Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Jak může Obchodní styl záviset na Temperamentu obchodníka

O úspěchu, Očima brokerů

Začátečníci i zkušení obchodníci při své činnosti často čelí psychologickým problémům. Přestože je tento aspekt obchodování poměrně subtilní, je nesmírně důležitý.

Účastníci trhu se snaží zlepšit své dovednosti v technické a fundamentální analýze, money managementu a řízení rizik, ale přesto utrpí ztráty. Post factum jsou chyby samozřejmě jasné. Většina z nich je výsledkem předčasného opuštění trhu, pozdního vstupu na trh nebo strachu z otevření pozice obecně.

Člověk se rozhoduje nejen podle logiky, ale také podle emocí. Dříve nebo později obchodníci dojdou k závěru, že by měli zapracovat na zlepšení sebe i své psychologie. Internet je již plný rad, jaké návyky by si měl člověk vybudovat a jak se ukázňovat, ale většina z nich nabízí přístup: „zlomit“ se a radikálně se změnit. Uplatnění takové rady v praxi zpravidla nevede k žádnému úspěchu. Důvodem je to, že člověk má několik přirozených aspektů dynamického chování, které budují temperament.

V tomto článku si povíme o temperamentu a o tom, jak může ovlivnit styl obchodování a náchylnost k rizikům a ztrátám. Pokud se v některém z těchto popisů uvidíte, uvědomte si to a nepokoušejte se okamžitě změnit svůj postoj k obchodování. Tento materiál je hlavně určen k analýze sebe sama a prozkoumání vašich znalostí o sobě jako o osobě a obchodníkovi.

Co je temperament

Některé zdroje ohledně výuky začínajících obchodníků identifikují určitý vzorec: ti nejemotivnější a nejenergičtější studenti inklinují ke skalpování nebo intradennímu obchodování, zatímco tišší a klidnější studenti vykazovali dobré výsledky ve střednědobých obchodech. Je zřejmé, že to dělali nevědomě během svých vyučovacích hodin na demo účtech. Proto si dnes povíme o temperamentu. Začněme definicí.

Temperament je soubor jednotlivých aspektů lidské psychologie, který definuje „modus operandi“ člověka v jakékoli dané situaci. Zde je klíčovým slovem „soubor“. Chceme -li definovat typ osobnosti, měli bychom vzít v úvahu všechny reakce a procesy, které tvoří dispozice k jakémukoli danému modelu chování.

Pokud jde o obchodování, nejdůležitějšími procesy jsou:

  • Emoční vzrušení - znamená sílu a rychlost emocí vyvolaných vnějším podnětem.
  • Rychlost reakce - udává, jak rychlá je reakce. Často to lze zjistit v rychlosti řeči.
  • Vnímavost - ukazuje, jak člověk reaguje na vnější faktory prostředí.
  • Aktivita - znamená rychlost interakce s vnějším světem.
  • Tuhost/flexibilita - ukazuje schopnost člověka přizpůsobit se vnějšímu vlivu.

Jaké jsou Druhy temperamentu

Je zcela běžné hovořit o čtyřech typech temperamentu: sangvinik, melancholik, cholerik a flegmatik. Vyznačují se následujícími znaky:

Choleričtí jedinci

Tito lidé jsou málo citliví a mají vysokou míru odezvy. Jejich klíčovými rysy jsou netrpělivost, horká krev, jejich mimika a gesta jsou expresivní. Choleričtí jedinci jsou velmi vytrvalí při dosahování cílů a docela dobře zaměřují svoji pozornost. Okamžitě se připojí k jakékoli konverzaci a horlivě hájí svůj úhel pohledu. 

Sangvinické osobnosti

Takoví jedinci udržují rovnováhu mezi aktivitou a vnímavostí. Snadno se s nimi mluví a jsou optimističtí a nezažívají „deprese“. Sangvinické osobnosti jsou pracovité, neunavují se a snadno přesouvají své zaměření. Jejich zájmy a koníčky se mohou velmi často měnit.

Melancholičtí jedinci

Lidé tohoto typu temperamentu jsou často sentimentální a velmi citliví na vnější vlivy. Někdy mohou mít extrémně slabý štít a být zranitelní. Melancholičtí jedinci se zpravidla stydí a mají nízkou pozornost. Často se přestanou hádat, jejich mimika je nevýrazná. V některých ohledech jsou pravým opakem cholerických jedinců.

Flegmatičtí jedinci

Jsou velmi aktivní, ale málo reagují na vnější okolnosti. Tito lidé jsou pracovití, dobře soustředí pozornost, ale přechod mezi úkoly jim nějakou dobu trvá. Flegmatičtí jedinci jsou v nouzových situacích chladnokrevní, zatímco jejich mimika je podobná melancholikům. Výraz „kamenný obličej“ popisuje flegmatika.

