Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

MAM, PAMM nebo Social Trading - který z nich si vybrat?

Očima brokerů

Téměř každý broker se snaží poskytnout svým klientům několik možností investování, zejména těm, kteří nechtějí obchodovat sami. K tomu mohou používat speciální obchodní roboty, které lze spouštět přímo na jejich účtech.

Další možností je použití služby takzvaných spravovaných účtů (managed account), která umožňuje investorovi následovat konkrétní strategii s požadovaným rizikem. Níže se pokusíme představit, jaké jsou hlavní rozdíly mezi nejrozšířenějšími řešeními, která jsou na trhu dostupná:

  • MAM
  • PAMM
  • Social trading

Problémem při jejich popisu je nepřesnost a nedostatek formálních definic. Mnoho brokerů nebo poskytovatelů řešení používá tyto výrazy v různých významech, ale pokusíme se je popsat v nejpopulárnějších verzích. 

PAMM

PAMM, což je zkratka Percentage Allocation Money Management, je nejpopulárnějším systémem pro automatizaci a správu obchodování. Největší výhodou PAMM účtu je procentuální rozdělení objemů transakcí mezi všechny investory. Alokace se obvykle provádí na základě zůstatků nebo vlastního kapitálu investora. Stojí za zmínku, že zůstatky všech investorů jsou kopírovány na hlavní účet (správce kapitálu), který tak má na jednom účtu agregovaný zůstatek všech připojených účtů.

To znamená, že pokud PAMM manažer nemá na PAMM účtu vložený vlastní kapitál, tak PAMM účet de facto tvoří pouze virtuální zůstatek, který se rovná zůstatkům na účtech investorů. V systému PAMM, jakmile se na hlavním účtu provede obchod, je okamžitě a proporcionálně přidělen na účty investorů za přesně stejné ceny, za jaké byl proveden na hlavním účtu.

Existují některé PAMM, které na obchodních obchodních účtech pro investory nevykazují jednotlivé transakce, ale mají vlastní back office, kde jsou alokovány pouze P&L (zisk & ztráta) související s obchody. Obvykle je to méně preferovaný způsob, protože klienti obvykle chtějí vidět všechny obchody na hlavním účtu.

Někteří poskytovatelé PAMM služeb poskytují také žebříčky hlavních účtů, kde si investoři mohou před připojením ověřit, jaká je jejich výkonnost. Je také důležité zmínit, že na investičních účech připojených k hlavnímu PAMM si nemohou investoři samostatně obchodovat, protože by to narušilo procentní alokaci.

Obvykle je však možné investorský účet od hlavního PAMM účtu kdykoli odpojit. Pokud jste připojeni k hlavnímu PAMM účtu, můžete si být jisti, že dosáhnete stejných výsledků jako hlavní účet, což není zaručeno při obchodování na MAM nebo Social (Copy) tradingu. Správci peněz v PAMM jsou obvykle odměněni účtováním takzvaných výkonnostních poplatků. Poplatky za správu jsou účtovány ze zůstatků investorů obvykle na měsíční bázi. Výkonnostní poplatky jsou přísně závislé na ziscích, které správce PAMM účtu vytvoří investorům.

MAM

Řešení MAM (Multi-Account Management) je odvozeno od systému PAMM. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že alokaci obchodů mezi hlavním a investorským účtem lze provést i jinak než proporcionálně. Každý investor si může vybrat, jaké riziko chce podstoupit a jakou finanční páku chce použít na svém účtu.

Jinými slovy lze obchody kopírovat pomocí různých multiplikátorů, které závisí na ochotě investora riskovat. Zpravidla se v MAM kopírované obchody provádějí také jako samostatné transakce a jsou vždy viditelné na obchodních účtech investorů. Podobně jako u PAMM nemohou investoři na spravovaných účtech obchodovat samostatně, ale mohou se od nich kdykoli odpojit.

V případě MAM jsou však zůstatky na hlavním účtu odděleny od zůstatků připojených investorů, což může mít za následek různé výnosy mezi nimi. Obvykle nejsou hlavní účty MAM veřejně viditelné v žebříčcích. Jedná se spíše o soukromé předplatné u konkrétních správců peněz.

Pro shrnutí, MAM účty jsou určeny pro investory, kteří by si chtěli zvolit vlastní úroveň rizika a získat větší flexibilitu při správě svého kapitálu.

Social (Copy) trading

Sociální obchodování je nejvíce veřejný způsob, jak spravovat obchodní kapitál. Existují speciální platformy, které poskytují možnost připojení vašeho účtu u brokera k řešením Copy tradingu. Poskytují také vlastní databázi ověřených poskytovatelů signálů s řadou různých statistik pro všechny z nich.

To je docela velká výhoda, protože alternativně k PAMM nebo MAM broker nemusí hledat důvěryhodné manažery samostatně. Za zmínku také stojí, že servery MT4 a MT5 mají vlastní platformu pro kopírování obchodů zabudovanou přímo do obchodní platformy. Tato možnost nabízí poměrně vysoký počet poskytovatelů signálů dostupných prostřednictvím webových stránek MQL5.

Na platformách Social tradingu investoři obvykle následují vybrané poskytovatele signálu s určitým objemem vkladu. Mohou sledovat více poskytovatelů na jednom obchodním účtu, což není možné u MAM nebo PAMM. Zároveň mohou na těchto účtech také obchodovat nebo bez omezení uzavírat pozice otevřené poskytovateli signálů.

Výsledky na účtech investorů obvykle méně korelují s výsledky poskytovatelů signálů, protože celou správu peněz provádí sám investor. Poskytovatelé odpovídají pouze za výsledky získané na jejich účtech. Signály od poskytovatelů mohou různí investoři používat různě.

Některé z platforem umožňují dokonce invertovat obchody poskytovatelů signálů. Na většině platforem je také možné komunikovat s poskytovateli přímo zasláním otázek, komentováním jejich strategií nebo s nimi online chatovat.

Chce-li investor používat konkrétního poskytovatele signálu, tak jsou nejrozšířenější dva modely odměny pro poskytovatele signálu:

  1. Zaplatit předplatné, což je obvykle fixní měsíční poplatek.
  2. Odměna vyjádřená procentem zisku. V principu velmi podobně jako výkonnostní odměna pro PAMM manažera.

Závěr

Jak vidíte, existuje několik řešení, která můžete u brokera použít pro správu kapitálů. Záleží pouze na obchodní platformě, kterou používáte. Pokud jste sami ziskoví obchodníci, tak můžete skrze výše uvedená řešení sami nabízet své obchodní signály.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
MAM, PAMM nebo Social Trading - který z nich si vybrat?