Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

11 pravidel správy kapitálu na Forexu

Očima brokerů

Neexistuje žádný forexový obchodník, který by dosáhl dobrého a stabilního výsledku bez efektivního systému money managementu. Rozumná a vyvážená správa kapitálu umožňuje obchodovat i na takto rizikovém trhu. V tomto článku se podíváme na hlavní pravidla a principy správy peněz na Forexu.

Pravidlo č. 1

Velikost marže nesmí překročit 10–15 % vkladu.

Toto pravidlo pomáhá vypočítat marži při otevření objednávek. Zbývající částka je nezbytná pro běžnou práci obchodníka a obranu proti vyšší moci na trhu (Forex se může chovat velmi neočekávaně).

Pokud jde o navrhovanou marži, její maximální velikost není vždy stejná. Například Murphy navrhl, že by neměla překročit 50 %. Jiné zdroje však doporučují držet se marže ve výši 5 až 30 % vkladu. Přístup by každopádně měl jít v souladu s původní velikostí vkladu. Čím je menší vklad, tím těžší je jít konzervativní cestou.

Pravidlo č. 2

Investice do jednoho nástroje nebo skupiny aktiv s vysokým korelačním koeficientem nesmí překročit 15 % vkladu.

To pomáhá diverzifikovat rizika a vyhnout se silné závislosti na výsledku obchodu.

Na Forexu existují skupiny instrumentů jako páry s jenem, skupiny spřízněných měn jako:

 • EUR/USD и GBP/USD
 • AUD/USD и NZD/USD
 • kovy jako XAU a XAG
 • a mnoho dalších.

Měnové páry jedné skupiny se obvykle pohybují stejným směrem a mírně za sebou zaostávají. Velká investice do jednoho instrumentu nebo aktiv jedné skupiny jde proti pravidlům kontroly rizika. Rovněž je třeba mít na paměti zásady efektivního využívání peněžních fondů. Peníze by měly být alokovány takovým způsobem, aby jeden ztrátový obchod nevymazal celý traderův účet.

Pravidlo č. 3

Každý instrument nesmí přesahovat větší riziko než je 5 % vkladu.

Toto pravidlo se zdá být docela diskutabilní a jeho proveditelnost z velké části závisí na velikosti obchodního kapitálu. Riziko obchodu se může pohybovat od několika desetin procenta do 10-20 %. Netýká se obchodníků, kteří rizika neregulují vůbec, jediným limitem je velikost jejich vkladu.

Pokud se podíváme na klasiku, Elder navrhl riziko 1,2-2,0% na jeden obchod, Murphy - 5,0%.

Pravidlo č. 4

Definujte úroveň diverzifikace instrumentů.

Bez ohledu na to, že diverzifikace je jedním z nejúčinnějších způsobů ochrany peněz, neměli bychom ji nadužívat. Mezi koncentrací a diverzifikací aktiv by měla existovat určitá rovnováha. Nadměrná rozmanitost nástrojů používaných při obchodování vede obchodníka ke ztrátě koncentrace, což může vést k předčasné reakci na pohyby trhu a ke snížení produktivity.

Alokace aktiv do 5-6 různých instrumentů různých skupin je považována za nejefektivnější. Čím větší je koeficient inverzní korelace, tím vyšší je úroveň diverzifikace.

Pravidlo č. 5

Zadávejte Stop Loss příkazy.

Hlavním účelem Stop Lossu je omezit ztráty obchodníka. Někteří ho dávají pokaždé, když otevírají obchod, jiní to dělají pouze po dobu jejich nepřítomnosti u platformy. Vždy však stojí za to mít na paměti, že Forex je nepředvídatelný trh a pohyby měnových párů mohou být ostré a rychlé. V důsledku toho mohou obchodníci utrpět velké ztráty, protože nedokáží včas zareagovat, dokonce ani když sedí před obrazovkou počítače.

Velikost Stop Lossu závisí na dvou faktorech:

 1. velikosti ztráty, kterou je obchodník připraven unést
 2. situací na trhu.

Uvedu příklad. Vklad obchodníka je 1 000 USD. Riziko na obchod je 5 %. Objem obchodu je 0,02 lotu. Za takových okolností si může dovolit ztrátu 50 USD. Například u měnového páru GBPUSD při velikosti pozice 0,01 lotu odpovídá pohyb o jeden pip 0,1 USD. Stop Loss by neměl být dále než 250 bodů od vstupu do pozice.

Obchodník by však měl brát v úvahu nejen hodnoty, v závislosti na dostupném riziku, ale také situaci na trhu. Je to cenový graf, který určuje body pro umístění Stop Lossu. A pokud nám graf říká, abychom umístili SL 300 pipů od vstupu, zatímco máme k dispozici pouze 250 pipů, samotná objednávka vyžaduje revizi, aby úroveň rizika byla v souladu s našimi pravidly správy peněz.

