Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Co jsou Fibonacciho návraty

Fibonacciho návraty mohou být pro obchodníky užitečným nástrojem, který jim umožňuje určovat body na grafu, kde pravděpodobně dojde k otočení ceny.

Pokud se chcete stát profesionálním obchodníkem, měli byste znát princip Fibonacciho návratů. Nemusíte podle nich obchodovat, ale je užitečné o nich vědět.

Fibonacciho číselná řada byla objevena Leonardem Fibonaccim ve 12. století a představuje jednoduchou řadu čísel, ve které vždy sečteme poslední dvě čísla, abychom dostali číslo následující. Tady je ukázka:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …

A právě z této posloupnosti, respektive z podílu po sobě jdoucích čísel, který se blíží 1,618, se určují Fibonacciho návraty v cenových grafech. Ceny se obvykle po dlouhém pohybu vrací o jistý počet procent zpět – konkrétně o 38,2%, 50% a 61,8%. Návrat na 50% úroveň vlastně nemá s Fibonaccim nic společného, ale obchodníci tuto úroveň také velmi často používají. Na následujícím grafu páru USD/JPY si můžete všimnout, jak cena po dlouhém růstu korigovala zpět a na jakých cenách se otáčela, viz zakroužkované body. Samozřejmě to nebylo způsobenou pouhými Fibonacciho návraty, ale ty také svoji měrou přispěly ke změně pohybu ceny (tzn., že obchodníci na těchto úrovních byli aktivní a způsobili tak směr pohybu).Fibonacciho návraty často (ale ne vždy) vytváří silné hranice supportů a resistencí, u kterých má cena tendenci měnit směr, případně se zde cena na určitou chvíli zastaví, aby pak mohla pokračovat ve svém původním pohybu. Je to dáno tím, že "Fibonacciho návraty jsou univerzální nástroj, který se dá použít na jakémkoli časovém rámci a na jakémkoli měnovém páru."Fibonacciho návraty jsou jedny z nejběžněji používaných nástrojů technické analýzy a proto je mnoho obchodníků aktivních na přibližně stejných cenách, které odpovídají jednotlivým procentním úrovním. Jinými slovy, mnoho obchodníků vyčkává, až cena dorazí na některou z úrovní, a pak téměř ve stejný okamžik zadávají stejné příkazy k nákupům nebo prodejům - a díky velkému počtu stejných objednávek, které míří na trh, se cena může otočit.

K obchodním rozhodnutím však doporučujeme nepoužívat jen samotné Fibonacciho návraty, měli byste zároveň sledovat i jiné ukazatele (např. cenové formace jako je doji, shooting star nebo indikátory a další nástroje technické analýzy), které by zvýšily pravděpodobnost, že cena se na určité úrovni otočí, případně na chvíli zastaví.  

Jak používat Fibonacciho návraty

Nyní si ukážeme krok za krokem, jak zakreslovat Fibonacciho návraty do grafu a jak se dají použít pro obchodování. Postup předvedeme v programu MetaTrader.

Fibonacciho návraty, anglicky Fibonacci retracement, se v Metatraderu do grafu vkládají takto:

Po vybrání nástroje vyberete na grafu trend, na který chcete návraty aplikovat - nezáleží zda jste na hodinovém, denním nebo týdenním grafu. Fibonacciho návraty jsou univerzální nástroj, který se dá použít na jakémkoli časovém rámci a na jakémkoli měnovém páru. To však neznamená, že budou pokaždé „fungovat“, tj. že ceny se budou pokaždé otáčet na těchto úrovních a na "Ani Fibonacciho návraty nejsou zlatý grál, se kterým se dají vydělávat nekonečné zisky."všech párech. Čím vyšší časový rámec (např. týdenní ceny), tím více obchodníků bude návraty sledovat a tím je větší pravděpodobnost, že zde dojde ke změně či zastavení pohybu ceny.  

