Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít
1/3
Co je FOREX a jak na něm vydělat

Co je FOREX a jak na něm vyděláte?

Vítejte v byznysu, kde uspět může každý. Jde o svět tradingu, tj. obchodování na burzách a jiných finančních trzích. Na Forexu budete konkrétně obchodovat s různými světovými měnami. Nakupovat a prodávat tak můžete např. americký dolar, euro nebo třeba tureckou liru či českou korunu. Kupce na FOREXU najdete vždy. V každé takové transakci je pochopitelně určitá míra rizika. Váš úspěch bude záležet hlavně na vašich zkušenostech a obchodním stylu.

Obsah článku

Co je to Forex?

FOREX je označení pro největší finanční trh na světě. Jde o globální trh, kde se nakupují a prodávají jednotlivé měny. Obchoduje se v tak zvaných měnových párech. To znamená, že jednu měnu nakupujete a zároveň druhou prodáváte – jako ve směnárně, když si měníte peníze na dovolenou.

Co je to Forex srozumitelně vysvětluje poskytovatel online obchodních služeb na Forexu a CFD Admiral Markets:

Měnové páry

Měnový pár tvoří dvě měny. První se nazývá hlavní měna, druhá je měna vedlejší. Vztah měn je nejlepší si ukázat na příkladu. Pro ilustraci se asi nejlépe hodí euro a česká koruna, tj. měnový pár EUR/CZK. U tohoto páru je hlavní měnou euro a měnou vedlejší česká koruna. Kurz 26,10 udává, že k nákupu jednoho eura je potřeba 26,10 korun. Kurz se vždy udává za jednotku hlavní měny.

Měnových párů existuje velké množství. V základu je můžeme rozdělit na hlavní, křížové a exotické (pozn. EUR/CZK patří mezi exotické měnové páry).

Forex: Tabulka jednotlivých měn
Tabulka: Hlavní měny

Hlavní páry

Hlavní páry jsou tvořeny dolarem a některou ze sedmi dalších měn. Jedná se o EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD a NZD. Pokud s měnami začínáte, je dobré obchodovat právě s těmito měnovými páry. Máji nejnižší spread a tím i náklad na každý obchod. Zároveň jsou dostatečně volatilní (pohyblivé).

Forex: Tabulka hlavních měnových párů
Tabulka: Hlavní měnové páry

Křížové páry

Jedná se o měnové páry, které neobsahují americký dolar. Dříve než byly na trh uvedeny křížové páry, musely firmy prodávat svojí měnu za americké dolary a poté prodat americké dolary za měnu země, kam svoje služby nebo výrobky chtěly prodat. Dnes je již situace jiná a nakupuje se standardně jedna měna za druhou, bez nutnosti převádět přes dolar.

Forex: Tabulka křížových měnových párů
Tabulka: Vybrané křížové páry

Exotické páry

Skládají se z amerického dolaru a měny, která nepatří mezi měny hlavní. Např. USD/CZK. Investor může diverzifikovat své portfolio právě investováním do exotických párů. Nevýhoda těchto párů je v nízké likviditě a z toho plynoucích širokých spreadů a tedy vysokých nákladů na obchodování.

Historie Forexu

Devizový trh neboli Forex má dlouhou a složitou historii, která sahá až do starověku. Zde je několik klíčových milníků a událostí, které utvářely historii Forexu:

Starověké časy: Obchodování s měnami lze vysledovat až do starověku, kdy lidé směňovali zboží a služby za různé formy měny. Například ve starověkém Řecku se pro mezinárodní obchod používaly mince a ve středověké Evropě si obchodníci vyměňovali různé měny, aby usnadnili obchodování.

Zlatý standard: Na konci 19. a na počátku 20. století mnoho zemí přijalo zlatý standard, což znamenalo, že jejich měny byly vázány na pevné množství zlata. To umožnilo stabilnější směnné kurzy a usnadnilo mezinárodní obchod.