Jak styl obchodování závisí na temperamentu obchodníka

Je velmi důležité pochopit, že je v reálném životě extrémně obtížné najít „čistý“ typ temperamentu. Poměrně často má člověk převládající typ a mírnou směsici ostatních. To je jeden z důvodů, proč byste níže uvedené popisy neměli považovat za instrukce k akci. V první řadě je tento článek určen pro analýzu sebe sama.

Choleričtí tradeři

Některá pozorování říkají, že choleričtí obchodníci začínají obchodovat na časovém rámci M1 a improvizují, aniž by byli alespoň mírně připraveni. Pro ně všechny časové rámce delší než H4 nemá cenu sledovat.

V očích takových traderů je finanční trh druh hazardu, i když si to často neuvědomují. Snadno propadnou falešným příslibům win-win trading strategií. Zásadně preferují skalpování, zatímco jiné strategie ani neberou v úvahu.

V počátcích choleričtí obchodníci nepovažují ztráty za důvod k zastavení a analýze situace. Ztráty naopak poskytují další motivaci pokračovat v hledání snadných řešení, jak dosáhnout zisku. Častěji takové pronásledování vede ke ztrátě zájmu o obchodování nebo spousty peněz.

Aby dosáhli výsledků, vyplatí se těmto obchodníkům zaměřit se na intradenní obchodování kombinované se swingovým obchodováním. Krátkodobé intradenní obchody jim dodají potřebný adrenalin, zatímco swingové obchodování pomůže kompenzovat ztráty vzniklé neuváženými transakcemi. Silou takových obchodníků je rychlá reakce a rozhodování, zatímco jejich slabinou je zbrklost, která z obchodování dělá další hazardní hru.

Sangviničtí tradeři

Stejně jako choleričtí tradeři jsou někdy fascinováni skalpováním. Na druhou stranu jsou na rozdíl od cholerických obchodníků připraveni na změny a přecházejí na intradenní obchody mnohem rychleji. Kvůli nadměrné emotivní citlivosti se mohou nechat unést a za pár dní zkazit všechny výsledky, které dosáhli během měsíce.

Je pro ně obtížné udržet střednědobé/dlouhodobé pozice kvůli nedostatku trpělivosti, přestože jsou mnohem trpělivější než choleričtí a melancholičtí obchodníci. Takoví obchodníci nemají problémy s swingovým obchodováním, často mění obchodní nástroje. Sangviničtí tradeři jsou vůči ztrátám a neúspěchům vstřícní, ale chybí jim vytrvalost v sebezdokonalování.

Flegmatičtí tradeři

Skalpování v jejich raných dnech obchodování není nic pro flegmatické obchodníky. Mohlo by to pro ně být dobré, řekněme, po 5 letech aktivní praxe. Falešné sliby fantastických zisků je mohou donutit ztrácet čas studiem skalping strategií (naštěstí jsou velmi vytrvalí), ale jejich nízká míra odezvy jim nedovolí rychle se rozhodnout pro tuto obchodní metodu.

Flegmatičtí obchodníci mohou dosáhnout většího úspěchu při swingovém obchodování a mohou z nich také být slušní střednědobí/dlouhodobí investoři. Flegmatičtí lidé jsou v této oblasti zpravidla velmi dobří.

Melancholičtí tradeři

Melancholickým obchodníkům se doporučuje vyhnout se jakémukoli aktivnímu obchodování. Dobrou volbou pro ně je soustředit se na dlouhodobé investice od 1 roku. Klíčovou zásadou je kontrolovat obchodní terminál tak zřídka, jak je to jen možné, a věnovat více času zdokonalování dovedností v makroekonomické analýze. Stres velmi škodí melancholickým obchodníkům a nutí je opustit trh.

Tito lidé jsou velmi citliví na ztráty. Mohou ztratit mnoho času v „drawdownu“ a nakonec přijít o celý vklad. Proto jsou na trhu poměrně krátce. Po ztrátě nebo ztrátě celého vkladu se melancholičtí obchodníci obvykle rozhodnou, že se nebudou obchodováním zabývat.

Závěr

Naše psychologické reakce na události na trhu přímo závisí na našem typu temperamentu. Většina lidí přichází do obchodování jako dospělí, když tuto část jejich osobnosti nelze změnit.

Měl by trader zvažovat při výběru obchodní strategie typ temperamentu? Rozhodně ano. Měl by definovat svou budoucí tradingovou kariéru pouze pomocí temperamentu? Určitě ne. Nezapomeňte, že všechny strategie by měly být nejprve testovány na demo účtu a až poté použity pro reálné obchodování.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

 

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.

 

Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Přečtěte si další články
Jak může Obchodní styl záviset na Temperamentu obchodníka