Obchodník má zájem umístit Stop Loss co nejblíže aktuální ceně, aby minimalizoval ztráty. To však může vést i k opačnému výsledku. Obchodník realizuje spoustu malých ztrát, které se mohou načíst do podstatně větší částky. Příliš vzdálené Stop Lossy mohou vést k velkým ztrátám při jednom obchodu, což eliminuje veškerý předchozí zisk. To je důvod, proč je třeba vždy sledovat pohyby trhu a podle něj umisťovat Stop Lossy.

Pravidlo č. 6

Vypočítejte poměr zisk/riziko.

Před otevřením obchodu byste měli rozhodnout, jaký plánujete zisk (kam umístit Take Profit) a jakou ztrátu je možné si dovolit (kam umístit Stop Loss).

Při obchodování na Forexu riskuje trader vždy ztrátu svých aktiv. Ztrát může být mnohem více než zisků. A co víc, mohou být v řadě - 3, 5 nebo 10 za sebou. Samozřejmě předběžné testování obchodního systému na dlouhých časových rámcích pomáhá připravit se na takové scénáře. Konečný výsledek však bude do značné míry záviset na kvantitativní převaze zisků nad ztrátami. Aby se taková převaha vytvořila od samého začátku, je třeba vstoupit na trh pouze tehdy, když očekávaný zisk minimálně třikrát převyšuje možné ztráty. Jinými slovy, poměr zisku a ztráty by měl být 3:1 nebo více. V tomto případě může jeden ziskový obchod pokrýt tři ztrátové a obchodník bude schopen napravit situaci a vyhnout se příliš hlubokému drawdownu. Obchodník maximalizuje počet ziskových obchodů a minimalizuje počet ztrátových.

Pravidlo č. 7

Pracujte s několika objednávkami.

Pokud je obchodník ochoten otevřít několik pozic, je vhodné kombinovat dlouhodobé (swingové) a krátkodobé pokyny.

Objednávky první kategorie se otevírají ve směru hlavního trendu, jehož cílem je dlouhodobá přítomnost na trhu. V takových případech jsou vhodnější velké Stop Lossy, protože umožňují zůstat na trhu během pullbacku a konsolidace cen. Tyto pozice jsou zaměřeny na získání většího zisku. Krátkodobé objednávky zase vyžadují menší Stop Lossy a úrovně zisku. Obchodování v takových případech je zaměřeno na získání malého zisku na každé pozici a může probíhat buď v souladu s trendem, nebo při korekci.

Pravidlo č. 8

Agresivní a konzervativní obchodování.

Konzervativní obchodování pomáhá ke dlouhodobějším výsledkům a stabilnějšímu výnosu obchodníka, ale v krátkodobých obchodech má nízkou účinnost. 

Touha získat co největší zisk v krátkém časovém rámci, která je postavena na základě agresivního obchodování, je uskutečnitelná pouze tehdy, když se cena pohybuje očekávaným směrem. V době obratu trendu, kdy tradeři obchodují v opačném směru, mohou mít ztráty. Ztráty, které mohou v takových chvílích utrpět agresivní obchodníci, mohou mít katastrofální následky.

Pravidlo č. 9

Dodržování pravidel otevírání pozic. 

Při vstupu do trhu je třeba dodržovat určitá pravidla:

 • Obchod je otevřen, pouze když se hlavní signál spojí s alespoň jedním vedlejším signálem;
 • Před otevřením pozic musí být pevně stanoveny tyto parametry:
  • cena otevření
  • objem pozice
  • Stop Loss a Take Profit (tj. limity rizika a poměr zisku k riziku)
  • stejně jako očekávaná doba přítomnosti v trhu;
 • Při otevírání obchodů proti trendu je třeba volit obchodní signály opatrněji a omezit délku obchodu a nepočítat s velkými pohyby;
 • Během pohybu do strany je lepší omezit trady na šířku range a držet pozice jen krátkodobě

Pravidlo č. 10

Dodržování zásad sledování otevřených pozic a částečného uzavírání před dosažením cíle.

