Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

„Nedotažený“ Fed potvrdila i reakce dolaru

FX NEWS

Americká centrální banka jako první ze všech avizovaných oznámila revizi strategie a rámce měnové politiky. Z režimu cílování inflace přestoupí do režimu cílování průměrné inflace. Tento krok byl trhem většinově očekáván, a tedy zaceněn. Tomu by odpovídala i reakce trhů, která však podle nás reflektovala i jistou „nedotaženost“ včerejšího oznámení. Podle nás by, minimálně z hlediska plánování dlouhodobější strategie, potřebovalo o něco více informací.

Revize strategie měnové politiky byla měnovým výborem odsouhlasena jednomyslně. Vedle mandátu cenové stability v podobě dosahování průměrné inflace na 2 % v průběhu času bude kladen důraz na mandát maximální široké a inkluzivní zaměstnanosti. Cíl plné zaměstnanosti bude přitom vycházet z hodnocení případných nedostatků vedoucích k poklesu míry zaměstnanosti z její maximální úrovně. K dosažení obou mandátů je Fed připraven využít všechny dostupné nástroje měnové politiky.

Takto podaná revize je podle našeho mínění dosti obecná. Jak navíc uvedl sám guvernér Powell, americká centrální banka není vázána na žádný konkrétní vzorec určení průměrné inflace. Pokud k tomu přičteme spojení „v průběhu času“ dostáváme se do situace, která spíše než cílování průměrné inflace připomíná cílování cenové hladiny.

Z meritu oznámení vyplynulo oslabení dolaru. To však bylo „přiškrceno“ dodatkem, že Powell sám neočekává jakkoli dlouhé období přestřelování inflace nad dvě procenta. Nadto uvedl, že pokud by došlo k citelnému přestřelení, měnový výbor by neváhal zasáhnout (poznámka na okraj, snad první náznak toho, že by Fed mohl přistoupit k tomu, o čem se teď nemluví, tedy k případnému zvýšení sazeb).

K tomu, aby byl nastolen silnější trend, pravděpodobně oslabujícího, dolaru, podle nás chybí ze strany Fedu více konkrétnějších informací. Na mysli máme například „indexaci“ forward guidance, tedy jasnější nejen kvantitativní, ale i časově dané podmínky vztažené k oběma mandátům americké centrální banky, jak jsme zmiňovali již dříve. Na druhou stranu, dnešní pohyb dolarového indexu naznačuje, že trh včerejší vyjádření nakonec pojal v holubičím stylu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Přečtěte si další články
„Nedotažený“ Fed potvrdila i reakce dolaru