Fibonacciho návraty můžeme do grafu reálně zakreslit, až začne docházet ke korekci ceny. S vybraným nástrojem Fibonacci retracement spojíme nejvyšší bod pohybu (zde high týdenní svíčky), kde jakoby „začal“ a spojíme jej s bodem, kde začne docházet ke korekci (zde low týdenní svíčky). Automaticky se nám vykreslí návraty 38,2% , 50% a 61,8%. Na následujícím obrázku je všechno vyznačené, jedná se o týdenní graf měnového páru USD/JPY. Všimněte si, jak se cena zachovala na Fibonacciho úrovních.Fibonacciho návraty nám pomáhají určovat, kam by mohla cena po větším cenovém pohybu zkorigovat. Zároveň však lze využít pravidel Fibonacciho posloupnosti k určování budoucích cenových úrovní, kam by mohla cena dojít, pokud bude pokračovat v pohybu. Na následujícím obrázku je opět týdenní graf na USD/JPY páru. Přibližně v době, kdy začne docházet ke korekci námi sledovaného pohybu, spojíme s nástrojem Fibonacciho retracement (nebo Fibonacciho expanze) jeho „začátek“ s nejvyšším bodem, kdy dojde ke korekci. Tím se nám opět vykreslí jednotlivé návraty a zároveň úroveň 161,8%, která projektuje hladinu, kterou bude opět nejspíš sledovat mnoho obchodníků. Na následujícím obrázku cena skutečně došla k této hladině a všimněte si, jak se poté zachovala.Všem začínajícím obchodníkům se doporučuje nespoléhat se na samotné Fibonacciho návraty, tj. neobchodovat pouze podle nich. A pokud ano, tak až po pečlivém otestování na konkrétním páru a časovém rámci. Ceny jako takové totiž nesledují tyto návraty, jsou to právě obchodníci, kteří je sledují, a často se stává, že Fibonacciho návraty „nevychází“, tj. že na nich nedojde ke změně či zastavení pohybu.

Fibonacciho návraty nejsou dokonalé

Ani Fibonacciho návraty nejsou zlatý grál, se kterým se dají vydělávat nekonečné zisky. Na trhu totiž bývají i silnější důvody k aktivitě obchodníků, než jen cenové návraty určené podle Fibonacciho posloupnosti.

Na prvním obrázku je vidět trend směrem dolů, který se při větší korekci vrací zpět k hodnotám blízko Fibonacciho úrovní, avšak kupující obchodníci vytlačili cenu ještě výše, a teprve pak se cena otočila směrem dolů.Další obrázek ukazuje, že je důležité, kteří obchodníci se rozhodují podle Fibonacciho úrovní. Tady to vypadá, jako by návraty vůbec neexistovaly, avšak skutečná podstata spočívá v tom, že na Fibonacciho úrovních bylo málo aktivních obchodníků nebo jich mohlo být více, avšak pak měli malou prodejní sílu k otočení ceny směrem dolů.Na posledním obrázku je opět důkaz, že na trhu mohou a také převládají silnější důvody k aktivitě obchodníků, než samotný fakt, že ceny dorazily na Fibonacciho návraty. Může jít např. o zveřejnění důležité makroekonomické zprávy nebo určitá formace na grafu, kterou obchodují silnější obchodníci, a může se dokonce stávat, že někteří obchodníci obchodují proti běžnému používání Fibonacciho návratů, tj. že spekulují na pokračování ceny na těchto úrovních.


Jak jsme již upozorňovali v předchozích dílech, začínající obchodníci by si měli používání tohoto velmi rozšířeného nástroje pečlivě otestovat a pak teprve jej obchodovat na reálném účtu. Čím vyšší časový rámec, tím více budou Fibonacciho návraty přitahovat pozornost obchodníků a tím větší tam bude obchodní aktivita, čehož můžete využít ke svému ziskovému obchodování.

Další technické nástroje vycházející z Fibonacciho posloupnosti

Nyní si ještě ukážeme jiné technické nástroje, jejichž logika je také postavená na Fibonacciho posloupnosti. Tyto nástroje můžete opět najít v programu Metatrader.

Prvním z nich jsou Fibonacciho časové zóny, které vychází z časové řady zmiňované v úvodu článku a která vypadá následovně: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, atd. Svislé linie na následujícím ilustračním grafu představují právě jednotlivé hodnoty této řady. Linie jsme vytvořili na základě lokálních extrémů, zde zakroužkovaných, a tím jsme si vyprojektovali dobu, ve které by mohlo dojít k obratu ceny. Nevýhoda tohoto nástroje je v mnohem menší popularitě mezi obchodníky a tím i nedostatečné obchodní aktivitě na časových zónách s čímž souvisí také fakt, že neexistují žádná pravidla, odkud začít projektovat tyto zóny a na základě jakých lokálních extrémů vytvářet zóny - což přispívá k „nefunkčnosti“ tohoto nástroje.

Jiným nástrojem mohou být Fibonacciho vějíře, které mají stejné nevýhody jako časové zóny, což vede k nízké popularitě a z toho plynoucí relativně malé „funkčnosti“. Ilustrační obrázek ukazuje jejich použití v grafu USD/JPY, avšak reálná aplikace je mnohem složitější než např. u mnohem oblíbenějších Fibonacciho návratů.