění a budoucnost bude jistě v podobě sociálního obchodování (poznámk redakce: social tradiding je založen na sledování obchodních signálů úspěšných traderů, které přejímají běžní obchodníci, případně na sdílení obchodních myšlenek pomocí sociálních sítí).

Když budete projíždět Google a budete sledovat, jestli lidé víc hovoří o této společnosti, či jiné společnosti, velmi často najdete korelaci s cenou jejich akcií. Vezměme si na příklad italskou společnost Ferrari. Když se podíváme na Google Analytics, nebo Google Trends a porovnáme jaký je výskyt vyhledávání tohoto slova a poté na cenu akcií společnosti, najdeme výraznou korelaci. Když si budeme podobným způsobem projíždět další společnosti, najdeme podobné korelace.

 

To vypadá poměrně jednoduše.
Je to jednoduché.

Když mnoho lidí mluví o stejné věci, můžeme obvykle očekávat nějaký pochyb na ceně akcie. Může jít o růst, ale také o pokles. Například, pokud byste v minulosti sledovali výskyt slova Yahoo, tak vysledujete široce komentované události spojené s touto společností, jejich obchodní rozhodnutí, a když se pak podíváte na akciový graf, tak vidíte, že se vyhledávaných slov velmi koreluje s vývojem akciového trhu. Cena akcií se obvykle moc nehýbe. K větším pohybům dochází jen občas. Trh se hýbe jen 20 % svého času. Že se trh pohne ve chvíli, když se o něčem začne hodně mluvit je příznačné. Trh se pohne v důsledku zpráv a ty jsou někdy dobré, někdy špatné.

 

Většina drobných investorů hledá nějaké investiční tipy a tohle by pro ně mohla být cesta.
Z mého pohledu je většina lidí přitahována intradenním, či krátkodobým obchodováním. Vypadá to, že většinu zajímá velký zisk v krátké bodě. Lidé se spokojují s menším ziskem, pokud je ho dosaženo rychle. Proto je intradenní obchodování tak přitažlivé. Na druhé straně víme, že většina lidí v intradenním obchodování prodělává. To je mimo jiné jeden z důvodů, proč se osobně orientuji na investiční horizont. Když porovnám, kolik peněz vydělávám investicemi a kolik intradenním obchodováním, hovoří to výrazně ve prospěch investic. Investice neomezuji jen na akcie, ale investuji do také do nemovitostí, do začínajících společností, do podílu ve firmách atd. Ke svému intradennímu obchodování používám jen menší část svého kapitálu.

 

To vypadá, jako by trading byl jen vaším koníčkem.
Víte, nechci, aby byla moje rodina závislá na tom, jestli se mi ten den obchodování dařilo. Pokud budete v situaci, že výdaje vaší rodiny jsou závislé na tom, jak se vám ten den dařilo, nebudete v dobré emocionální situaci. Co když se vám nebude dařit a vaše děti dneska nebudou mít co jíst? Z tohoto důvodu chci, aby moje rodina byla zcela nezávislá na mém tradingu. Chci, aby byli v bezpečí, zabezpečeni a nezáviseli na tom, jestli se mi zrovna bude dařit.

Má to pozitivní důsledky i pro mé obchodování. Má mysl je čistá, nezatížená starostmi, a protože vím, že na tom, jak se mi bude dařit, nezáleží, obchoduje se mi volněji a mám lepší výsledky. Nejsem nucen vydělávat za každou cenu. Když prodělávám, tak na tom vůbec nezáleží. Vím, že moje rodina tím nebude zasažena.

 

Máte dobrou strategii.
To ano.

Vychází to z mé zkušenosti. Když mé příjmy závisely na mém obchodování, tak jsem v roce 2003 nevydělával a v roce 2004 jsem šel do ztráty. Dokonce jsem přemýšlel o tom, jestli nemám s tradingem skončit a jít dělat něco jiného. Tehdy jsem se rozhodl, že musím změnit svůj přístup.

