Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Stanovení cílů v Tradingu: Jak nastavit procesní cíle

O úspěchu, Očima brokerů

V tomto článku se budeme věnovat tématu nastavení cílů v Tradingu a na toto téma se zaměříme především z psychologické stránky. Často můžete slyšet nebo číst rady, abyste si stanovili cíle a dokonce je vizualizovali, abyste uvolnili síly svého podvědomí. Vaše podvědomí je však mnohem komplikovanější mechanismus, než jaký je popsán v populárních knihách o psychologii.

V tradingu existují dva typy cílů - finanční a procesní. Finanční cíl motivuje obchodníka potenciálním ziskem, zatímco procesní cíl - důkladným dodržováním obchodního plánu.

Život ukazuje, že existuje pouze jedna skupina obchodníků, která si může dovolit stanovit finanční cíle - jsou to odborníci. Pro všechny ostatní obchodníky budou mnohem efektivnější procesní cíle. Pro odborníky je ve skutečnosti následování finančního plánu také cílem číslo jedna, ale finanční motivy je mohou posunout dále vpřed a zvýšit efektivitu práce.

Složitá část obchodování spočívá v tom, že peníze jsou měřítkem výsledku a odměnou za ně. To se liší například od sportů, kde sportovec získává body, ale také dostává odměnu, která nezávisí zcela přímo na bodech.

Celkově lze říci, že pokud jsou v tradingu proces a výsledek vzájemně propojeny, musí obchodník oddělit proces od všeho jiného a soustředit se na něj. To samozřejmě není tak jednoduché, protože dodržování plánu závisí na schopnosti klidně provádět opakované aktivity, i když vedou k sérii ztrátových obchodů. 

Procesní přístup k stanovování cílů v tradingu

V jedné přednášce Alexander Elder hovořil o svém příteli, který býval ztrátovým obchodníkem, ale o nějaký čas později se stal jedním z nejúspěšnějších manažerů. Když byl dotázán na jeho tajemství, muž vysvětlil, že uspěl poté, co si představil, že má na Bahamách šéfa, který mu platil za dokončení obchodů podle určitého plánu, nikoli za částky, které vydělal. Představoval si, že pokud si on vydělá peníze na úkor porušení plánu, jeho šéf mu nezaplatí. Naopak, pokud by podle plánu přišel o peníze, šéf by mu zaplatil.

Tato logika je dokonalým vyjádřením procesního přístupu k obchodování. Na otázku: „Jaký zisk charakterizuje odborníka v obchodování?“ by tento přístup odpověděl, že zisky obchodníka vůbec necharakterizují.

Z krátkodobého hlediska může zisk pocházet ze shody náhod v jednání obchodníka a stavu trhu. Mějte také na paměti, že úkolem obchodníka není vydělávat peníze v krátkodobém horizontu, ale přežít na trhu a udržovat výdělky ve střednědobém / dlouhodobém horizontu. To je známka úspěšné metody / systému a jeho dodržování. Toto by se mělo nazývat profesionální obchodování. S dodržováním obchodního systému může pomoci kontrolní seznam tradera, který je častěji známý pod pojmem checklist tradera.

Jak nastavit cíle procesu v obchodování

Cíl „obchodovat nejlépe jak dovedu“ není vůbec cílem. Je formulován nespecificky a nespecifických cílů je velmi obtížné dosáhnout. Procesní cíl se musí zabývat konkrétními dovednostmi, které byste chtěli rozvíjet, a konkrétními návyky, které byste chtěli změnit.

Chcete-li zjistit, co přesně vám chybí nebo co vám ztěžuje v práci, tak si dělejte záznamy svého obchodování, zapisujte si výsledky a komentáře svých rozhodnutí. O něco později uvidíte, co je třeba opravit.

„Správný“ obchodní cíl musí splňovat následující očekávání:

  • Musí to být časově omezené.
  • Musí to být realistické.
  • Musí to být zaměřený.

Pojďme si probrat každý bod zvlášť.

Časové omezení

Pod „stanovením časově ohraničených cílů“ máme na mysli, že cíl musí mít časové limity, na jejichž konci jsou výsledky hodnoceny. Řekněme, že týdenní cíle jsou efektivní. Čas přirozeně závisí na vašem tempu obchodování. Schopný intradenní obchodník si může snadno stanovit denní cíle.

Realismus

Udělat vaše cíle realistické znamená, že si uvědomíte vaše problémy a vzorce chování, které se dlouho formovaly a pravděpodobně se přes noc nezmění. Zde může být užitečné subjektivní škálování: „Příští týden zvýším trpělivost při hledání dobrého setupu o 30%.