Bretton Woods: Po druhé světové válce byl na konferenci v Bretton Woods v roce 1944 zaveden systém pevných směnných kurzů. Americký dolar byl navázán na zlato a ostatní měny byly navázány na americký dolar. Tento systém platil až do roku 1971, kdy USA ukončily směnitelnost dolaru za zlato.

Elektronické obchodování: V 70. letech 20. století začaly vznikat elektronické obchodní platformy, které umožnily rychlejší a efektivnější obchodování s měnami. Tyto platformy umožnily větší transparentnost a přístup na forexový trh.

Deregulace: V 80. letech 20. století začalo mnoho zemí deregulovat své finanční trhy, což umožnilo větší konkurenci a inovace na forexovém trhu. To vedlo ke vzniku nových finančních nástrojů, jako jsou měnové futures a opce.

Globalizace: S rozvojem globalizace na konci 20. a na počátku 21. století se obchodování na Forexu stalo stále důležitějším pro mezinárodní obchod a investice. V současné době je trh Forex největším finančním trhem na světě s denním objemem obchodů přesahujícím 5 bilionů USD.

Celkově je historie Forexu příběhem vývoje a inovací, protože trh se v průběhu času přizpůsoboval měnícím se ekonomickým podmínkám a technologickému pokroku.

Forex: Ilustrační obrázek barter směna
Ilustrační obrázek: Barter směna

Starověk

Forexový trh, jak ho známe dnes, ve starověku neexistoval, protože neexistovaly papírové měny ani směnné kurzy. Existují však některé historické příklady obchodování a směny zboží, které lze považovat za předchůdce obchodování na Forexu.

Ve starověku si lidé často vyměňovali zboží a služby přímo, bez použití peněz. Tomuto obchodu se říká barterový obchod (směnný obchod) a spočíval ve výměně jednoho zboží za jiné zboží stejné hodnoty. To lze považovat za primitivní formu forexového obchodování, protože zahrnovalo výměnu zboží a služeb mezi různými zeměmi a regiony.

Forex: Ilustrační obrázek výměna zboží a služeb
Ilustrační obrázek: Výměna zboží a služeb

Vzestup starověkých říší, jako byla Římská říše a čínská dynastie Chan, vedl k rozvoji obchodních cest a výměně zboží mezi různými regiony. To vedlo ke vzniku raných obchodních center, kde si obchodníci mohli vyměňovat zboží a měny. V některých starověkých civilizacích se jako platidlo používaly určité předměty, například sůl, dobytek nebo drahé kovy. Například ve starověkém Římě se vojákům platilo solí, což vedlo ke vzniku slovního spojení "stojí za to". To lze také považovat za předchůdce obchodování na Forexu, protože šlo o směnu různých měn nebo komodit.

Další formou směny bylo  zlato a stříbro. Ty se jako platidlo používaly po tisíce let a jejich hodnota se často určovala podle jejich hmotnosti. To vedlo ke vzniku prvních směnárenských center, kde si obchodníci mohli vyměňovat zlaté a stříbrné mince z různých regionů.

Celkově lze říci, že i když obchodování na Forexu, jak ho známe dnes, ve starověku neexistovalo, existovaly některé formy obchodování a směny, které lze považovat za předchůdce moderního obchodování na Forexu. Tyto rané obchodní praktiky položily základy pro rozvoj moderních globálních finančních trhů.

Zlatý standard

Zlatý standard je měnový systém, v němž je měna země přímo kryta zlatem. V rámci zlatého standardu je hodnota měny určena množstvím zlata v držení centrální banky a měnu lze za zlato směnit za pevný kurz.

Zlatý standard vznikl v 19. století, kdy se země snažily vytvořit stabilnější měnový systém. První zemí, která v roce 1821 formálně přijala zlatý standard, byla Velká Británie a mnoho dalších zemí ji následovalo. V rámci zlatého standardu byly směnné kurzy mezi měnami pevné, což znamená, že byly určovány množstvím zlata v držení centrální banky každé země. To umožnilo stabilnější směnné kurzy a usnadnilo mezinárodní obchod. Protože měna země byla v rámci zlatého standardu přímo vázána na zlato, měla centrální banka omezenou možnost upravovat měnovou politiku v závislosti na ekonomických podmínkách. To znamenalo, že země nemohly snadno stimulovat své ekonomiky v době recese.

