Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Jak používat trendové čáry k obchodování

Jedním z prvních technických aspektů trhu, které byly objeveny, jsou trendové čáry. Technická analýza je založena na skutečnosti, že se ceny aktiv pohybují v poměrně jasných trendech a trendová čára je způsob, jak tyto trendy zachytit.

Obchodování trendových čar je pravděpodobně jedna z nejvíce používaných forem technické analýzy. Pokud je správně zakreslena, může být stejně přesná jako jiné metody. Obchodníci řídící se technickou analýzou používají trendové čáry dvěma způsoby:"Zakreslení trendových čar je velmi subjektivní záležitostí."

  • K identifikaci směru pohybu podkladového aktiva
  • Ke stanovení, zda a kdy se tento pohyb změní

Co to vlastně ta trendová čára je? Jedná se o rovnou přímku, zakreslenou do grafu přes významné vrcholy či dna cenového rozpětí, která definují směr tržního pohybu. Uptrendová čára se kreslí pod spodní částí cenových pohybů, naopak downtrendová nad. Pro lepší představu se podívejte na graf.

 

Zakreslování trendových čar

Uptrendová čára označuje rostoucí pohyb ceny. Vytvoříme ji tak, že spojíme spodní limitní body korekčních pohybů, které cena vytváří při pohybu vzhůru. Každý nový bod musí být výš než předchozí low. Tím získá trendová čára rostoucí sklon.

Downtrendová čára označuje klesající pohyb ceny. Vytvoříme ji tak, že spojíme horní limitní body korekčních pohybů, které cena vytváří při poklesu. Každý nový bod musí být níže než předchozí high. Tím získá trendová čára klesající sklon.

Důvěryhodnost trendové čáry

Není jednoduché určit, zda je daná trendová čára platná nebo ne. Zakreslení trendových čar je velmi subjektivní záležitostí. Je k tomu potřeba trocha zkušeností a také selský rozum. "Častou chybou je zakreslit trendovou čáru, která je příliš strmá."Nikdo nemůže vzít graf, okamžitě zakreslit trendové čáry a být si jist, že jsou to ty správné nebo dokonce ty nejlepší, které by mohly být k aktuálnímu vývoji přiřazeny. Každý totiž vidí situaci trochu odlišně.

Obezřetný obchodník hledá více než jen dva body na grafu, kterých se trendová čára dotýká. Bude čekat na třetí a čtvrtý bod, který potvrdí trendovou čáru, kterou identifikoval. Experti navíc doporučují, vyhledávat body na trendové čáře (lows v případě uptrendové čáry a highs v případě downtrendové čáry), které budou pokud možno rovnoměrně rozloženy na grafu.

Častou chybou je zakreslit trendovou čáru, která je příliš strmá. Mnoho takovýchto trendových čar se po značné počáteční aktivitě zploští. V této situaci se obchodníkovi budou hodit nabyté zkušenosti se zakreslováním a překreslováním trendových čar.

Obchodování trendových čar

Cílem obchodování pomocí trendových čar je obchodovat ve směru současného trendu, dokud nedojde k proražení stávající trendové čáry. Další variantou je počkat na proražení a obchodovat ve směru nového (opačného) trendu. Platí zde také pravidlo nespoléhat se pouze na trendové čáry. Ty jsou pouze jedním z nástrojů, který byste měli doplnit ještě o další signály. Tím mohou být např. obratové svíčkové formace, technické indikátory apod.


Byla trendová čára opravdu proražena?

Čím je trendová čára dlouhodobější, tím konzervativnější by obchodníci měli být. Existuje totiž větší pravděpodobnost, že její sklon se může lehce změnit. Cena může za trendovou čáru trochu prorazit, ale ve skutečnosti se nebude jednat o proražení.

Při určování, zda byla trendová čára definitivně proražena, je vhodné zvážit několik faktorů:

Velikost cenového pohybu – malá cenová aktivita málokdy signalizuje proražení

Zavírací cena – techničtí obchodníci často považují zavření nad nebo pod trendovou čárou za její proražení

Potvrzující cenová formace – pokud uvidíme na grafu obratovou svíčkovou formaci, jde o posílení významu následného proražení.


Trendové čáry mohou poskytnout cenné informace o vyvíjející se situaci na trhu. Sledujte však trh v širším kontextu. Před vstupem do obchodu požadujte ještě další potvrzení vašich obchodů.