Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Psychologie a trading: rozhoduje logika nebo emoce?

O úspěchu, Očima brokerů

Každé rozhodování manuálního tradera se odehrává v jeho hlavě. To znamená, že emocionální stavy a celková psychika tradera mají významný vliv na každé obchodní rozhodnutí. Tyto vlivy mohou vyvolat nežádoucí chyby v rozhodování, jež mohou mít za následek značné ztráty na obchodním účtu tradera.

Analýza emocí v tradingu

Prvním krokem při řešení těchto situací je provést si analýzu příčin, což v tomto případě vyžaduje důkladné zkoumání psychologie tradingu. Je důležité si uvědomit, jak psychika ovlivňuje naše rozhodování. To nám následně možňuje lépe porozumět, proč jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli, a následně nám poskytuje cennou zpětnou vazbu. Významným poznatkem je, že většina rozhodnutí je podmíněna emocemi, ne vždy pouze logikou a racionálním uvažováním. To zahrnuje jak kladné, tak záporné emoce, které mohou vznikat v průběhu obchodování. Proto je nezbytné, abychom si přiznali, že naše jednání je vždy spojeno s aktuálním emocionálním stavem, který se ne vždy opírá o racionální úsudek.

Začněme analýzou emocí, jež mohou ovlivňovat naše obchodní rozhodování:

Nadšení - pozitivní emoce, které mohou vzniknout při úspěšném obchodě.
Strach - emoce, která vychází z nejistoty a neznáma.
Nejistota - pocit nedostatečné jistoty ohledně obchodních rozhodnutí.
Sebejistota - pocit, že jsme správně posoudili situaci a provedli kvalitní obchod.
Skepse - pochybnosti o výsledku obchodu a nedůvěra v zvolenou strategii.
Úzkost - emoce, která vzniká při strachu z potenciální ztráty.
Panika - extrémní úzkost, která může vést k impulzivním reakcím.
Lítost - pocit ztráty nebo nelítosti nad neúspěšnými obchody.
Frustrace - emoce spojená s obtížemi v dosahování obchodních cílů.

Klíčové Emoce: Strach a Chamtivost

Ze všech emocí, které mohou ovlivňovat tradery, jsou zásadní asi následující dvě: strach a chamtivost.

Strach vychází z nejistoty a neznámých faktorů na trzích. Jedním ze způsobů, jak zvládat strach, je aktivně identifikovat a předem si promyslet možné scénáře vývoje obchodu. Vytvoření plánů pro různé situace může efektivně snížit vliv strachu na rozhodování a poskytuje jasnější rady, jak bychom měli postupovat v různých situacích. Na obrázku můžeme ve zjednodušení vidět, jak si lze definovat různé scénáře.

 

Diagram variant vývoje trhu

Chamtivost se projevuje touhou po zisku, která může přesahovat zdravý úsudek. Chamtiví tradeři často podstupují nadměrná rizika v naději na větší zisk. Částečnou obranou vůči tomuto stavu jsou pochopitelně dopředu nastavené pokyny Stop loss a Take profit. Obecně řečeno je dobré pracovat s nějakým plánem strategie, s různými scénáři vývoje a systémem „co udělám, když …“. Tímto způsobem lze minimalizovat impulsivní reakce vyvolané chamtivostí.

Studium psychologie

Studium psychologie tradingu je nesmírně zajímavá disciplína a bezpochyby právě zvládnutá psychologie tradingu je jedním z hlavních faktorů, které odlišují ty úspěšné od neúspěšných.

Jako další zdroj k tomuto studiu vám může pomoci nedávné vysílání Ondřeje Hartmana právě na téma Psychologie pro tradery, které je součástí série videí Top 5 nástrojů Ondřeje Hartmana. Všechny záznamy můžete získat zde:
https://cz.xtb.com/top-5-nastroju-ondreje-hartmana

PŘEČÍST RECENZI BROKERA XTB

Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Přečtěte si další články
Psychologie a trading: rozhoduje logika nebo emoce?