Forex: Ilustrační obrázek Dolar podložený zlatem
Ilustřační obrázek: Dolar podložený zlatem

Zlatý standard se začal rozpadat během první světové války, kdy od něj země upustily, aby mohly financovat své válečné úsilí. Oficiálně byl ukončen v roce 1971, kdy Spojené státy ukončily směnitelnost dolaru za zlato, což bylo rozhodnutí známé jako "Nixonův šok".

Přestože se zlatý standard dnes již nepoužívá, jeho dědictví lze stále spatřovat v roli, kterou zlato hraje ve světové ekonomice. Zlato je stále považováno za bezpečné aktivum a je hojně obchodováno na finančních trzích. Zlatý standard představoval důležitý vývoj v dějinách měnových systémů a jeho dopad je stále citelný v moderní globální ekonomice.

Bretton Woods systém

Brettonwoodský systém byl měnový systém vytvořený v roce 1944 na konferenci v Bretton Woods ve státě New Hampshire v USA. Systém byl navržen na podporu mezinárodní hospodářské stability a fungoval do roku 1971.

V rámci brettonwoodského systému účastnické země fixovaly své směnné kurzy k americkému dolaru, který byl následně fixován ke zlatu v kurzu 35 USD za unci. To znamená, že hodnota měn byla vázána na hodnotu zlata. Americký dolar hrál v brettonwoodském systému ústřední roli. Protože byl v té době dominantní světovou měnou, používal se jako hlavní rezervní měna pro mezinárodní obchod a finance.

Forex:  Ilustrační obrázek Zasedání v Bretton Woodu
Ilustrační obrázek: Zasedání v Bretton Woodu

V rámci brettonwoodského systému byl založen Mezinárodní měnový fond (MMF), aby podporoval mezinárodní hospodářskou spolupráci a poskytoval finanční pomoc členským zemím v nouzi. MMF byl také zodpovědný za sledování směnných kurzů a zajišťoval, aby členské země udržovaly pevné směnné kurzy dohodnuté na konferenci v Bretton Woods.

Stejně jako zlatý standard i brettonwoodský systém omezoval možnost centrálních bank upravovat měnovou politiku. Země měly omezenou možnost tisknout peníze nebo devalvovat svou měnu, protože by to mohlo vést k nerovnováze v systému. Brettonwoodský systém se tak začal rozpadat koncem 60. let 20. století, kdy se Spojené státy potýkaly s rostoucím obchodním deficitem a neudržitelnou platební bilancí. V roce 1971 prezident Nixon oznámil, že USA již nebudou směňovat dolary za zlato, čímž fakticky ukončil brettonwoodský systém.

Brettonwoodský systém důležitým milníkem v historii mezinárodních měnových systémů. Pomohl podpořit hospodářskou stabilitu v období po druhé světové válce, ale také čelil výzvám a omezením, které nakonec vedly k jeho zhroucení.

Elektronické tradingové platformy v 70. letech 20. století

Elektronické obchodní platformy pro Forex se začaly objevovat v 70. letech 20. století a způsobily revoluci v obchodování s měnami. Před rozvojem elektronických obchodních platforem se obchodování na Forexu provádělo převážně po telefonu, což bylo pomalé a neefektivní.

Rozvoj počítačové technologie v 70. letech 20. století umožnil automatizovat mnoho aspektů obchodování s měnami. To umožnilo rychlejší a efektivnější obchodování a také větší transparentnost cen. To zajistily elektronické obchodní platformy tím, že obchodníci mohli vidět kotace měn v reálném čase a činit informovanější obchodní rozhodnutí. Zároveň tak došlo ke snížení rizika odvodů a manipulací na forexovém trhu. Obchodníci se od této chvíle mohli mohli účastnit z jakéhokoli místa na světě s připojením k internetu. To pomohlo demokratizovat trh a umožnilo více lidem účastnit se obchodování s měnami.

