Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Co je US Dollar Index (DXY)

US Dollar Index, často označovaný také jako DXY, DXY Index nebo zkráceně USDX, je měnový index, který slouží k měření síly amerického dolaru vůči koši vybraných hlavních světových měn. Jedná se o vážený průměr hodnoty těchto měn vůči dolaru, což umožňuje sledovat celkový vývoj dolaru na mezinárodním trhu.

Cílem US Dollar Indexu je poskytnout obchodníkům, investorům a analytikům užitečný nástroj pro porovnání hodnoty amerického dolaru v průběhu času a porozumění jeho výkonnosti ve srovnání s ostatními měnami. Index je významným ukazatelem na finančních trzích a má klíčový vliv na mezinárodní obchod a ekonomiku.

DXY byl vytvořen v roce 1973 po skončení Brettonwoodského systému, kdy americký dolar de-facto odstoupil od zlata. V průběhu let se stal klíčovým indikátorem pro sledování globálních měnových trendů a je používán jako referenční bod pro mnoho finančních produktů, jako jsou futures kontrakty, opce a ETF fondy.

Složení koše měn, které tvoří DXY, se v průběhu času mění a je pravidelně revidováno, aby odráželo aktuální významnost jednotlivých měn ve světovém obchodu s USA.

Interaktivní graf US Dollar Indexu

Obsah článku o US Dollar Indexu

 1. Jaké měny jsou v koši DXY
 2. Porozumění US Dollar Indexu
 3. Proč byl US Dollar Index vytvořen
 4. Historie US Dollar Indexu
 5. Jak se US Dollar Index vypočítává
 6. Interpretace US Dollar Index
 7. Jak obchodovat US Dollar Index
 8. Co ovlivňuje cenu US Dollar Indexu
 9. Proč je pro obchodníky důležité znát US Dollar Index
 10. Je index amerického dolaru čas od času upravován
 11. Závěrem

Jaké měny jsou v koši DXY

US Dollar Index (USDX) je složen z následujících šesti hlavních světových měn:

 1. Euro (EUR) - Tato měna představuje největší váhový podíl v indexu. Euro je používáno v zemích Eurozóny a je druhou nejšířeji obchodovanou světovou měnou po americkém dolaru.

 2. Japonský jen (JPY) - Japonský jen je měnou Japonska, jedné z největších ekonomik na světě, a patří mezi klíčové aktéry na mezinárodním trhu.

 3. Britská libra (GBP) - Britská libra je měnou Spojeného království, které je také významným hráčem na globální ekonomické scéně.

 4. Kanadský dolar (CAD) - Kanadský dolar je měnou Kanady, která je známá svým významným exportem surovin, zejména ropy.

 5. Švédská koruna (SEK) - Švédská koruna je měnou Švédska, což je jedna z nejvíce konkurenceschopných ekonomik v Evropě.

 6. Švýcarský frank (CHF) - Švýcarský frank je měnou Švýcarska, země s vysokým vývozem a stabilní ekonomikou.

Každá z těchto šesti měn má svůj váhový podíl v indexu, který odráží jejich důležitost a vliv ve světovém obchodu s USA. Euro jako největší složka má největší váhový podíl, zatímco švýcarský frank má nejmenší váhový podíl. Složení tohoto koše měn je pravidelně revidováno, aby odráželo aktuální situaci na mezinárodních trzích a změny v obchodních partnerech USA.

Porozumění US Dollar Indexu

US Dollar Index (DXY) je klíčovým nástrojem pro obchodníky, investory a analytiky, kteří se zajímají o vývoj amerického dolaru na mezinárodním trhu. Porozumění tomuto indexu je důležité, protože poskytuje cenné informace o síle dolaru ve srovnání s ostatními světovými měnami. Základní myšlenkou stojící za vytvořením US Dollar Indexu je sledovat výkonnost dolaru vůči koši vybraných měn, které jsou v indexu zastoupeny. Tyto vybrané měny mají různý váhový podíl, který odráží jejich relativní důležitost ve světovém obchodu s USA.

