Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Koruna může stále citelně oslabit

FX NEWS

Koruna v posledních necelých čtrnácti dnech profitovala z relativně optimistické nálady na světových trzích. Na konci minulého, zkráceného, obchodního týdne sice část svých zisků odevzdala, nejednalo se však o jeden z výrazných posunů, jakých jsme byli svědky před zhruba dvěma měsíci v nejturbulentnější době koronavirových trhů. I přesto, že si v příštích dnech dokážeme představit pohyb směrem k hranici 27,00 za euro, strašák opačného scénáře, tedy oslabení, a to klidně i citelného, stále nezmizel. K tomu, aby převzal korunové otěže, by však bylo zapotřebí určitých podmínek.

Hlavní (prozatím první) vlna koronavirové tržní nervozity odezněla. Světové trhy aktuálně profitují nejen z fiskální, ale obzvláště z monetární expanze, která zajistila příliv klíčové likvidity. Zároveň se projevuje jejich vpřehledící vlastnost, která optimismus podporuje v souvislosti s vidinou brzkého otevírání dosud uzavřených ekonomik napříč celým světem. To je situace především vyspělých zemí. U těch rozvojových je vidět spíše opatrná střízlivost, která je ale stále více spjatá s optimismem.

Ten živí například uklidnění kolem Achillovy paty tzv. emerging markets, kterou jsou zahraniční rezervy. Toto tvrzení stavíme na faktu, že za poslední dva týdny se nikterak výrazně nezměnily - vy smyslu poklesu jako z doby březen/duben - objemy amerických dluhopisů, které zahraniční centrální banky drží na účtech Fedu. Právě tento segment byl v době vrcholu tržní koronakrize pod silným tlakem s tím, jak měnové autority, zejména ty z rozvojových zemí, intenzivně poptávaly dolarovou likviditu. K tomu, aby jí získaly, prodávaly držené Treasuries. Tento proces se však postupem času uklidnil, především díky Fedu a jeho swapovým linkám, byť ne každá centrální banka na ně dosáhne.

Vzhledem k tomu, že koruna spadá do koše rizikových měn, fakt, že nepodléhá krizi zahraničních rezerv, nehraje tak silnou roli, jelikož byl „přebit“ efektem přelití nervozity z ostatních rozvojových trhů. A je to právě tržní sentiment, který je v posledních dnech hlavním hybatelem kurzu domácí měny. Data přicházející z domácí ekonomiky tak hrají spíše vedlejší roli. Koruna je sice reflektuje, podle nás však nepůjde o natolik citlivou vazbu, která by pro nejbližší dny určila další trend. Trh, podobně jako tomu je i jinde mimo ČR (vypíchnout můžeme situaci v USA), očekává zhoršení napříč v podstatě všemi tvrdými daty. Z důvodu této predikce lze říci, že dopady tragických čísel nejsou až tak tragické. Ale i to se samozřejmě může změnit, například pokud budou reporty dlouhodobě (a negativně) překonávat konsensy trhu.

Závislost na globálním tržním sentimentu reprezentuje například poměrně výrazná inverzní korelace páru EURCZK s americkými akciovými indexy S&P 500, DJIA a Nasdaq (na grafu 1 zobrazena korelace S&P 500 a EURCZK). Podobně je tomu i u německého akciového indexu Dax (graf 2). Naopak v případě EURUSD je vazba oslabená (graf 3), zejména ve srovnání se stejným obdobím v minulém roce. Nejsilnější vazba je pak patrná ve vtahu EURCZK, EURPLN a EURHUF, což jsou v podstatě měny téhož charakteru, jako má koruna (graf 4, pozitivní korelace s EURPLN).

Na základě toho se dá předpokládat, že vydrží-li aktuální tržní optimismus, koruna by z něj mohla jen profitovat, a to ve formě možného posunu směrem k psychologické hranici 27,00 za euro. V podstatě by to znamenalo korekci po oslabení, které přišlo po rozhodnutí ČNB snížit sazby o více, než byl tržní konsensus. Fakt, že prognóza centrální banky pracuje pro zbytek čtvrtletí se stabilitou sazeb, což ostatně na zasedání potvrdil sám guvernér ČNB Rusnok, by rovněž mohl představovat určitý „stabilizátor“ nálady, byť postavený na nejistých základech vzhledem k nejisté situaci kolem koronaviru.

Vinou výrazného snížení českých sazeb lze předpokládat, že úrokový diferenciál jakožto hlavní faktor potenciálního zájmu o korunu nebude již tak silný jako dřív. Obzvláště to pak platí v situaci, došlo-li by na zhoršení sentimentu, které by bylo spojeno s odlivem kapitálu z českého prostředí směrem do bezpečí, tedy k eurovým depozitům, případně k dolarovým.

A tím se dostáváme k možným problémům. Jak již bylo zmíněno, světové trhy jsou vpřehledící a v tuto chvíli se soustředí především na možné otevírání koronavirem zavřených ekonomik. To je nepochybně pozitivum, avšak nikoli bezrizikové. Došlo-li by vinou obnovu chodu ekonomik k další vlně nárůstu počtu nakažených koronavirem, případně i počtu usmrcených, na trhy by se s nejvyšší pravděpodobností vrátila negativní nálada spjatá se strachem z dalších karantén a uzavření. V tomto případě bychom za nejzranitelnější považovali aktiva rozvojových trhů. Vlna pesimismu by tak mohla vést k výprodeji koruny, podle nás směrem až k hranici 28,00 za euro. Poznámka na okraj – nezapomínejme na možnou přítomnost ČNB, která je z důvodu negativních efektů výrazného oslabení koruny připravena podobné pohyby korigovat.

Bohužel, případná další vlna koronaviru je těžko predikovatelnou záležitostí. Je však minimálně potřeba o této hrozbě vědět. Jestliže by se tento pesimistický scénář nevyplnil, pracujeme s předpovědí, která by korunu mohla pro příští týdny až měsíce udržet v pásmu 27,00 až 27,50 za euro. K výraznému optimismu v podobě posunu pod 27,00 za euro se v tuto chvíli nepřikláníme, zejména stojíme-li na prahu nejistého procesu otevírání ekonomik. I proto stále považujeme rizika více nakloněná k možnému oslabení domácí měny (podobně to vidí o opční trh, kde je v době od jednoho měsíce do jednoho roku vidět jasná převaha zajištění proti případnému oslabení CZK). To bude zřejmě platit do doby, než bude jasnější, zda je pandemie koronaviru opravdu pod kontrolou a nehrozí její další vlna.

 

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost. 

Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Přečtěte si další články
Koruna může stále citelně oslabit