S rozvojem elektronických obchodních platforem se velké instituace začaly pouštět do prvního algoritmického obchodování. Díky počítačům tak mohly využívat programy k automatickému provádění obchodů na základě předem definovaných pravidel, což pomohlo omezit lidské chyby a zvýšit efektivitu obchodování. Forex se tak stal největším finančním trhem na světě z hlediska denního objemu obchodů. Dnes se většina obchodování na Forexu uskutečňuje právě prostřednictvím elektronických obchodních platforem.

Vývoj elektronických obchodních platforem v 70. letech 20. století byl významným milníkem v historii obchodování na Forexu. Pomohl zrychlit, zefektivnit a zpřístupnit obchodování a připravil půdu pro růst globálního trhu Forex, který vidíme dnes.

Deregulace Forexu v 80. letech 20. století

Deregulace na forexovém trhu v 80. letech 20. století znamená uvolnění nebo zrušení regulací, které dříve omezovaly účast bank a dalších finančních institucí na forexovém obchodování. Toto období deregulace pomohlo přeměnit forexový trh ve vysoce likvidní a propojený globální trh, kterým je dnes.

Před 80. lety 20. století platila v mnoha zemích omezení pro obchodování s cizími měnami. Deregulace mnoho těchto omezení odstranila, což umožnilo větší účast bank, podniků a dalších finančních institucí. Zároveň pomohla zvýšit likviditu tím, že umožnila obchodování s měnami většímu počtu účastníků. To vedlo ke snížení spreadů mezi nabídkou a poptávkou a ke snížení obchodních nákladů, což dále podpořilo účast na trhu. Deregulace forexového trhu také pomohla podpořit globalizaci tím, že usnadnila společnostem zapojení do mezinárodního obchodu a investic. To zvýšilo tok kapitálu po celém světě a podpořilo hospodářský růst. Nic se však neobejde bez problémů. Deregulace vedla ke zvýšení konkurence mezi finančními institucemi a zvýšila volatilitu trhu. Tato volatilita zase vedla ke zvýšení rizika a potřebě většího rozsahu postupů řízení rizik.

I tak se dá hovořit o tom, že uvolnění pravidel forexového trhu v 80. letech 20. století bylo klíčovým milníkem v historii tohoto trhu. Pomohlo přeměnit trh ve vysoce likvidní a propojený globální trh, ale také přineslo nové výzvy a rizika, která bylo třeba řídit.

Globalizace v oblasti Forexu koncem 20. a začátkem 21. století

Globalizace v oblasti Forexu znamenala rostoucí propojení světových ekonomik a finančních trhů a rostoucí význam mezinárodního obchodu a investic na forexovém trhu. Koncem 20. a začátkem 21. století došlo na Forexu k výrazné globalizaci, která byla způsobena řadou faktorů včetně technologického pokroku, deregulace a vzestupu rozvíjejících se trhů.

Vzestup rozvíjejících se trhů na konci 20. a na počátku 21. století hrál také významnou roli v globalizaci a to nejenom na Forexu. S tím, jak se rozvíjející se trhy, jako je Čína, Indie a Brazílie, staly významnějšími hráči ve světové ekonomice, došlo k dalšímu zvětšení objemů obchodů na již takhle největším trhu světa.

Forex: Ilustrační obrázek Mezinárodní obchod
Ilustrační obrázek: Mezinárodní obchod

Ke globalizaci na Forexu přispěl také rostoucí význam přeshraničních investic. Vzhledem k tomu, že se společnosti a investoři snaží diverzifikovat svá portfolia a získat přístup na nové trhy, potřebují často směňovat měny, aby mohli investovat na zahraničních trzích. Globalizace přinesla také nové výzvy v oblasti řízení rizik. Vzhledem k většímu propojení měnových trhů mohou mít události v jedné části světa významný dopad na měny a finanční trhy po celém světě. To vedlo k potřebě sofistikovanějších postupů řízení rizik.