USDX je užitečným nástrojem pro:

 1. Sledování globálních měnových trendů: US Dollar Index poskytuje přehled o tom, jak se americký dolar vyvíjí ve srovnání s ostatními měnami. To umožňuje sledovat celkové trendy na devizovém trhu a pochopit, jaké faktory ovlivňují hodnotu dolaru.

 2. Hedging (zajištění rizik): Pro společnosti, které obchodují se zahraničními partnery, může DXY sloužit jako nástroj pro zajištění rizik spojených s fluktuacemi měnových kurzů. Pomáhá jim minimalizovat ztráty v případě nepříznivých pohybů dolaru.

 3. Ovlivňování investičních rozhodnutí: Investoři mohou sledovat vývoj DXY a využívat ho při rozhodování o alokaci svých portfolií. Silný dolar může ovlivnit výnosy na zahraničních investicích a zvýšit atraktivitu amerických aktiv.

 4. Monitorování ekonomické stability: Vývoj DXY je také spojen s ekonomickou stabilitou Spojených států. Centrální banky a vlády sledují tento index, aby získaly informace o zdraví americké ekonomiky a přijaly vhodná opatřední měnové politiky.

Celkově lze říci, že porozumění US Dollar Indexu je klíčové pro úspěšné obchodování a investování na mezinárodním finančním trhu. Umožňuje sledovat vývoj dolaru a reagovat na změny na měnovém trhu včas a efektivně.

Proč byl US Dollar Index vytvořen

US Dollar Index byl vytvořen v roce 1973 po ukončení Brettonwoodského měnového systému. Před vytvořením tohoto indexu byl americký dolar pevně navázán na zlato a sloužil jako světová rezervní měna. Nicméně, s ukončením Brettonwoodské dohody, kdy se dolar stal volně plovoucí měnou, se začalo hledat nové měřítko pro sledování jeho hodnoty. Cílem vytvoření US Dollar Indexu bylo poskytnout nástroj, který umožní sledovat výkonnost amerického dolaru ve srovnání s ostatními hlavními světovými měnami.

Obrazek DXY

V průběhu let se US Dollar Index stal klíčovým nástrojem pro sledování globálních měnových trendů, ovlivňování investičních rozhodnutí, a zajišťování měnových rizik. Index poskytuje důležité informace pro obchodníky, investory a vlády, aby lépe porozuměli vývoji amerického dolaru a jeho vlivu na světovou ekonomiku. Vytvoření US Dollar Indexu bylo reakcí na změny v mezinárodním měnovém systému a potřebu mít nástroj, který umožní sledovat a porozumět výkonnosti amerického dolaru na globálním finančním trhu.

Historie US Dollar Indexu

Historie US Dollar Indexu sahá do roku 1973, kdy byl tento měnový index poprvé vytvořen. V té době došlo k ukončení Brettonwoodského měnového systému, který fungoval od konce druhé světové války. Brettonwoodská dohoda vázala hodnotu amerického dolaru na zlato a dolar sloužil jako světová rezervní měna. Nicméně, kvůli nákladům na válku a rostoucím ekonomickým problémům ve Spojených státech se ukázalo, že tento systém není udržitelný.

V roce 1971 prezident USA Richard Nixon ukončil převoditelnost dolaru na zlato, což znamenalo, že dolar již nebyl pevně navázán na zlato a začal být volně plovoucí. Tímto krokem byla prakticky ukončena Brettonwoodská dohoda a začala éra fluktuačního směnného kurzu amerického dolaru.

Jelikož dolar již neměl pevnou hodnotu, vznikla potřeba měřit jeho hodnotu ve srovnání s ostatními měnami. V roce 1973 byl proto vytvořen US Dollar Index jako nástroj pro sledování výkonnosti amerického dolaru na mezinárodním trhu. Původní hodnota US Dollar Indexu byla stanovena na úrovni 100, a to na základě průměrné hodnoty dolaru ve srovnání s ostatními měnami v letech 1971 a 1973. Od té doby index reflektuje fluktuace amerického dolaru ve srovnání s vybranými měnami, které tvoří koš.

