Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Ako si zachovať obchody s pákovým   efektom 1:200 v XTB

Očima brokerů

Najnovšie zmeny oznámené orgánom ESMA znamenajú, že od 1. augusta bude maximálny pákový efekt obmedzený na 1:30 a pre niektoré nástroje dokonca až na 1:2. Ak si chcete zachovať pákový efekt na pôvodnej úrovni a obchodovať s pákou až 1:200, staňte sa profesionálnym klientom v spoločnosti XTB. Na to aby ste získali takýto status profesionálneho klienta musíte splniť minimálne dve z troch podmienok. 

1. Zrealizovali ste transakcie s hodnotou rovnou minimálne 50 000 EUR* na príslušnom trhu s priemerným počtom 10 transakcií za štvrťrok, a to za predchádzajúce štyri štvrťroky (táto suma môže byť dosiahnutá napríklad 10 transakciami o objeme 0,5 lotu na inštrumente EURUSD)

2. Veľkosť Vášho investičného portfólia vrátane hotovostných vkladov a finančných nástrojov presahuje 500 000 EUR*.

3. Pracovali ste (alebo pracujete) vo finančnom sektore po dobu najmenej jedného roka na profesijnej pozícii, ktorá si vyžaduje znalosti o predpokladaných transakciách alebo službách.

* Ekvivalent čiastok vyjadrených v eurách je určený podľa priemerného výmenného kurzu eura vyhláseného Národnou bankou Slovenska platného v deň predchádzajúcom dňu podania žiadosti o prechod na kategóriu profesionálnych klientov.

** Finančné nástroje zahŕňajú akcie, deriváty (iba hotovostné vklady/zisky realizované z investícií do derivátov), dlhové nástroje a vklady v hotovosti. Nezahŕňajú majetkové portfóliá, priame komoditné vlastníctvo ani pomyselné hodnoty nástrojov s pákovým efektom. 

Medzi ďalšie výhody profesionálnych klientov patria 

  • Finančná páka až 1:200• Ochrana pred negatívnym zostatkom – profesionálni klienti budú aj naďalej využívať ochranu pred negatívnym zostatkom, čo znamená, že straty nemôžu prekročiť Váš kapitál.
  • Oddelenie finančných prostriedkov - aj naďalej zostanú Vaše finančné prostriedky na oddelenom účte podľa existujúcich podmienok.
  • Nárok prejsť späť - kedykoľvek môžete požiadať o spätné zaradenie medzi retailových obchodníkov.

Ochrana pred negatívnym zostatkom znamená, že aj keď sa napr. kvôli cenovej medzere stane, že klient utrpí strátu väčšiu než je jeho kapitál na jeho obchodnom účte, tak jeho zostatok bude 0 EUR*. Tj. nedostane sa do záporného zostatku. 

XTB ako jeden z najväčších brokerov v Európe tieto zmeny víta. Spoločnosť je toho názoru, že mnohí brokeri nemajú záujem vybudovať si so svojimi klientmi dlhodobý vzťah a chcú ich len rýchlo obrať o peniaze, čo poškodzuje meno celému sektoru. Mnohé z praktík týchto brokerov budú po novom obmedzené, čo prispeje k vyčisteniu trhu od nečestných spoločností. 

Obchodníci ktorí majú záujem stať sa profesionálnymi klientmi sa môžu zaregistrovať nižšie 

CZ: https://cz.xtb.com/nabidka-pro-profesionalni-klienty
SK: https://sk.xtb.com/ponuka-pre-profesionalnych-klientov

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať CZ:
tel. 800 900 110,
email: sales@xtb.cz

SK: tel. 0800 900 110,
email: sales@xtb.sk

Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Přečtěte si další články
Ako si zachovať obchody s pákovým   efektom 1:200 v XTB