Globalizace koncem 20. a začátkem 21. století změnila Forex ve vysoce propojený a dynamický globální trh. To přineslo nové příležitosti a výzvy pro obchodníky a investory a vedlo k potřebě sofistikovanějších postupů řízení rizik.

S kým budete obchodovat

Forex je největším trhem světa, který je otevřený 24 hodin denně a věnuje se mu každý den přes 15 milionů účastníků. Patří mezi ně banky, fondy, instituce, ale také drobní obchodníci, včetně těch začínajících. Měnový trh je zajímavý i tím, že zde figurují ve velké míře subjekty, jejichž cílem není vydělat spekulací, ale pojištění si kurzového rizika. S trochou nadsázky se dá říct, že takovéto společnosti vydělají tím, že na Forexu prodělají. Pojďme se na jednotlivé účastníky podívat trochu podrobněji.

Na forexu obchodujete s bankami, fondy, institucemi, ale i obchodníky

Národní neboli centrální banky

Vstupují na trh, aby korigovaly zdánlivé narušení trhu. Opatření tohoto typu mají většinou pouze krátkodobý účinek. Mohou také realizovat politiku určenou vládou. Podílí se na řízení zásob peněžních prostředků svých zemí, aby zajistily finanční stabilitu. V poslední době jsou výraznými hráči na měnovém trhu. Jejich nástrojem jsou hlavně úrokové sazby, ale také pouhá rétorika jejích hlavních představitelů, která také dovede trhy pěkně zahýbat.

Investiční společnosti a hedge fondy

Investiční společnosti a hedge-fondy patří k velkým hráčům na forexovém trhu. Důvodem vstupu těchto subjektů na devizový trh je diverzifikace jejich kapitálu a vysoká likvidita tohoto trhu. Zároveň si zde zajišťují cizoměnová portfolia.

Korporace a obchodní společnosti

Hlavním důvodem pro vznik devizového trhu byl mezinárodní obchod. Mnoho společností musí dovážet nebo vyvážet zboží a služby do zemí po celém světě. Platby se pak uskutečňují v různých měnách a důsledkem toho se denně vymění obrovské množství peněz. Dalším důvodem vstupu velkých společností na Forex je ochrana kurzového rizika.

Makléři neboli brokeři

Úkolem makléřů je zprostředkovat obchody mezi účastníky trhu. Mají spojení na banky, finanční instituce či ostatní makléře. Zajišťují na trhu potřebnou likviditu. Jako privátní obchodníci potřebujeme brokery pro zprostředkování obchodů. Při jejich výběru bychom však měli být velmi obezřetní.

Více o výběru brokera se dočtete v článku "Bez brokera to nejde".

 Přehled zajímavých českých a zahraničních brokerů najdete v přehledné tabulce "Srovnání brokerů".

Lidé

I člověk, který na první pohled nemá nic společného s forexovým světem, do něho nějakým způsobem vstupuje. Potřebujete vyměnit peníze na dovolenou, platíte v zahraničí kartou nebo třeba nakupujete přes internet ze zahraničí. Ve skutečnosti tak nevědomky také obchodujete s měnami.

Komerční banky

Největší obrat je rozdělen mezi komerční banky. Obchodují s miliardami dolarů denně. Jde buď o jejich vlastní spekulaci na trhu, nebo obchodují pro své zákazníky. Jejich specifikem je, že mají přímý přístup do trhu. Další nespornou výhodou je, že vidí obchody svých klientů, a mimo jiné třeba i nastavené stoploss nebo profit target příkazy.

Spekulanti a investoři

Spekulanti a investoři uskutečňují objednávky pro zákazníky nebo obchodují na svůj vlastní účet a vydělávají si tím peníze na živobytí. Spekulanty můžeme od investorů odlišit tím, že jejich primárním příjmem není nákup a prodej, ale zisk z rozdílu úrokových měr jednotlivých měn. Jde o tzv. Carry trade, kdy použijete měnu s nižší úrokovou sazbou pro nákup měny s vyšší úrokovou sazbou.