Zasedani v Bretton Woodu

Historie US Dollar Indexu je zajímavým průvodcem vývoje amerického dolaru v průběhu desetiletí. Tento měnový index byl svědkem řady ekonomických událostí, globálních krizí a změn v měnové politice, které výrazně ovlivnily hodnotu dolaru ve srovnání s ostatními měnami ve světovém obchodě s USA.

V průběhu historie čelil různým ekonomickým událostem, jako byly ropné šoky, finanční krize, inflační tlaky, recese a růstová období. Tyto události měly vliv na světovou ekonomiku a odrážely se také na hodnotě amerického dolaru. Index sloužil jako ukazatel, který umožnil sledovat, jak dolar reagoval na tyto události a jak se promítaly do jeho hodnoty ve srovnání s ostatními měnami.

Globální krize, jako byla například finanční krize v roce 2008, vedly k nárůstu poptávky po bezpečných aktivech, což způsobilo posílení amerického dolaru. Naopak, v době ekonomického růstu a optimismu mohl dolar oslabovat vůči ostatním měnám, když investoři preferovali vyšší výnosy v jiných ekonomikách. Dalším významným faktorem, který ovlivňuje složení indexu, je změna měnové politiky jednotlivých zemí. Centrální banky mají klíčový vliv na směnné kurzy svých měn a jejich intervence mohou ovlivnit hodnotu dolaru ve srovnání s ostatními měnami v indexu.

Složení US Dollar Indexu je pravidelně revidováno, aby odpovídalo aktuální ekonomické situaci a důležitosti jednotlivých měn ve světovém obchodě s USA. Tyto revize mají za cíl zachytit nové ekonomické trendy a změny v obchodních partnerech Spojených států. Celkově lze říci, že historie US Dollar Indexu je neustále proměnlivá a odrazem komplexních globálních ekonomických vztahů.

Jak se US Dollar Index (DXY) vypočítává

US Dollar Index je vážený průměr hodnoty amerického dolaru vůči koši šesti vybraných hlavních světových měn. Každá z těchto měn má svůj váhový podíl v indexu, což odráží jejich relativní důležitost ve světovém obchodě s USA.

Postup výpočtu DXYje následující:

 1. Zvolení koše měn: Nejprve je určen koš měn, které budou zahrnuty do indexu. V případě DXY jsou to euro (EUR), japonský jen (JPY), britská libra (GBP), kanadský dolar (CAD), švédská koruna (SEK) a švýcarský frank (CHF).

 2. Stanovení váhových podílů: Každá z těchto měn má v indexu přiřazen svůj váhový podíl. Váhy jsou aktualizovány každých šest měsíců. K září 2021 byly váhy následující:

  • Euro (EUR) - 57.6%

  • Japonský jen (JPY) - 13.6%

  • Britská libra (GBP) - 11.9%

  • Kanadský dolar (CAD) - 9.1%

  • Švédská koruna (SEK) - 4.2%

  • Švýcarský frank (CHF) - 3.6%

 3. Výpočet hodnoty indexu: Pro výpočet jsou použity směnné kurzy dolaru vůči každé z vybraných měn. Tyto kurzy jsou vynásobeny váhovými podíly jednotlivých měn a výsledné hodnoty jsou sečteny. Takto získáme hodnotu indexu, která odráží sílu amerického dolaru vůči koši vybraných měn.

 4. Normalizace hodnoty: Získaná hodnota indexu je následně normalizována tak, aby výchozí hodnota byla stanovena na 100. Tím se zajišťuje srovnatelnost vývoje indexu v průběhu času.

