Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

ADX - dobrý nástroj pro hodnocení síly trendu

Očima brokerů

V obchodování jste se pravděpodobně setkali s rčením „trendem je váš přítel.“ Obchodování ve směru silného trendu snižuje riziko. Indikátor Average Directional Index (ADX) byl navržen tak, aby pomohl obchodníkům identifikovat trendy na trzích a určit sílu trendu.

Ačkoliv indikátor má více než 40 letou historii, je stále validním nástrojem. ADX je hybrid Wilderova pozitivního směrového indikátoru (+ DI) a negativního směrového indikátoru (-DI) s přidáním jednoduchého klouzavého průměru. Ačkoli + DI a -DI jsou obě indikující směr trendu, ADX odhaluje samotnou sílu trendu.

Protože ADX je zpožděný indikátor, není ideální pro předpovídání tržních změn, ale spíše pro potvrzení stávajících cenových trendů poté, co se již začaly formovat.

ADX, který používá standardní nastavení na 14 období, je vynesen v samostatném okně pod cenovým grafem. Hodnoty ADX, které se mohou pohybovat v rozmezí 0-100, jsou reprezentovány jednou linií. Obchodníci se někdy rozhodnou vykreslit + DI a -DI ve stejném okně jako ADX, což se projeví jako dvě další linie.

Hodnocení ADX trendů a měření jejich síly

Když hodnota ADX klesne pod 25, naznačuje to, že trend je slabý a varuje obchodníky před používáním obchodních strategií sledujících trend. Naopak hodnoty ADX nad 25 obvykle naznačují, že trend je dostatečně silný, aby zaručoval obchodování ve směru aktuálního trendu. Hodnoty ADX nad 40 jsou považovány za silné a jakékoli hodnoty překračující 50 jsou považovány za extrémně silné. Když je trend silný, obchodování s tímto trendem má největší potenciál zisku.

Sestavení všech tří indikátorů dohromady umožňuje obchodníkům současně měřit směr a sílu trendu. Když je + DI nad -DI, ​​znamená to, že cena je v uptrendu. Naproti tomu, když je -DI nad + DI, cena je v sestupném trendu. Obchodník může určit sílu uptrendu nebo downtrendu zkoumáním hodnoty ADX ve stejném časovém okamžiku.

Přirozeně, jakýkoli přehled, který získáte z ADX, + DI a -DI, ​​by se měl odrážet také v cenovém grafu. Na obrázku níže vidíte 2 vertikální linie, které ukazují momenty, kdy je +DI nad - DI, což ukazuje, že trend se pohybuje směrem nahoru. První linie zleva ukazuje hodnotu ADX 40, což znamená silný trend. Druhá linie ukazuje hodnotu nad 60, což značí extrémně silný trend.

Výhody používání ADX

Jaké jsou tedy výhody používání ADX.

  • Obchodník může využít + DI a -DI k určení síly a směru trendu.
  • ADX poskytuje obchodníkům přesnější vstupní a výstupní body. Když se ADX pohybuje nad 25 a nadále roste, mnozí obchodníci to považují za příležitost ke vstupu do obchodu v souladu s trendem.
    Jakékoli hodnoty ADX pod 25 naznačují, že trend končí, a slouží tedy jako konečný výstupní bod. To znamená, že vstup a výstup z obchodu blízko hranice 25 bude mít menší potenciál zisku, protože trend se buď začíná formovat, nebo stále oslabuje. Z tohoto důvodu používají někteří obchodníci jako vstupní a výstupní bod obchodu vyšší hodnotu, například 40, protože pohyby ADX nad 40 naznačují silný trend a největší potenciál zisku.

I když trend může pokračovat stejným směrem, jak poklesne ADX mezi 40 a 25, cena se bude konsolidovat s tím, jak klesá síla trendu. Tím se sníží ziskový potenciál obchodu. Z tohoto důvodu může zkoumání růstů a poklesů ADX také dát obchodníkům odhad, jaké na trhu panuje momentum. 

Potenciální rizika používání ADX

Přestože obchodníci obecně berou ADX jako ukazatel trendu, má omezení, která by si obchodníci měli uvědomit. Používání ADX spolu s + DI a -DI vám pomůže identifikovat medvědí a býčí trendy a bude řešit jednu z největších slabin, kterou je používání pouze samotného ADX.

ADX také postrádá jasné pokyny, pokud jde o signály, které se mají použít při ukončení pozice. Obchodníci vyvinuli vlastní metody načasování obchodů založené na určitých úrovních rozsahu ADX, ale samotný indikátor ponechává obchodníkovi prostor pro subjektivní chování.

A konečně, ADX nabízí nevyhnutelné omezení opožděného indikátoru, což znamená, že obchodníci vždy vychází z minulých dat, aby pochopili potenciální cenový pohyb. V důsledku toho vždy existuje riziko, že indikace nabízené ADX uvedou obchodníky v omyl při obchodování, jehož výsledkem bude čistá ztráta. Z tohoto důvodu se někteří obchodníci mohou rozhodnout kombinovat ADX s předstihovými indikátory, které mohou být užitečné pro potvrzování jeho návrhů.

Jak vyhodnotit Momentum za použití ADX

Když obchodníci používají ADX jako indikátor momenta, sledují trendovou čáru podél vrcholů ADX a další podél cenových vrcholů. Postupně vyšší vrcholy ADX indikují rostoucí momenum, zatímco postupně nižší vrcholy naznačují snižování momenta. Když výsledné dvě trendové čáry vytvoří opačné trajektorie, znamená to odchylku mezi dynamikou ADX a ceny. 

Rozdíl znamená, že se mění momentum, což může obchodníkům pomoci posoudit a řídit riziko.

Ne všechny divergence předpovídají obrat trendu (divergence mohou také vést k pokračování trendu, jeho korekcím a konsolidaci), ale jsou jednoznačně spojeny s větší volatilitou a nejistotou trhu. Pokud dojde k divergenci, může se obchodník rozhodnout umístit Stop loss blíže, nebo využít částečný zisk a ukončit obchod, aby minimalizoval riziko.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

 

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.

 

Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Přečtěte si další články
ADX - dobrý nástroj pro hodnocení síly trendu