Obchodní hodiny na Forexu

V porovnání s jinými finančními trhy je Forex jedinečný a výjimečný. Od ostatních trhů se liší např. velikostí nebo likviditou. Avšak největším rozdílem je 24 hodinový provoz. S výjimkou víkendu je Forex otevřen non-stop. 24 hodinový provoz je velká výhoda. Můžete obchodovat prakticky, kdy se vám zlíbí. Jste ranní ptáče, obchodujte od brzkého rána. Jste v noci čilí a dlouho ponocujete, není problém. Tomuto trhu se nemusíte přizpůsobovat. Prostě obchodujete, kdy vám to vyhovuje.

Obchodní hodiny

Můžeme říct, že forexový trh se pohybuje jako slunce. Pokud zvolíme jako výchozí bod půlnoc SEČ, vypadá forexový den následovně: Hodinu před půlnocí našeho času začíná obchodovat Sydney. V jednu hodinu v noci se přidává Tokyo. Od 9 hodin ráno běží londýnská seance a ve 14 hodin pak otevírá Amerika. Poté, co ve 23:00 zavře Amerika, otevírá už opět Sydney.

Pro větší přehlednost se podívejte na tabulku.

Obchodní hodiny na Forexu
Tabulka: Obchodní hodiny

V tabulce si můžete všimnout, že se některé seance překrývají. Například mezi jednou hodinou v noci a osmou ranní je aktivní Sydney i Tokyo. Londýn a Amerika zase mezi 14:00 a 18:00. V těchto časech je na trhu více účastníků a tím i větší objemy obchodů a volatilita. Podle toho v jaké seanci obchodujete, je dobré si vybrat měnové páry. V průběhu asijské seance jsou volatilnější páry s australským dolarem nebo jenem. V průběhu našeho dne pak euro, dolar nebo libra.

Výhody a rizika Forexu oproti jiným trhům

Výhody

Obchodování na měnovém trhu se těší v posledních letech velké oblibě. Je to hlavně díky následujícím výhodám:

Obchodování 24 hodin denně

Forexový trh je otevřený 24 denně. Je tomu tak proto, že nemá jedno centrální místo, ale obíhá celý svět. Transakce se uskutečňují defacto neustále. Forex je proto zajímavý zvláště pro obchodníky, kteří si rádi volí flexibilně svůj čas pro obchodování. Je možné obchodovat kdykoli, i když samozřejmě existují vhodnější časy pro obchodování – zejména je to čas, kdy je otevřený trh v Londýně a v New Yorku.

Forexový trh je otevřený 24 denně.

Finanční páka

Forex brokeři nabízí pro své klienty využití tzv. finanční páky. To znamená, že vám broker poskytne finanční prostředky, abyste mohli nakoupit více. Standardně poskytují páku 1:100. Pokud máte účet například 1 000 USD, můžete v případě maximálního využití páky 1:100 nakoupit jinou měnu za 100 000 USD. Rapidně se tak mění možnost zisku, ale také ztráty. Jak se říká. Finanční páka je dobrý sluha, ale zlý pán. Každopádně platí, že obchodník nepotřebuje tak vysoký kapitál, jako v případě jiných trhů. Broker mu ho bezúročně půjčí.

Nízká počáteční investice

Pro otevření forexového účtu není potřeba tak vysoký počáteční kapitál jako je tomu u jiných trhů. Brokeři umožňují otevírání účtů již od 1 eura. Na velikosti počátečního účtu však často závisí podmínky, které vám broker dá pro obchodování. Obecně platí, čím nižší kapitál, tím vyšší spready a poplatky. Nicméně, tento rozdíl se projeví až při velkém množství obchodů. Pro začínajícího tradera je velmi nepatrný.

Vysoká likvidita

Forex je největší trh na světě. Ve většině případů tak obchodníkům nabízí extrémně vysokou likviditu. To znamená, že jediným kliknutím, lze okamžitě nakoupit a prodat. Nikdy se vám nestane, na rozdíl od jiných trhů, že by nebylo možné vaši stávající pozici ukončit. Díky vysoké likviditě je při obchodování s měnami vše plynulé a rychlé.