Podil men v kosi US Dollar Indexu

Výpočet US Dollar Indexu je tak založen na matematickém vzorci, který kombinuje hodnoty amerického dolaru vůči vybraným měnám s váhovými podíly těchto měn. Index slouží jako klíčový ukazatel síly dolaru na mezinárodním trhu a je důležitým nástrojem pro sledování výkonnosti americké měny ve srovnání s ostatními světovými měnami.

Interpretace US Dollar Index

US Dollar Index je užitečným nástrojem pro interpretaci síly amerického dolaru ve srovnání s ostatními hlavními světovými měnami. Hodnota indexu vyjadřuje, jak se dolar vyvíjí na mezinárodním devizovém trhu vzhledem k ostatním měnám, které jsou zahrnuty v koši.

 1. Silný dolar: Pokud hodnota DXY roste, znamená to, že americký dolar získává na síle ve srovnání s ostatními měnami. To může mít několik důvodů, včetně pozitivních ekonomických indikátorů ve Spojených státech, vyšších úrokových sazeb nebo poptávky po dolaru jako bezpečném útočišti během globálních ekonomických nejistot.

 2. Slabý dolar: Pokud hodnota USDX klesá, znamená to, že americký dolar ztrácí na hodnotě ve srovnání s ostatními měnami. To může být způsobeno negativními ekonomickými událostmi, snížením úrokových sazeb nebo politickou nejistotou ve Spojených státech.

 3. Vliv na finanční trhy: Vývoj DXY má vliv na celé spektrum finančních trhů. Silný dolar může ovlivnit výnosy zahraničních investic, snížit konkurenceschopnost amerických exportérů a ovlivnit ceny komodit, které jsou vyjádřeny v dolarech. Naopak, slabý dolar může podpořit export a zvýšit hodnotu cenných papírů denominovaných v jiných měnách.

 4. Signál pro investory: Vývoj US Dollar Indexu může poskytnout signály pro investory, jak optimalizovat svá portfolia. Investoři sledují index, aby pochopili, jakým směrem se vyvíjí hodnota amerického dolaru a přizpůsobují své investiční strategie podle toho.

Je však třeba si uvědomit, že USDX sleduje pouze hodnotu dolaru vůči omezenému počtu měn a nemusí plně odrážet jeho výkonnost na celém mezinárodním trhu. Další faktory, jako je měnová politika, ekonomické výsledky a globální události, také hrají klíčovou roli ve formování směnných kurzů. Proto je interpretace US Dollar Indexu jen jedním z mnoha faktorů, které investoři a analytici zvažují při rozhodování o svých investicích a obchodních strategiích.

Jak obchodovat US Dollar Index

Obchodování US Dollar Indexu je možné prostřednictvím finančních derivátů, konkrétně pomocí futures kontraktů nebo prostřednictvím Exchange Traded Funds (ETFs) zaměřených na tento index. Existují však určité aspekty a strategie, které by měli tradeři brát v úvahu při obchodování DXY.

 1. Analýza technických indikátorů: Pro lepší orientaci v trhu je důležité používat technickou analýzu. To zahrnuje sledování trendů, hledání podpory a odporu a využívání různých indikátorů, jako jsou klouzavé průměry nebo oscilátory.

 2. Fundamentální analýza: Sledování základních ekonomických indikátorů a politických událostí může poskytnout důležité informace o vývoji indexu. Zprávy o inflaci, úrokových sazbách, HDP nebo rozhodnutích centrálních bank mohou výrazně ovlivnit jeho směr.

 3. Diverzifikace: US Dollar Index může reagovat na různé faktory, a proto je důležité diverzifikovat portfolio a neklást přílišný důraz na jediné aktivum.

 4. Správa rizika: Obchodování s DXY může být rizikové a výnosy mohou být velmi volatilní. Proto je důležité stanovit si pevné strategie správy rizika, včetně používání stop-lossu a řízení velikosti pozic.

 5. Použití pákového efektu: Někteří tradery mohou používat pákový efekt (leverage) při obchodování US Dollar Indexu. Je však třeba být opatrný, protože pákový efekt zvyšuje jak potenciální zisky, tak i ztráty.

