Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Komentáře hodnotitelů k Index investičního klimatu v ČR - IVQ 2017

FX NEWS

Hodnota Indexu FPG vzrostla oproti minulému hodnocení o 1,4 bodu na 67,6 bodů. Tvůrci Indexu očekávají v příštích třech měsících pokračování rostoucího vývoje minulých čtvrtletí.

Index investicniho klimatu v CR graf pro 4Q2017

 

Vítězslav Bican

Výkonný ředitel Channel Crossings

Číselné hodnocení: 67/100
Předchozí hodnocení: 67

Zvýšení poptávky po překladech českých webových stránek Podle údajů britské Asociace překladatelských agentur se na trhu jazykových služeb v následujícím období očekává další růst. Ten je možné ilustrovat jednak tím, jak dramatický je růst obsahu v on-line prostředí, který je z velké míry určen pro vícejazyčné aplikace. Důkazem je pak mimo jiné další vlna akvizic a investic firem do překladatelského trhu v zahraničí (v Česku se tento trend zatím výrazně neprojevil). V českém prostředí jsme v minulých měsících byly svědky zvýšení poptávky po překladech českých webových stránek do dalších jazyků, přičemž se velmi často jednalo o e-shopy a aplikace. Usuzujeme z toho na zvýšenou aktivitu českých on-line firem na zahraničních trzích. Otázkou zde ovšem zůstává vliv automatizace na překladatelské služby, protože jak univerzální a veřejné (Google, Bing), tak privátní (Kantan MT, Lilt) překladatelské nástroje se neustále vylepšují, a to i díky technologii takzvaného neurálního strojového překladu. Vliv na trh překladatelských služeb ve vzdálenější budoucnosti je zatím těžké odhadnou. Na trhu jazykového vzdělávání se v 4. čtvrtletí situace do značné míry uklidní, protože investice do jazykového vzdělávání nejčastěji kopírují školní rok, a tedy hlavní projekty již budou rozběhnuté a velké, zejména státní kontrakty přidělené.

 


Bohuslav Čížek

Ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy

Číselné hodnocení: 62/100
Předchozí hodnocení: 62

Výroba ve firmách pokračuje na dobré úrovni Aktuální informace indikované našimi členy rozhodně nenaznačují žádný pokles ve výrobě – výroba ve firmách pokračuje na dobré úrovni. Z šetření Svazu průmyslu a dopravy vyplývá, že většina ekonomických ukazatelů udržuje pro další měsíce kladná salda výsledků. Svaz tedy očekává, že i po zbytek roku by si ekonomika kondici měla udržet. V makroekonomické statistice se již objevují čísla za firemní investice, kde roky 2015 a 2016 byly specifickými z pohledu čerpání fondů, čímž narušily srovnávací základnu u investic. Nyní již navazujeme na přirozenější srovnávací základnu a příspěvek investic k růstu HDP je a bude kladný, nicméně ekonomika by potřebovala i větší podíl dlouhodobých významnějších investic. Stále přetrvává pro nás zásadní problém nedostatku pracovních sil jako bariéry růstu. Výsledky firem za letošní rok by v jeho závěru sice narušeny být neměly, ale poslední čtvrtletní nemusí být v mezičtvrtletních tempech růstu tak významné, aby se vyšší tempa růstu z dosavad zveřejněných statistik udržely. Dosavadní statistiky potvrdily dobrou kondici průmyslu, vedly k revizím predikcí a přispěly z části jako pozitivní faktor v ekonomice. I zahraniční poptávka a konkurenceschopnost našich firem převážily faktor posílení koruny v euru a export v přepočtu na koruny pokračoval v růstu. Závěr roku tak navazuje na ještě silnější produkční základnu a je těžké jej udržet a čekat nové rekordy. Ceny ropy navíc pravděpodobně klesat nebudou, úrokové sazby jdou nahoru, blíží se volby, takže nálada na finančních trzích by v závěru roku mohla být trochu vlažnější s občasnými drobnými výkyvy, nicméně v průmyslu v rámci kladných výsledků.


