Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Point of control

Nyní máte základní představu o tom, co je to Market Profil a jaký je jeho rozdíl a benefit oproti klasické technické analýze. V následujících kapitolách vám představím základní koncepty a stěžejní body. Jako první se podíváme na Bod kontroly, neboli Point Of Control (POC).


Zkratka POC, která se používá pro bod kontroly, pochází z anglického názvu Point of Control. Je to cena v rámci jednoho profilu, na které proběhl největší počet obchodů, nebo na ní trh strávil nejvíce času.


Místo na grafu, kde se uskutečnilo nejvíce obchodů, je možné najít dvěma způsoby:

  1. z objemu obchodů – objemy uskutečněné na konkrétní ceně
  2. z počtu TPO - čas strávený na konkrétní ceně

POC v části Market Profilu zmiňuji na prvním místě, protože mu přikládám největší význam. Bod kontroly ukazuje, kde mají v rámci konkrétního časového úseku (profilu) obchodníci největší zájem obchodovat. To poskytuje důležitou referenci. Pokud budete obchodovat na základě svíčkového nebo čárkového grafu, budou vaše referenční body ceny open, high, low a close. Bezesporu jsou to dobré referenční body, ale díky MP se dostanete pod povrch svíčky a objevíte úplně nový rozměr vnímání trhů a cenových hladin. Uvidíte totiž, na které ceně bylo v rámci dané svíčky provedeno nejvíce obchodů.

Na následujícím grafu vidíte ukázku denního profilu futures kontraktu na euro. POC se pro tento den nachází přibližně v polovině profilu, nebo chcete-li v polovině denního obchodního rozpětí. Tento profil jsem použil záměrně a v jedné z dalších ilustrací zjistíte proč.POC může být v rámci svíčky umístěno prakticky kdekoliv a pokud používáte svíčkový graf, tak o něm prostě nevíte. To vás staví do nevýhody oproti těm, kteří to díky MP vědí.

Postavení POC

V obchodování se používá POC k několika věcem. K té nejjednodušší patří, že sleduji, jak se POC vyvíjí v rámci jednotlivých profilů. V zásadě mohou nastat 3 situace:

POC bude s každým dalším profilem růst

Takový obrázek mi říká, že v trhu jsou dominantní nakupující a že s každým novým profilem vnímají hodnotu podkladového aktiva výše. Tato situace je typická pro uptrend a je pěkně patrná z následujícího grafu, kde jsou šipkami naznačené POC každého profilu.

POC bude s každým dalším profilem klesat

Toto je situace popisující downtred.

POC bude mít podobnou hodnotu jako předchozí profil

Tento moment je zajímavý. Napovídá, že trh možná přichází do rovnováhy. Když navážu na předchozí obrázek, tak po dokončení posledního zobrazeného profilu nejde tušit, zda vzniká pouze krátkodobá rovnováha a trend nebude pokračovat. Možná, že se bude tvořit větší, významnější oblast rovnováhy, která se bude formovat několik dní.

Další věcí, která se u postavení POC sleduje je vzdálenost mezi jednotlivými POC. Pokud jsou jednotlivá POC od sebe daleko, jsme svědky výrazného, silného trendu. Čím více se POC k sobě přibližují, tím více se pomyslné kyvadlo trhu převrací k rovnovážnému extrému a tím nám vlastně říká, že byste měli značně snížit své očekávání ohledně pokračování předchozího pohybu.

Supporty a resistence

Další způsob, jak používat POC k obchodování je, že představují referenční body, kde očekávám minimálně zpomalení ceny, nebo její odraz do opačného směru. Na následujícím grafu je tento koncept krásně patrný. Pro lepší přehlednost jsem profil ze dne 18. 1. rozdělil na jednotlivá TPO. 18. 1. trh otevřel na úrovni POC ze 17. 1. a rostl směrem k VAH ze 17.1. Tam po nějakou dobu obchodoval. Poté se vrátil níže a otestoval právě POC, od kterého se odrazil směrem výše.

Princip vytváření supportů a resistencí na základě Market Profilu představuje jednou z nejúčinnějších metod analýzy trhu. Proto se tomuto tématu budeme podrobněji věnovat i v následující kapitole.