Nízké náklady na obchod

Vzhledem k obrovským objemům obchodů a velké konkurenci mezi forexovými brokery, jsou zde velmi nízké náklady na každý jednotlivý obchod. Náklady se skládají ze spreadu a poplatku.

Pro představu uvedu příklad. Celkový náklad (spread+poplatek) při zakoupení dolarů za 100 000 EUR se pohybuje mezi 10-15 eury, tj. nějakých 0,01% - 0,015%

Demo účty, zprávy, novinky, informace, vzdělání

Forex je v módě. Tento stav se odráží i na jeho dostupnosti a dostupnosti informací. Dnes již prakticky každý forexový broker nabízí možnost založení demo účtu zdarma. Mnoho brokerů nabízí také své školící a vzdělávací programy. Začínající obchodníci tak mají zdarma k dispozici nejenom platformu s reálnými grafy a daty, ale také informace a základní osvětu. Nechybí ani okna aktuálních zpráv z ekonomiky a trhů a také oznámení nejčerstvějších statistik a ekonomických indikátorů, které hýbou trhem.

Ještě před několika lety tohle mohlo znít jako utopie. V dnešním konkurenčním prostředí dostanete od brokera vše zcela zdarma a někde můžete dokonce očekávat mnoho nadstandardních prvků. Toto je ideální příležitost, jak si vše vyzkoušet nanečisto, aniž byste do tohoto byznysu investovali jediný dolar.

Všechny tyto faktory se odráží v tom, že Forex je momentálně nejpopulárnějším trhem na světě. Zatímco likvidita na mnoha trzích a u mnoha aktiv v dnešní době rostoucí regulace, do určité míry poklesla, objem trhu s měnami je stále v rozkvětu a mnoho odborníků odhaduje, že aktuální denní obrat i nadále poroste.

Rizika forexu

Rizika

Samo sebou, jako všechno v životě, má i Forex svá rizika. Často jsou právě rizika spojena s výše uvedenými výhodami. Záleží totiž hlavně na tom, jak k nim bude každý jednotlivý obchodník přistupovat.

Využití finanční páky

Klasický příklad, výše zmíněného. Pokud využíváte finanční páku rozumně, akceleruje vaše zisky. Pokud neuváženě, vymažete svůj obchodní účet velmi, velmi rychle. Ve většině případů je nesprávné využití finanční páky příčinou ztráty obchodního účtu.

Nízký počáteční kapitál

Nízký počáteční kapitál vede obchodníky k vyšší exponovanosti účtu (více strategií najednou), vyššímu využití páky a tím i neúměrně vysokému riziku. To vede v dlouhodobějším horizontu téměř k jisté ztrátě kapitálu.

Mnoho často protichůdných informací

V dnešním online světě je přístup k informacím otázkou několika málo vteřin. O to obtížnější je vyhodnocení jejich relevantnosti. Navíc v obchodování platí, že to, co vyhovuje jednomu, druhému ne. Může se například stát, že si koupíte ziskovou strategii, ale nebudete schopni s ní vydělávat, protože nebude pro vás.

Např. vstup do strategie bude v 23:00 a vy chodíte obvykle spát v devět. Nebo obráceně, ráno dlouho spíte a strategie je postavena na proražení prvních 15 minut obchodování Frankfurtu. Museli byste tak být u PC v 8:15.

Ze zkušenosti

Jedna z prvních knížek, týkajících se tradingu, kterou jsem kdy četl, byla od Joa Rosse, Trading je byznys. Dokud jsem se však nestal profesionálním obchodníkem, nebyl jsem sto docenit, jak moc pravdy se již v jejím nadpisu skrývá. Až časem jsem pochopil, že trading je opravdu, stejně jako například eshop, autosalon nebo stánek s hamburgery, byznys se vším všudy.

Chcete se o tradingu dozvědět více?

Přečtěte si článek, co se skrývá pod pojmem trading.

Nebo přejděte rovnou do našeho Rychlokurzu, kde se zdarma dozvíte ty nejdůležitější informace o Forexu a tradingu.

Ohodnoťte článek
Sdílejte článek