Pavel Holečka

Expert v oblasti nemovitostního trhu

Číselné hodnocení: 75/100
Předchozí hodnocení: 70

Karlovy Vary – Černý Petr nemovitostního trhu Nemovitostní trh v 3Q 2017 pokračoval růstem k dalším maximům. Různé statistiky ve svém průměru hlásí meziročně nárůst prodejních cen o více jak 10%. Důvody byly více popsány v minulém indexu, zbývá tak jen potvrdit, že díky rostoucí ekonomice bude tato situace dále pokračovat. Dokazuje to i fakt, kdy ceny meziročně vzrostly ve 13 krajích ČR z celkových 14. A kdo je ten černý Petr? Karlovy Vary. Zde došlo naopak k poklesu do 4%. Developerské společnosti díky nedostatečné nabídce nových bytů a vysoké poptávce ze strany obyvatelstva dále zvyšují prodejní ceny nových bytů a prakticky již dnes mohou slavit tučné zisky, které získají za celý rok 2017. Objem peněz je k dispozici stále dost vysoký, hypoteční sazby u LTV do 70% se zvýšily zcela nepatrně a zvyšování mezd umožňuje čerpat hypotéku. Již dnes hypoteční banky hlásí, že se sice snižuje počet poskytnutých hypoték, stoupá ale čerpaný objem. Jsou to spojené nádoby. Vyšší ceny nemovitostí si žádají vyšší hypotéku a ta je zatím dostupná díky rostoucím mzdám zaměstnanců. Že toto spojení příznivých vlivů nebude trvat věčně je víc než jasné. Velmi příznivou novinkou je novela zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona. Nová úprava zákona řeší situaci, kdy poctiví doplácely na nepoctivé ve smyslu nezaplacených pohledávek. Po vstupu v platnost této novely bude zajištěno, že pohledávky související se správou domu budou přednostně uspokojovány až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. Tím dojde k narovnání postavení, kdy zástavní věřitel byl v lepším postavení než společenství vlastníků či vlastníci jednotek v domech.

Vladimír Holovka

Regionální obchodní ředitel XTB Česká republika

Číselné hodnocení: 62/100
Předchozí hodnocení: 60

Česká ekonomika si může udržet svou slušnou kondici Vůči předchozímu čtvrtletí navyšuji hodnotu Indexu investičního klimatu o dva body na hodnotu 62. K takovému kroku mě vede především předpoklad pozitivního vývoje domácí spotřeby, který podporuje rekordně nízká nezaměstnanost a stále sílící dynamika růstu mezd. Při takto nízké míře nezaměstnanosti můžeme očekávat další tlaky na růst mezd a to možná i ve veřejném sektoru, což by budoucí spotřebu mohlo dále akcelerovat. U investiční složky HDP můžeme očekávat mírně pozitivní vliv a to mimo jiné i díky předpokladu lepšího čerpání evropských fondů. Určitě by stálo pozastavit se nad složkou čistého exportu, u kterého vidím potenciální riziko během následujících čtvrtletí. Jednak v efektu posilující koruny, který by mohl podpořit případné další zvýšení sazeb ČNB ve čtvrtém čtvrtletí, a zároveň slabší statistiky prodejů nových automobilů ze západních zemí Evropy. Tyto faktory by se mohly v budoucnu negativně podepsat na celkovém čistém exportu. Avšak pokud nevzniknou nějaká globální rizika, tak by si mohla česká ekonomika udržet slušnou kondici ještě po několik dalších měsíců.


Lukáš Kovanda

Hlavní ekonom společnosti Cyrrus

Číselné hodnocení: 75/100
Předchozí hodnocení: 72

Čeká nás období překotného čerpání prostředků z fondů EU Podmínky pro investiční činnost v ČR se ve třetím čtvrtletí dále zlepšily. Oživuje jak investiční činnost vlády, tak soukromého sektoru. Navíc nás čeká období překotného čerpání prostředků z fondů EU. O dlouhodobé prospěšnosti takto překotného čerpání lze v jeho celku s úspěchem pochybovat, ovšem krátkodobý až střednědobý impuls investiční činnosti jistě poskytne. Tuzemské investiční klima navíc bude těžit z pokračujícího růstu ekonomiky eurozóny i ekonomiky globální. Výsledek zářijových německých voleb je pro českou ekonomiku – a tedy i pro investice v ČR – příznivý. Pokud kancléřka Merkelová utvoří koalici s liberály z FDP a Zelenými, což je v tuto chvíli nejpravděpodobnější varianta, bude muset v zájmu stability tohoto aranžmá zařadit zpátečku ve svých námluvách s francouzským prezidentem Macronem. Resumé německých voleb tedy bere vítr z plachet jeho rozmáchlým plánům na prohlubování evropské integrace vytvořením ministerstva financí eurozóny nebo zřízením rozpočtu eurozóny. S těmito záměry ostře nesouhlasí FDP, a pokud budou liberálové v německé vládě, těžko dojde k jejich realizaci. FDP by tak jako vládní strana mohla do značné míry suplovat odcházející britský liberální hlas. I to by bylo pro investice v ČR příznivé.