 6. Sledování globálních trendů: DXY je ovlivňován globálními událostmi a ekonomickými trendy, a proto je užitečné sledovat mezinárodní ekonomické zprávy a události, které mohou mít dopad na hodnotu dolaru.

Ukazka technicke analyzy US Dollar Indexu

Každý trader má svůj vlastní obchodní styl a strategii, proto je důležité provádět vlastní výzkum a testovat různé přístupy předtím, než začnete obchodovat. Obchodování US Dollar Indexu může nabídnout zajímavé příležitosti, ale zároveň vyžaduje obezřetnost a disciplinu.

Co ovlivňuje cenu US Dollar Indexu?

Cena US Dollar Indexu (USDX) je ovlivňována řadou faktorů, které odrážejí sílu amerického dolaru vůči ostatním vybraným měnám. Pro tradeře a investory je důležité sledovat tyto klíčové faktory, které mohou mít vliv na vývoj indexu:

 1. Měnová politika Spojených států: Rozhodnutí centrální banky Spojených států, známé jako Federal Reserve, o úrokových sazbách a měnové politice mohou výrazně ovlivnit hodnotu dolaru. Zvýšení úrokových sazeb může posílit dolar, zatímco snížení sazeb může mít opačný efekt.

 2. Ekonomické indikátory: Ekonomické zprávy, jako je hrubý domácí produkt (HDP), míra nezaměstnanosti, inflace, průmyslová produkce a další ukazatele, ovlivňují vnímání silného nebo slabého amerického hospodářství a mohou mít dopad na hodnotu dolaru.

 3. Globální ekonomické trendy: Mezinárodní ekonomické události a trendy mohou ovlivnit poptávku po dolaru. Například růstové vyhlídky ve světové ekonomice mohou zvýšit poptávku po amerických výrobcích a službách, což posiluje dolar.

 4. Geopolitická nejistota: Politické nebo geopolitické události, jako jsou obchodní spory, volby nebo mezinárodní konflikty, mohou zvýšit nejistotu na trhu a ovlivnit hodnotu dolaru vzhledem k ostatním měnám.

 5. Změny v koši měn: Váhové podíly jednotlivých měn v koši DXY jsou aktualizovány každých šest měsíců. Změny v těchto váhách mohou ovlivnit celkovou hodnotu indexu.

 6. Očekávání budoucího vývoje: Trh reaguje na očekávání budoucího vývoje a spekulace ohledně americké ekonomiky a měnové politiky. Pokud jsou očekávání pozitivní, může to podpořit dolar, zatímco negativní očekávání mohou dolar oslabit.

Pro tradery a investory je důležité sledovat tyto faktory a neustále analyzovat situaci na trhu, aby lépe porozuměli vývoji US Dollar Indexu. Změny v indexu mohou nabídnout obchodní příležitosti, ale také představovat riziko, a proto je nutné používat správné obchodní strategie a řídit riziko.

Proč je pro obchodníky důležité znát US Dollar Index

Pro obchodníky je znalost US Dollar Indexu klíčová, protože tento měnový index poskytuje cenné informace o síle amerického dolaru ve srovnání s ostatními vybranými měnami. Zde jsou důvody, proč je důležité sledovat a pochopit tento index:

 1. Indikátor globální ekonomiky: DXY je důležitým ukazatelem, který ukazuje, jak se americký dolar vyvíjí na mezinárodním trhu. Protože dolar je nejvýznamnější světovou rezervní měnou a měnou obchodovanou ve velkém objemu. Slouží jako indikátor celosvětových měnových trendů a globální ekonomické stability.

 2. Ovlivnění mezinárodního obchodu: US Dollar Index má vliv na mezinárodní obchod a konkurenceschopnost jednotlivých zemí. Silný dolar může snižovat vývozní konkurenceschopnost amerických firem, zatímco slabý dolar může podpořit vývoz a zvýšit hodnotu cenných papírů denominovaných v jiných měnách.