 

Podíval jste se nazpět, vyhodnotil chyby a použil se z nich?
Ano. V průběhu času se neustále zlepšujeme. Máme víc a víc zkušeností. Poučit se ze svých chyb je nesmírně důležité. Obzvlášť v tradingu je zkušenost jednou z nejdůležitějších věcí. Zkušenost je nepřenositelná. Tu vás nemohu naučit. Podívejte, mohu vás naučit své strategie, mohu vám říct, jak obchoduji, mohu vám vše vysvětlit do nejmenších podrobností. Ale protože vím, že nemáte moji zkušenost, tak nebudete mít stejné výsledky. Musíte získat vlastní zkušenost, projít si vlastními chybami a pak, až budete mít dostatek zkušeností, můžete být úspěšní.

 

Možná začínají problémy již ve školství. Žáci jsou trestáni za své chyby. Kdo udělá chybu, je ponížen, že by byly chyby příležitost k poučení, se nenosí. Není to dobrá průprava na život.
Je to problém hlavně Evropy. Když uděláte chybu v zaměstnání, nebo v životě, jste odstaven a nemáte šanci se vrátit. Proto si v práci dávají pozor zaměstnanci hlavně na to, aby neudělali chybu, a nehledí tolik na práci. V USA je to úplně jiné. Když se podíváte na USA, tak zde máte plno lidí, kteří v minulosti udělali chyby, a přesto jim nezabránilo být úspěšní v budoucnu. Zkoušeli to, znovu a znovu až se jim to nakonec povedlo. To v Evropě není možné. Pokud se vám v Evropě něco nepodaří hned napoprvé, nedostanete novou šanci.

Vezměme si například současného amerického prezidenta Donald Trumpa. V minulosti dělal chyby spojené s jeho podnikatelskými aktivitami. A podívejte se – nyní je prezidentem.

Když děláte chyby tak to v Evropě máte složitější. Ano přístup k chybám by se měl změnit a nejlepším začátkem by byla změna ve školství. 


Vaše rada pro začínající tradery, když udělají chybu, měli by si jí vážit a poučit se z ní?
Ano, ale potíž je v tom, že obchodování je vždy svázáno s vašimi chybnými rozhodnutími. Evropští tradeři na tom hůře, než ti, řekněme z anglosaských zemí, protože v obchodování vždy existují neúspěšné obchody, které pramení z vašich chyb. Z chyb bychom se měli poučit. Je to bohatství, které máme zdarma k dispozici.

 

Existuje nějaký způsob, jak se chyb vyvarovat?
Když se podíváme na statistiky, tak okolo 90 % lidí v tradingu prodělává. Když se ptáte lidí, co má největší vliv na jejich obchodování, tak vám většina řekne, že je to emocionálnímu vypětí, které nás připravuje o racionální myšlení. Emoce hrají roli v rozhodování z 80 %. Na vše ostatní připadá 20 %. Pokud budete naprostá jednička v technické analýze, tak úspěch vašeho obchodování bude na této analýze záviset z 20%. Pokud se chcete zlepšit, musíte snížit emocionální složku. Většina traderů se zajímá o obchodní strategie, o to kde vstoupit, kde vystoupit, ale to všechno má na vaše rozhodování vliv jen z 20%. Musíte se tedy zaměřit na snížení emocionálního napětí. Již jsme hovořili o tom, že pokud se vám povede oddělit rodinu od závislosti na vašich finančních úspěších, tak odstraníte spoustu emocionálního tlaku.

 

Lidé se pokoušejí změnit, meditují, jezdí do Indie, zkoušejí nejrůznější cesty, může změnit člověka trading?
Nemyslím si, že by se člověk mohl změnit. Každý jsme naprosto jedinečná osobnost. Je velmi složité se změnit a vyžaduje to velké úsilí. Je mnohem jednodušší akceptovat to, jací jsme a smířit se s tím. Tomu pak musíme přizpůsobit svoje obchodování.