Dominik Stroukal

Ředitel Liberálního institutu

Číselné hodnocení: 58/100
Předchozí hodnocení: 60

Mzdy rostou, (ne)radujme se Růst mezd je vždy u jednotlivce důvodem k radosti, ale když rostou mzdy všude, měli bychom se mít na pozoru. Ekonomové naneštěstí nemají obvykle statistiky o mzdách dostatečně rychle, a tak se musí spoléhat na ankety. Jednu takovou provedla nedávno Hospodářská komora a mezi řádky výsledků lze číst prakticky učebnicové přehřívání ekonomiky. Posuďte sami: Mzdy zvýšily tři čtvrtiny dotázaných podniků, a to obvykle i o násobky inflace. Firmy hlásí nedostatek pracovní síly - ostatně, právě proto zvyšují mzdy. Nedělají to z lásky k zaměstnancům, samy firmy přiznávají, že je mzdové náklady trápí více, než vloni. Prakticky nikdo si nepřipouští propouštění. Žádná z firem neuvažuje o snižování mezd v následujícím roce. Zvyšují se benefity. Více firem dává třinácté platy... Podniky napříč všemi odvětvími se perou o zaměstnance. Mzdy rostou nad inflaci, což inflaci potáhne vzhůru až k nutnému zásahu centrální banky. Pokud ČNB, anebo dokonce Fed či ECB zvýší citelně úrokové sazby, neochladí pouze inflaci, ale sveze se s ní i zaměstnanost a výroba. Za posledních deset let jsme tomu nikdy nebyli blíže. Samozřejmě ale platí, že se dá investičně krásně svézt i na konci vlny.

 

Jan Vejmělek

Hlavní ekonom Komerční banky Vedoucí odboru Ekonomický a strategický výzkum

Číselné hodnocení: 69/100
Předchozí hodnocení: 67

Letošní rok bude patřit k nejúspěšnějším za poslední dekádu První pololetí a zejména druhé čtvrtletí se české ekonomice opravdu vydařilo. Celkový reálný růst letos výrazně překoná čtyři procenta. Letošní rok bude patřit k nejúspěšnějším za poslední dekádu. Růst české ekonomiky je tak významný a trvá tak dlouho, že dále narůstá význam nedostatku odpovídající pracovní síly jako bariéra dalšího růstu. Více než kdy jindy platí, že nejsou lidi. Růstový model založený na využívání stále většího množství levné pracovní síly je za námi. Privátní sektor si začíná uvědomovat nezbytnost investic a nutnost založit svůj business model na inovacích a vyšší produktivitě. V tomto směru je určitě potěšující zvýšená investiční aktivita v soukromém sektoru, která je v dosavadním letošním vývoji více než patrná. Od druhého čtvrtletí je zřejmá i vyšší investiční aktivita na straně veřejného sektoru. Očekáváme, že tyto tendence budou dále sílit, a to hlavně díky rozjezdu operačních programů aktuálního programového období fondů EU. Nutnost čerpat evropské fondy sílí a bude tím hlavním impulsem, který podle nás povede k vysoké investiční aktivitě v roce 2018.

 


Eva Zamrazilová

Hlavní ekonom České bankovní asociace

Číselné hodnocení: 70/100
Předchozí hodnocení: 66

Stabilní důvěra napříč podnikatelským spektrem Hospodářský růst za první pololetí předčil veškerá očekávání z počátku roku. Ekonomika se přehřívá, nicméně prozatím nejsou viditelné známky ochlazení. Prakticky veškeré ukazatele důvěry signalizují pokračující růst ekonomiky nejen ve třetím čtvrtletí, ale pro celý zbytek roku 2017. Souhrnný ukazatel důvěry 99,1 se přiblížil magické stovce, nad níž se držel v silném předkrizovém období od července 2005 až do května 2008. Důvěra je stabilní nejen z pohledu spotřebitelů, ale prakticky napříč celým podnikatelským spektrem. Ačkoli průmyslníci mírně zhoršili hodnocení své celkové situace, více než čtvrtina z nich očekává další růst výroby. Výhled poptávky po průmyslové produkci zůstává příznivý, což se odvíjí nejen od dobrého stavu domácí ekonomiky, ale i od příznivých očekávání v eurozóně. Příznivou zprávou je i další zvýšení důvěry ve stavebnictví a většině odvětví služeb. Důvěra spotřebitelů se drží na historických maximech. Vysoká nabídka pracovních míst a celkově intenzivně vnímaný nedostatek pracovníků dále snižuje obavy domácností z nezaměstnanosti. Do hledáčku obav spotřebitelů se sice stále výrazněji dostává inflace, prozatím ale domácnosti věří růstu mezd, a proto nemají větší obavy z finančních problémů.

Zdroj: Financial Progress Group a.s.

 

Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Přečtěte si další články
Komentáře hodnotitelů k Index investičního klimatu v ČR - IVQ 2017