Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Úvod do money managementu

Většina začátečníků i mnoho profesionálních obchodníků věří, že umění předpovídat trh rovná se schopnosti vydělat na trzích peníze. Zinkasovat jakýkoliv zisk z daného obchodu (i sebemenší) pro ně znamená ukázat, jak dobré jsou jejich prognostické a analytické schopnosti a jak jsou tedy následně schopni vydělat obchodováním spousty peněz. Skutečnost je však úplně jiná. Úspěch na trzích závisí z 80 % na money managementu.


Na začátek je důležité si objasnit, co se vlastně skrývá pod pojmem money management. Mnoho traderů zaměňuje money management s používáním Stop lossů, Trailing stopů nebo s dobrým poměrem zisk/risk. To je však špatně, i když samozřejmě tyto faktory hrají ve výpočtu svou roli. Money management znamená vypočítat, kolik peněz mohu použít na jednu pozici. Zohledňuje celkový stav účtu a na základě správných matematických výpočtů ukáže, kolik z celkového obchodního účtu riskovat v následujícím obchodu. Existuje mnoho metod, více či méně sofistikovaných, pro stanovení velikosti pozice.

Steve Cohen řekl: „Základní chybou většiny neprofesionálních obchodníků je to, že obchodují příliš velkých pozic ve vztahu k jejich obchodním účtům. Když se pak pozice pohybují proti nim, ocitnou se ve velké ztrátě, která se jim vymkne z kontroly. Výsledkem bývá panika či šok. Money management je část obchodního systému, která určí kolik kontraktů, jednotek, počtu akcií apod. můžete v obchodu držet současně. Víte pak, kolik rizika můžeme přijmout a kontrolovat.“

Existuje mnoho metod moneymanagementu. Ještě než si je detailněji popíšeme, podívejte se na následující tabulku. Ta nám ukazuje, proč je důležité držet maximální riziko na jeden obchod nízké. Podle všeobecně platných pouček maximálně do 2,5 % na jeden obchod.

Procentní ztráta kapitálu

Procento k dorovnání ztráty

1%

1.01%

2%

2.04%

5%

5.30%

10%

11%

20%

25%

30%

43%

40%

67%

50%

100%

60%

150%

70%

233%

80%

400%

90%

900%

Tabulka: Přehled návratnosti kapitálu

V tabulce můžete vidět přehled, o kolik % musíte zhodnotit váš zbývající kapitál, abyste se dostali na původní stav. Např. pokud ztratíte 50% účtu, musíte zhodnotit zbytek účtu o 100%. Tato čísla ukazují tvrdou realitu. Při ztrátě 80% bude muset hodně zabrat, abyste se dostali alespoň na nulu. 400% zhodnocení účtu je práce na několik let. Proto je důležité držet riziko na jeden obchod v únosné míře, 2,5% je opravdu hranice.