Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Úvod do Market Profile

Market profile vznikl z pohnutek Steidlmayera a jemu blízkých osob, protože chtěli nějakým způsobem vidět, kde v rámci dne probíhá největší obchodní aktivita a jaké je rozložení této aktivity na jednotlivých cenách obchodovaných v daném dni. Jejich záměr se povedl na výbornou a Market profile se stal jedním z nástrojů, který využívají banky a velcí hráči na trhu. 


Market profile je schopen mi ukázat, které ceny považují účastníci trhu za více zajímavé a které za méně. Především ale ukazuje, kde účastníci trhu vnímají hodnotu podkladového aktiva. 

Dále MP dává pohled na pozadí trhu a dovoluje dělat si přehled o tom, kam by cena mohla dojít a kde se dají očekávat „souboje“ o určitou cenovou hladinu. To vám dá velkou výhodu oproti ostatním účastníkům trhu. Při používání Market profilu tak odpadají optimalizace systémů a hledání nových kombinací indikátorů. Profil říká co se na trhu děje a kam by cena mohla dojít. Můžete tak umisťovat lépe své vstupy a výstupy. 

Jak Market profile vypadá? 

Základní stavební kameny Market profile jsou takzvané TPO. TPO jsou zobrazovány jako písmena abecedy. Každý profil bude většinou začínat písmenem A, nebo D. Záleží víceméně na nastavení vašeho softwaru. Pro praktické použití MP je ale docela jedno, kterým písmenem profil začíná. Je pouze důležité vědět, které písmeno to je. Po otevření nového profilu se jednotlivá TPO (písmenka) "obtisknou“ na každé hladině, kde se trh pohyboval, a budou se vykreslovat po určitý časový interval.

 

 

Na obrázku můžete vidět profil začínající písmenem „A“ a otevírací cenu označenou zavináčem (@). Vpravo je cenová osa, která nám zobrazuje, na kterých cenách proběhly v průběhu TPO "A" obchody.


Původní nastavení pro trvání jednoho TPO, které používal Steidlmayer, bylo 30 minut. Pokud tedy jedno TPO bude trvat 30 minut, tak se mi během jednoho dne se vykreslí 48 TPO. Každé z nich zanechá na ceně svůj obtisk.

 


Na tomto obrázku vidíte denní profil regulérní jedné seance. Profil začíná TPO „A“ a trvá 30 minut. Poté se začne vykreslovat TPO „B“, které trvá též 30 minut a tak dále až do konce obchodní seance. Zobrazený profil je schválně rozdělený na jednotlivá písmena, aby bylo patrné, jak se v jednotlivých půlhodinách obchodovalo.  Z tohoto pohledu je pak jasně vidět, že každá cena je jinak atraktivní co do počtu zobchodovaných kontraktů.


Leckterý technický obchodník by nyní mohl namítnout, že tu vlastně ukazuji 30 minutové svíčky, ale místo svíček, mám písmenka. Mnohem zajímavější ale je, když vidíte profil v jeho standardní podobě (viz následující graf). 

 

 

MP není systém, který říká, zelená nakupuj a červená prodávej. Je to spíše prostředek, který vizuálně velmi přehledně ukazuje na jedné ose čas a na druhé cenu a dává tím celkový pohled na tržní aktivitu.