Pokud jsou vaše objednávky v trhu, snažte se dodržovat následující pravidla:

 • Pokud cena nedosáhla zvoleného cíle a situace na trhu se změnila, technická analýza hovoří proti původní prognóze, bezpochyby pozici uzavřete
 • Částečně uzavřete pozice, pokud získáte ztrátu větší, než jste očekávali, nebo pokud cena dosáhla cíle.
 • Nedržte pozice příliš dlouho a nedoufejte, že získáte větší zisk - nejčastěji dojde ke snížení zisku nebo dokonce ke ztrátě;

Nedělejte nic v následujících případech:

 1. Pokud utrpíte ztrátu (bez ohledu na to, zda je velká nebo ne, plánovaná či nikoli), počkejte chvilku, neotevírejte nové obchody a nedoufejte, že okamžitě získáte zpět to, co jste ztratili. Zachovejte klid a nechte trh vytvořit nový silný signál pro vstup;
 2. Pokud se cena po otevření objednávky dlouhodobě drží na stejné úrovni - mějte trpělivost, vaše objednávka nemusí hned po otevření přinést pozitivní výsledky;
 3. Pokud cena nedosáhla cíle, ale situace na trhu je v souladu s vašimi prognózami

 

Pravidlo č. 11

Dodržování pravidel uzavírání pozic.

Uzavřete své pozice za následujících okolností:

 • Plánovaná doba držení pozice na trhu vypršela;
 •  
 • Cena dosáhla odhadovaného cíle. Nedoufejte v další - posunutím Take Profitu porušujete vypočítaná a nastavená pravidla obchodování;
 •  
 • Cena dosáhla Stop Lossu. Naděje na nadcházející zvrat není jen v rozporu s pravidly správy peněz, ale vede také ke zvýšení ztráty. Pokud obchodujete agresivně a ve velkých objemech, pomocí průměrování (doplnění do ztrátových pozic), můžete svůj vklad ztratit ještě rychleji.
  Na trhu existuje nevyslovené pravidlo: cena se nevyhnutelně otočí v chvíli, kdy vám dojde kapitál. Možná neberete tato slova vážně, ale raději se o tom nechtějte sami přesvědčit.

Jakmile začnete pracovat na svých vlastních pravidlech správy peněz, vezměte v úvahu následující:

 1. Umístění Stop Lossu a Take Profitu je povinnost. Někteří obchodníci používají zamykání namísto Stop Lossu, což znamená, že ztráta není uzavřena, ale je kryta pozicí v opačném směru o stejném objemu. Tato taktika je k dispozici na nejrozšířenější obchodní platformě MetaTrader 4. Nezkoušejte to dříve, než získáte zkušenosti, protože zamykání má svá pravidla a musí být umístěny správným způsobem.
 2. Udržujte rovnováhu zisku a rizika. Nezapomeňte, že její snížení sníží počet pokusů o vstup do trhu a také rezervu na budoucí chyby. Dokonce i zkušení obchodníci mají spoustu chybných vstupů do trhu, proto byste se měli snažit zvýšit své šance na výhru na trhu.
 3. Při umístění Stop Lossu mějte na paměti, že by to mělo být alespoň 40-50 bodů od vstupu. Možnost, že „chytíte“ vrchol nebo samé dno, je poměrně malá, zatímco Stop Loss umístěný příliš blízko má vysokou šanci, že bude zasažen.
  Chyba na vstupu je obvykle 10 až 15 bodů, přidejte přibližně 4 až 5 bodů spread a zohledněte volatilitu instrumentů (přibližně 15–20 bodů). Jak můžete vidět, „mezera“ v dynamice pohybu ceny by neměla být menší než 40–50 bodů.
 4. Vezměte v úvahu předchozí výpočty a nastavte optimální úroveň Take Profitu ve vztahu k poměru zisk/ztráta - neměl by být vzdálen méně než 120-150 bodů od vstupní ceny.
 5. Takového Take Profitu lze dosáhnout za 2-3 dny. Pokud během této doby cena nešla správným směrem, je nepravděpodobné, že se brzy obrátí opačným směrem. Proto není nutné držet pozici a čekat na Stop Loss; měli byste obchod bezpochyby raději uzavřít.
 6. Při otevírání pozice by vaše marže neměla být více než 10-15 % z vkladu, zatímco riziko by mělo být okolo 5 %.
 7. Pomocí Stop Lossu minimalizujte své ztráty nebo ochráníte zisk, který již obchod přinesl. Nezapomeňte, že čím blíže je aktuální cena, tím vyšší je pravděpodobnost, že se spustí. Cena může spustit Stop Loss neočekávaným pohybem a následně vyrazit v původně predikovaném směru a tím vás nechat za sebou. Pak je příliš pozdě na vstup do trhu.
 8. Nikdy nenavyšujte pozici ve ztrátovém obchodě.

Závěr

Diskutovali jsme o řadě pravidel, která mohou být užitečná pro obchodníky. Jak se stanete zkušenějšími, můžete vypracovat svá vlastní pravidla a zásady správy kapitálu. Výše uvedená pravidla můžete využít jako základ, na kterém budete následně stavět.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+
420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:
Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.

Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Přečtěte si další články
11 pravidel správy kapitálu na Forexu