Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Co je OTC obchodování s kryptoměnami?

Očima brokerů

Mimoburzovní obchodování (OTC) se stalo stále populárnějším prostředkem, kterým si účastníci trhu mohou anonymně vyměňovat velké množství kryptoměn. Na tradičních finančních trzích zprostředkovávají OTC makléři výměnu cenných papírů, které nejsou kótovány na formálních centralizovaných burzách. Over-the-counter trade spoléhá na síť zprostředkovanou OTC makléři, kteří jednají přímo s kupujícími a prodávajícími prostřednictvím počítačové sítě nebo telefonu.

Na trzích s kryptoměnami usnadňují OTC obchody také OTC makléři, kteří jednají přímo s kupujícím a prodávajícím. Úkolem OTC brokera je najít přirozené kupce a prodejce pro obchod. Hlavní rozdíl mezi centralizovaným burzovním obchodem a mimoburzovním obchodem spočívá v anonymitě poskytované OTC přepážkou. OTC přepážky neposkytují knihu veřejných objednávek se seznamem všech obchodů, což umožňuje tichý pohyb velkých částek bez možnosti narušení trhů.

Proč obchodovat přes OTC

Likvidita na burzách kryptoměn je často nízká nebo nestálá, což ztěžuje směnu velkých částek v případě potřeby. Pokud se v objednávkové knize centralizované burzy objeví velká objednávka na nákup nebo prodej, je nepravděpodobné, že bude okamžitě vyplněna za požadovanou cenu. Objednávka může být dokonce rozdělena na menší objednávky za různé ceny, což může způsobit horší průměrnou cenu plnění celé objednávky.

OTC brokeři eliminují horší plnění objednávek a zajišťují likviditu na kryptoměnových trzích tím, že spojují kupující a prodejce prostřednictvím sítí (které sami vyvinuli) za vzájemně dohodnutou pevnou cenu.

OTC přepážky také poskytují anonymitu, které je často nemožné dosáhnout na centralizované burze. Například pokud byla na burzu, jako je Coinbase, zadána velká nákupní objednávka na  5000 BTC, mohlo by to upozornit ostatní obchodníky a posunout cenu aktiva výše. Anonymita velkého mimoburzovního obchodu těmto nežádoucím cenovým pohybům brání.

Centralizované burzy také ztěžují obchodování s velkými částkami kvůli limitům objednávek. OTC přepážky umožňují přímé obchody mezi kupujícími a prodávajícími bez omezení, které mají burzy.

Kdo jsou kupující a prodávající

OTC brokeři často pracují pouze s obchodníky s vysokou hodnotou aktiv. Protože identita těchto obchodníků je utajena, není možné zjistit, kteří jednotlivci nebo instituce používají OTC přepážky. Je však zřejmé, že kupující a prodávající jsou často hedge fondy, společnosti spravující kapitál a profesionální obchodníci s velkými objemy.

Těžaři kryptoměn jsou také často na straně prodeje OTC transakce a doufají, že se rychle zbaví velkého množství vytěžené kryptoměny.

Stručně řečeno, institucionální obchodníci těží z OTC obchodování nejvíce a vyhýbají se limitům obchodování na burze. Předpokládá se, že většina těchto institucionálních obchodníků se nachází v Asii a Severní Americe, a to kvůli velkému počtu OTC brokerů soustředěných na těchto trzích. 

Jaké jsou problémy spojené s OTC obchodováním

Hlavní riziko OTC obchodování zahrnuje vypořádání. Na centralizované burze jsou prostředky drženy burzou a po provedení obchodu jsou distribuovány kupujícímu a prodávajícímu. Za převod finančních prostředků je tedy výhradně odpovědná centralizovaná burza.

Protože OTC přepážky často usnadňují přímou směnu měny mezi kupujícím a prodávajícím, vypořádání zahrnuje určitý stupeň rizika. I když není garance, že prostředky mezi nakupujícím a prodejcem budou převedeny, tak je součástí práce OTC brokera je ověřit totožnost a spolehlivost transakčních stran. Mnoho OTC brokerů však využívá účtů úschovy u třetích stran, které slouží jako prostředník ke snížení operačního rizika.

Další riziko OTC obchodování zahrnuje legálnost přeshraničních plateb. OTC převody musí projít procesem poznání klienta (KYC), aby byly kompletní. Mezi kupujícími a prodávajícími tedy často existují problémy s více jurisdikcemi.

Jak funguje OTC obchod

Nejprve OTC broker buď osloví, nebo obchodník se přímo obrátí na OTC a vyjádří zájem být na straně nákupu (nebo prodeje) transakce. Po absolvování postupů KYC musí broker vyhledat „kvalifikovanou“ protistranu pro obchod. Poté prodejce a hledač likvidity zahájí vyjednávací procesy týkající se velikosti a požadované ceny obchodu (často s pomocí OTC brokera). K těmto jednáním obvykle dochází v online chatovacích místnostech nebo po telefonu. Cena sjednaná je obvykle nižší než cena na burze, aby nalákala kupujícího použít přepážku. Poplatky u OTC brokerů jsou také často nižší než poplatky burzy.

Jakmile je potvrzena cena a velikost obchodu, převede kupující prostředky prodejci nebo na účet úschovy třetí strany vedený brokerem. Mnoho brokerů investovalo do regulovaných depozitářů, aby vybalancovalo bezpečnostní rizika vyplývající jak z převodu finančních prostředků, tak z důvěryhodnosti protistran.

Jakmile budou obě částky převedeny k poskytovateli úschovy, broker odpovídajícím způsobem rozdělí finanční prostředky. Burzám toto obvykle trvá dny nebo týdny, ale OTC přepážky často zvládnou vypořádání maximálně do 24 hodin.

Závěr

Je jasné, že OTC obchodování přináší na trhy kryptoměn tolik potřebnou likviditu, která v konečném důsledku umožňuje větší zapojení institucí. Jedním z problémů je však téměř úplný nedostatek údajů o OTC obchodech. Údaje o obchodu jsou důležité, protože naznačují celkový zájem trhu a mohou ovlivňovat investiční rozhodnutí.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Přečtěte si další články
Co je OTC obchodování s kryptoměnami?