Já například nejsem příliš disciplinovaný člověk, musím připustit, že je pro mě obtížné dodržovat pravidla, mám rád nezávislost. Nicméně těmto mým osobním vlastnostem musím přizpůsobit své obchodování. Určitě si mohu stanovit nějaká dokonalá obchodní pravidla. Když nastane tato situace, dělej toto, když jiná, dělej něco jiného. Co když ale nebudu schopen tato pravidla dodržet? To bude problém. Lidé si stanovují pravidla, ale pak je nedodržují, protože nevědí, kým jsou, neznají se uvnitř. Pokud víte, kdo jste a utrpíte neočekávané ztráty, pravděpodobně se s tím vypořádáte lépe, než člověk, který se nezná a má stanovená pravidla, která se snaží dodržovat. Je tedy mnohem lepší věnovat úsilí tomu, poznat kdo a jaký jsem, než se snažit změnit.

 

Změnilo obchodování nějak vaši osobnost?
Když obchodujete, tak jste vždy pod tlakem. Jste nervózní z toho, co bude. V průběhu času jsem se s tím vypořádával lépe a lépe. Díky obchodování jsem tedy zjistil, kde leží mé meze. Umím se lépe vypořádávat s tlakem a emocemi. Musíte udržet emoce pod 50%. Já jsem smířen s tím, co je třeba udělat, a čemu se chci vyhnout, abych udržel tento emocionální tlak pod 50%.

Hlavním příspěvkem k výši emocionálního tlaku je množství peněz v obchodě. Když například koupíte jednu akcii Fiat, v ceně mezi 10 až 11 euro, co se stane, kdyby Fiat zkrachoval? V podstatě přijdete o sumu jedné večeře. Co se ale stane, když koupíte milión akcií Fiatu. Pokles akcie o 10 % by vás mohl zcela zruinovat. V prvním případě je emočním příspěvek k vašemu rozhodování velmi malý. V druhém případě obrovský. Emocionální tlak tedy nepramení z toho, že obchodujete, ale z toho, jak velké množství peněz obchodujete a to je rozdíl. Snižte svoji obchodní expozici a pocítíte ten emocionální rozdíl.

Na druhé straně byste si také měli položit otázku, proč obchodujete. Obchodujete proto, abyste vydělali peníze, nebo obchodujete proto, abyste cítili vzrušení z akce? Když chcete vzrušení, musíte obchodovat větší částky. Než vstoupíte na dráhu obchodování na plný úvazek, měli byste zjistit, proč obchodujete.

Zeptejte se některých intradenních obchodníků, jestli by vydrželi několik dní neobchodovat. Někteří bez toho nevydrží. Mě to nedělá potíže. Nemusím obchodovat, pokud se tak rozhodnu. Někteří bez obchodování nevydrží. Jsou závislí. Obchodování přechází v gambling. Vstoupíte do obchodu a cítíte ten adrenalin. Pokud je to váš případ, zvyšte několikrát velikost obchodní pozice a máte adrenalin okamžitě.

 

Jak vidíte budoucí vývoj na trzích?
Trh se mění s nástupem počítačových obchodních systémů. Počet lidí v trhu se bude neustále snižovat. Bude stále víc a víc automatických obchodních systémů. Mě se to již nedotkne, protože počítačové systémy nejsou moje parketa. Ale do budoucna se bude počet AOS zvyšovat. Počítače budou obchodovat proti sobě.

Jedním z důsledků bude postupné snižování volatility. Obchodování počítačů proti sobě snižuje volatilitu, takže trh se pohybuje neustále v malém obchodním rozsahu, jediné zvýšení volatility nastává během publikování makroekonomických zpráv, kdy trh prudce vyrazí na jednu, či druhou stranu. Obchodovat v takovém prostředí bude stále těžší.

Zdroj: Redakce Web4Trader

Čtěte také:
Intermarket analýza: Macron vyhrál, euro oslabuje!
Jimmyho týdenní Forex výhled 8.5.-12.5.2017
Intermarket analýza: Bude rozbuškou forexové volatility středeční FOMC?

Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Přečtěte si další články
Dozvuky MoneyExpo Trading 2017: Davide Biocchi