 3. Správa portfolia a rizika: Pro investory, kteří mají expozici v dolaru nebo v zahraničních aktivách, je index užitečným nástrojem pro správu portfolia a rizika. Sledování vývoje indexu jim umožňuje reagovat na změny v hodnotě dolaru a přizpůsobit své investice podle aktuálních měnových trendů.

 4. Obchodní příležitosti: Změny mohou poskytnout obchodní příležitosti pro tradery a investory, ať už se jedná o krátkodobé obchody nebo dlouhodobé investice. Trader může využít silného dolaru a spekulovat na jeho posílení nebo naopak na jeho oslabení.

 5. Indikátor měnových intervencí: Některé centrální banky sledují vývoj DXY a mohou provádět měnové intervence, aby ovlivnily hodnotu svých měn vůči dolaru. Obchodník, který sleduje US Dollar Index, může tak lépe porozumět, jak mohou centrální banky reagovat na měnové pohyby.

Celkově je US Dollar Index klíčovým ukazatelem pro obchodníky a investory, protože poskytuje důležité informace o vývoji amerického dolaru a jeho vlivu na mezinárodní trhy. Znalost tohoto indexu umožňuje obchodníkům lépe porozumět globálním měnovým trendům a lépe se připravit na možné obchodní příležitosti a rizika.

Je index amerického dolaru čas od času upravován

Index amerického dolaru (US Dollar Index) je čas od času upravován. Váhy jednotlivých měn v koši jsou pravidelně revidovány a aktualizovány každých šest měsíců. Tato revize se provádí s cílem zohlednit aktuální ekonomickou situaci a důležitost jednotlivých měn ve světovém obchodě s USA.

Obrazek dolar vlajka USA graf

Váhové podíly jednotlivých měn v koši jsou důležité, protože odrážejí relativní důležitost těchto měn v mezinárodním obchodu a platebním styku s USA. Například pokud se nějaká měna stane důležitější nebo její význam v mezinárodním obchodu vzroste, může být zvýšen její váhový podíl v indexu.

Revize váhových podílů umožňuje US Dollar Indexu lépe odrážet aktuální ekonomické a obchodní trendy. Může to mít vliv na celkovou hodnotu indexu a na jeho reakci na měnové pohyby. Pro investory a tradery je důležité sledovat tyto změny, aby lépe porozuměli vývoji a mohli mu přizpůsobit své obchodní strategie.

Závěrem

US Dollar Index (DXY) hraje jako důležitý nástroj pro sledování hodnoty dolaru vůči koši hlavních světových měn stále klíčovou roli pro ekonomiku Spojených států. Fluktuace hodnoty dolaru ovlivňuje nejen americkou ekonomiku, ale má dalekosáhlé dopady na celosvětové finanční trhy a obchodování.

DXY sleduje pohyb amerického dolaru ve vztahu k vybraným šesti hlavním světovým měnám, a to euro, jenu, libře, kanadskému dolaru, švédské koruně a švýcarskému franku. V průběhu času prochází index vzestupy a pády, které odrážejí nejen vnitrostátní události, ale i mezinárodní ekonomické a politické faktory. Posilování dolaru může být důsledkem rostoucí ekonomiky nebo zvýšené poptávky po dolarech ze zahraničí. Naopak oslabení dolaru může být výsledkem ekonomických problémů nebo politických nejistot.

Investoři sledují DXY, aby předvídali budoucí pohyby na trhu, a mnozí věří, že index jim může poskytnout náznaky o budoucích trendech. Pro exportéry a importéry má index také zásadní význam při plánování obchodních strategií. Je však důležité si uvědomit, že US Dollar Index má své limity a nemusí zcela přesně odrážet složitost globální ekonomiky. Někdy se může stát, že jiné faktory ovlivňují hodnotu dolaru víc než samotné sledované měny. Nicméně zůstává užitečným ukazatelem celkového směru amerického dolaru.

TIP Chcete dostávat nové články o tradingu na e-mail?
Registrovat nebo přihlásit