Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Obchodování s indikátorem Forex Profit Boost

Očima brokerů, Tradingové strategie

V této recenzi se seznámíme s trendovým indikátorem Forex Profit Boost. V cenovém grafu pomáhá najít body obratu předcházející korekci nebo obratu aktuálního trendu a začátku nového trendu.

Popis indikátoru Forex Profit Boost

Tento indikátor patří do skupiny trendových indikátorů: dává dobré signály, když je na trhu výrazný trend začínající nebo probíhající. V rozšířeném range mohou být signály předběžné. Obchodník je může filtrovat podle jiných indikátorů nebo pomocí technické analýzy.

Forex Profit Boost je komplexní indikátor založený na dvou populárních indikátorech: klouzavý průměr a Bollingerovy pásma. Dva MA s různými periodami (standardně 21 a 7) nastavují směr aktuálního trendu a dávají signály o možném zvratu. Bollinger Bands představují skutečný trend a hranice cenového rozpětí.

Indikátor je zakreslen přímo v cenovém grafu finančního nástroje. Vypadá jako barevný histogram založený na hranicích cenového kanálu Bollinger Bands a rychlého MA (7). Výchozí barvy jsou červená, žlutá a modrá, každá odpovídá určitému typu trendu. 

Barevný histogram signálů indikátoru

Klesající sloupce , ve kterých je rychlý signální MA (7) pod pomalým (21), jsou zbarveny červeně. Velikost sloupců udává vzdálenost od horního okraje Bollingerových pásem k signálnímu MA (7). Klesající červený histogram indikátoru znamená, že aktuální trend je sestupný. Obchodníci by se měli zajímat o sell obchody.

Modré pruhy histogramu jsou rostoucí. Rychlý signální MA (7) jde nad pomalým (21). Velikost sloupců udává vzdálenost od spodního okraje Bollingerových pásem k signálnímu MA (7). Rostoucí modrý histogram naznačuje vzestupný trend. Obchodníci by se měli zajímat o buy obchody.

Žlutá barva znamená, že signál MA (7) se vrátil do cenového kanálu Bollinger Bands. Velikost sloupců ukazuje vzdálenost od překříženého kanálu Bollinger Bands k signálnímu MA (7). Žlutý histogram signalizuje nejednoznačnost na trhu, začátek korekce nebo obratu. 

Instalace a nastavení Forex Profit Boost

Tento indikátor není standardní součástí obchodního terminálu. Aby ho obchodník mohl začít používat, musí si stáhnout soubor a nainstalovat jej do svého obchodního terminálu. 

Chcete-li nainstalovat indikátor, zkopírujte soubor do složky „Indicators“ v MetaTraderu 4 prostřednictvím Hlavní nabídky / Soubor / Otevřít Složku dat / MQL4 / Indicators. Restartujte terminál.

Ve výsledku se Forex Profit Boost objeví na seznamu uživatelských indikátorů. Nainstalujte jej do grafu pomocí hlavní nabídky - Vložit / Ukazatele / Vlastní / Forex Profit Boost. Nebo na něj klikněte levým tlačítkem v okně „Navigátor“ a přetáhněte ho na cenový graf.

Můžete upravit následující nastavení:

 • MA_Period (ve výchozím nastavení 7) je perioda signálu rychlého MA.
 • MA_Method (1 ve výchozím nastavení) je metoda průměrování rychlého MA, kde:
  • 0 je jednoduché
  • 1 je exponenciální
  • 2 je vyhlazeno
  • 3 je lineární vážený
 • BBPeriod (ve výchozím nastavení 15) je perioda Bollinger Bands.
 • BBDeviation (standardně 1) je směrodatná odchylka Bollinger Bands.
 • BBShift (standardně 1) je posun Bollinger Bands.

Druhý pomalý MA indikátoru se počítá jako SMA s periodou 21 a nelze jej změnit.

 

Forex Profit Boost funguje dobře s výchozím nastavením. Obchodníci se ho však mohou pokusit optimalizovat pro svůj obchodní styl.

Obchodní signály Forex Profit Boost

Indikátor dává dva hlavní obchodní signály pro Forex:

 1. pro agresivní vstup přímo při změně trendu
 2. konzervativnější vstup trendu po korekci.

Pokus o zachycení obrat je riskantnější, ale v případě úspěchu může přinést dobrý zisk. Konzervativní signál je spolehlivější, když trader do obchodu vstoupí po korekci v souladu se skutečným trendem.

Agresivní signál: vstup při obratu

Signál ke koupi se vytvoří, když červený histogram změní skrze žlutou barvu na modrou. Jakmile se objeví rostoucí modrý sloupec, trader otevřete nákupní pozici s Stop Loss umístní za minimum. Take Profit se uskuteční, když cena dosáhne důležité úrovně rezistence, nebo když se objeví naopak - červený - sloupec histogramu.

Signál k prodeji se objeví, když histogram se skrze žlutou barvu změní na červenou. Prodejní pozici trader otevře, když se objeví klesající červený sloupec. SL se umístí za místní high. Take Profit se realizuje na úrovni silného supportu nebo při změně histogramu na modrou barvu.

Konzervativní signál: vstup po korekci

Signál k nákupu se objeví v uptrendu, když je histogram modrý a roste. Trader čeká, až se objeví žluté klesající sloupce, což znamená korekci. Když žluté sloupce vytvoří místní minimum a obrátí se nahoru (neobjeví se však žádné červené pruhy), trader otevřete nákupní obchod se SL za nejbližším minimem v cenovém grafu.

Signál k prodeji se objeví v klesajícím trendu, když červený histogram klesá. Trader čeká na korekci, tj. rostoucí žluté sloupce histogramu. Když je korekce u konce a žluté pruhy (poté, co vytvořily místní maximum) se obrátí dolů (ale neobjeví se žádné modré pruhy), vstoupí trader do prodejního obchodu. SL se umístí za lokální High.

Sečteno a podtrženo

Forex Profit Boost je dobrý a demonstrativní indikátor trendu. Bez ohledu na jeho složitost a použití dvou populárních indikátorů (MA a Bollinger Bands) lze Forex Profit Boost stěží nazvat nezávislým obchodním systémem.

Stejně jako další indikátory trendů může Forex Profit Boost vydávat falešné signály při dlouhém pohybu ceny do strany. Chce-li obchodník zvýšit kvalitu signálů, může zkusit kombinaci s jinými indikátory, technickou analýzu nebo Price Action patterny.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

 1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
 2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Obchodování s indikátorem Forex Profit Boost