Snažte se nezaměřovat na změnu všeho najednou. Zvyky potřebují čas, aby se zakořenily.

Zaměření

Stanovení zaměřených cílů v obchodování znamená, že pracujete na jednom cíli v jeden čas. To vám pomůže soustředit požadované množství pozornosti a zvýší pravděpodobnost změny.

Po uplynutí zvoleného období (například po týdnu práce) přirozeně „škálujte“ svůj pokrok - kolik bodů jste získali při dosažení svého cíle. Musíte být upřímní, ale vyhněte se sebekázání. Zaznamenejte si, co jste každý den dělali správně.

Behaviorální vzorce a jak je změnit

Při učení si každý obchodník vypracuje určité vzorce chování, které mohou být buď účinné (užitečné), nebo vést k impulzivním destruktivním akcím, jako je „nahánění ceny“, posouvání Stop Lossů, opětovné otevření pozice (pomsta trhu).

Proces změny těchto vzorců do určité míry připomíná zbavování se špatných návyků, jako je kouření nebo přejídání. Člověk dělá destruktivní činnost, i když ví, že to poškodí jeho život (zdraví, finance atd.), Ale nemůže si pomoci. Jednoduché doporučení v takových situacích by bylo „zůstat disciplinovaní“, ale nikdo nenavrhuje žádná řešení pro vypracování disciplíny.

Co naznačuje věda o změnách nebo koučování

Hlavní fáze změn

Nejprve rozdělte proces změny čehokoli do následujících kroků:

  1. Příprava (sběr informací)
  2. Motivace
  3. Akce
  4. Vyhodnocení výsledku

Nejprve nás zajímá proces přípravy pro změnu vzorců chování. Nejprve zjistěte vzor - jinými slovy, rozhodněte se, které chování chcete opravit/změnit. Za tímto účelem analyzujte záznamy své práce a vyčleňte opakující se vzorce. Poté si stanovte konkrétní cíl, který bude formulovaný pozitivně. Trader může mít například takový cíl: zdržet se opětovného vstupu do pozice po zasažení Stop Lossu (za předpokladu, že je to proti jeho obchodnímu plánu), nebo ukončit obchodování po dosažení denního nebo týdenního limitu ztráty.

V rámci přípravy na změnu vzorce zkuste implementovat „pozitivní vzorec“ - například pomocí programů pro přehrávání testů a obchodování na historickém vzorku dat. Uvědomte si však, že tímto způsobem pouze napomůžete změnit pouze své vzorce, ale to stále není dost, protože impulzivní akce vedoucí destruktivním obchodům proti logice, vycházejí z některých podvědomých vzorců, dříve uložených ve vaší psychice v jiných situacích.

Když se snažíte něco změnit, může být užitečné si uvědomit vaše spouštěče (faktory nebo okolnosti, které způsobují vzorec).

Vaším spouštěčem může být prudký pohyb trhu (skokový nárůst volatility). Obchodník může reagovat úplně jinak, v závislosti na tom, zda otevřel pozici nebo ne. Například sledování toho, jak se nerealizovaný zisk rychle mění po prudkém výkyvu, může vyvolat ochranářské chování - trader uzavře svou pozici. Nebo (pokud nemá otevřenou pozici) můžete po prudkých růstech začít nakupovat „poklesy“.

Pro obchodníka může být spouštěč také situace mimo trh. Například nepříjemný rozhovor nebo něco jiného, ​​co v něm vyvolá úzkost nebo potřebu něco dokázat.

Závěr

Pokud obchodník zná své spouštěče, připravuje se na určité události a postupuje opatrně. Nejnebezpečnější situace je ovlivněna několika spouštěči najednou. Taková posloupnost spouštěčů může zahrnovat situaci mimo trh, otevřenou pozice v drawdownu (nebo naopak ziskovou sérii obchodů), prudký nárůst volatility trhu. V takové situaci začne obchodník pravděpodobně jednat podle svého normálního (destruktivního) vzorce.

Vždy si pamatujte, že v procesu změny se můžete občas stáhnout zpět. Ale je na vás, abyste se rozhodli, zda se momentální návrat zpět změní na trvalé přerušení nebo ne (přerušením máme na mysli úplný návrat k předchozímu vzorci).

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

 

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Přečtěte si další články
Stanovení cílů v Tradingu: Jak nastavit procesní cíle