Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Jaké jsou typy grafů

Grafy neodmyslitelně patří k obchodování nejenom na Forexu. Tradeři využívají grafy pro zakreslení cenových pohybů, na základě kterých dělají svá obchodní rozhodnutí.

Proč je graf důležitý?

Zakreslením ceny vybraného měnového páru do grafu získává obchodník šikovný a snadno čitelný nástroj informací. Pro většinu lidí je podstatně jednodušší vstřebat grafické znázornění než pohybující se čísla v nějaké tabulce. Od grafů je pak blízko k technické analýze, která je založena na myšlence, že pokud chceme vědět, kam se cena pohybuje, musíme vědět, kde byla v minulosti. Grafy jsou proto základním prvkem technické analýzy.

Nejpoužívanější typy grafů

V průběhu let vymysleli obchodníci spoustu různých způsobů, jak reprezentovat tržní data na grafech. V softwarech určených pro obchodování na Forexu naleznete hlavně čárový, čárkový a svíčkový graf. Vedle těch pak ještě existují další typy grafů, které mohou být založeny na objemu obchodů nebo na velikosti rozpětí, atd.

Čárový graf

Jde o nejjednodušší znázornění pohybu ceny. Z každé zavírací ceny vedeme linku do následující zavírací ceny. Tento typ grafu má nejmenší vypovídací hodnotu o tom, co se na trhu děje. Ukazuje nám pouze směr, kterým trh jde. Zda je v uptrendu, downtrendu nebo v pohybu do strany.

Čárkový graf

Čárkové grafy mají o poznání vyšší vypovídací schopnost než grafy čárové. Jednotlivé čárky představují obchodní rozpětí ve vybraném časovém úseku (minuta, hodina, den, měsíc apod.). Vrchol každé čárky označuje nejvyšší cenu (high) daného období, spodní bod čárky naopak nejnižší cenu (low). Výběžek na levé straně čárky reprezentuje otevírací cenu (open) a výběžek na pravé straně představuje zavírací neboli konečnou cenu (close).

Jednotlivé čárky ukazují pohyb ceny ve vybraném časovém období. Jde-li například o měsíční data, pak každá čárka ukazuje otevírací cenu k 1. dni každého měsíce, nejvyšší a nejnižší cenu obchodovanou v průběhu měsíce a poslední den měsíce se nám zformuje konečná cena. Každý obchodní software pak umožňuje zakreslovat klesající nebo rostoucí čárku v různých barvách. Klesající čárka znamená, že zavírací cena byla níže než otevírací a u rostoucí čárky je tomu naopak.

Open - otvírací cena
High - nejvyšší cena za dané období
Low - nejnižší cena za dané období
Close - zavírací cena

Svíčkové grafy

Svíčkové grafy nabízí prakticky stejné informace jako čárkové grafy. Znázorňují otevírací (open), nejvyšší (high), nejnižší (low) a zavírací (close) cenu. Jediný rozdíl je, že obchodníci na nich mohou vidět některé jevy, které nejsou na čárkových grafech na první pohled patrné. Nevýhodou může být, že zabírají poměrně široký horizontální prostor, takže je možné na grafu zobrazit pouze omezený počet svíček.

 

Jaký graf je nejvhodnější pro obchodování?

Protože čárový graf neposkytuje dostatek potřebných informací pro obchodování, měli byste se rozhodovat mezi čárkovými a svíčkovými grafy. Z obou dvou typů vyčteme prakticky ty samé informace. Záleží proto na preferencích každého obchodníka, který z nich zvolí.