Reklama
Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu

Překvapivá novinka: Závislost USA dříve než se čekalo

Názory

Vítr překvapivého zjištění a zpochybnění výsadního postavení a nezávislosti Spojených států zafoukal z jiné strany. Poslední zprávy oslabení čínské ekonomiky doplněné informacemi firemního hospodaření ale vykazují koncem srpna nečekaně prudkou odezvu na světových burzách, které jsou dobrým barometrem vývoje ekonomické aktivity. Hodnotu ztrácí akcie významných vývozců do Číny (např. Apple). Investoři pocítili obavy většího dopadu na americkou ekonomiku.

USA je zemí udávající světové trendy v politice, vědě a technice a také ekonomice a financích. Světová finanční krize rozkvetla v USA právě na sklonku první dekády nového milénia a drtivě postihla celý svět. A naopak oživení poptávky v zámoří je následováno zlepšením sentimentu a později i růstu ekonomik v Evropě či Asii. Podobně přenos impulsů v podobě změn trendů monetární politiky, tu více, tu méně, citlivě pociťují centrální banky a ekonomické subjekty v globálních hospodářských centrech. Aktuální chystané zvyšování hlavní úrokové sazby USA je důkladně probírané a komentované na vrcholných světových ekonomických fórech a v světových institucích jako MMF. Řada zemí s křehkým měnovým systémem zejména v Latinské Americe hodlá v závislosti na velikosti a časování kroků Fedu upravit své vlastní monetární a úrokové parametry a musí prokázat připravenost na změny monetární politiky USA.

Vedení světové hospodářské taktovky se ale projevovalo i obráceně. V globální ekonomice totiž navíc země historicky prokázala nárazníkovou funkci vůči světovým krizím různého typu a geografického přívlastku. Asijská, mexická, ruská krize a ani například dluhová krize eurozóny nezpůsobily zásadnější výkyv amerického hospodářství. Kotva světového ekonomického systému umožnila zabránit šíření nejistoty a slabosti a naopak pomohla k uklidnění a obnovení přirozeného ekonomického koloběhu. Logicky, běžné výkyvy ekonomické aktivity a cyklů zemí světa se v USA projevily velmi omezeně.

Vedení světa, ale také odolnost a soběstačnost USA v ekonomice, jsou dány jednak velikostí a silou amerického hospodářství, ale také cenami, hodnotou dolaru a kvalitou nabídky amerického zboží a služeb. Hlavně však také USA, z hlediska zdroje celkové poptávky, jež řídí a určuje celkový ekonomický vývoj, nejsou tak exportně orientované jako hlavní asijské a evropské ekonomiky. Export tvoří podíl na HDP přibližně 14 %, v eurozóně je to téměř 45 %. Velká váha domácí ekonomiky tudíž dokáže eliminovat případné nepříznivé tlaky ze zahraničí. Což se hodí, protože v minulosti svět přinášel Spojeným státům spíše ohrožení než naději. Naopak Asie či Evropa jsou mnohem více zranitelné a exponované nečekaným událostem ze zahraničí.

Z jiných úhlů pohledu je však nezávislost USA pouze iluzorní. Čína dlouhodobě patří mezi hlavní majitele státních dluhopisů a tím i věřitele USA dlouhodobě naakumulovaného dluhu. Případná citelnější redukce pohledávek v USA Čínou by vedla k prudkým výkyvům na světových finančních trzích. Proto ekonomická, finanční a kursová politika Číny je v USA bedlivě a úzkostlivě, vzhledem k nevyzpytatelnosti Číny, sledována.

Také proto dlouhodobě v rámci G7 či Světové obchodní organizace si USA dovolují Číně sdělovat názor, aby apreciovala podhodnocený kurs juanu a narovnala tak velký deficit obchodní výměny s USA, spíše jako přání. Nedovolují si Čínu žádat nebo či dokonce klást podmínky a ultimátum, tím spíš, že momentálně Čína čelí oslabení růstu své ekonomiky a posilování juanu není už vůbec na pořadu dne. Určité područí vůči Číně se ale z této světové strany neprojevilo. Čína totiž zatím nemá důvod něco měnit, neboť pro růst obchodní výměny a tím i svého ekonomického růstu potřebuje stabilní finanční systém včetně solidní hodnoty dolaru.

Slábnutí čínské ekonomiky jednak systematicky oslabuje jiné části světa, hlavně celou Asii, Tichomoří s Austrálií, ale také Evropu. V kombinaci se silným dolarem posledních let tak dopad už je znát citelně i v amerických statistikách. Zastavil se růst amerického exportu. Povážlivě soustavně také chřadne více exportně orientovaná průmyslová aktivita, její růst klesá k nule. Rovněž regionální předstihové indikátory ekonomické aktivity ukazují dokonce recesi. Navíc začal též slábnout dosud solidní růst zaměstnanosti. K tomu připočtěme ztrátu akciového trhu a velkou nepříjemnost v podobě růstu nejistoty ekonomických subjektů, firem a domácností.

Ochota investovat a spotřebovávat se tak může snižovat, což umrtvuje ekonomickou aktivitu. Domácí ekonomika sice nadále roste solidně (služby, maloobchod, trh domů, solidní spotřebitelský sentiment), avšak hrozí přenos slabosti ze zahraničí. Dokáže domácí sektor amerického hospodářství odolat a přestát tlaky ze zahraničí tak jako v minulosti, nebo se slabost přenese i tam, což by znamenalo další razantní odpověď trhů? Rozuzlení a tím i jasný trend monetární politiky a trhům přinesou příští měsíce. Sny americké jedinečnosti ale minimálně naštíply trhliny pochybností.

Je dost možné, že se USA budou muset smířit s faktem dobře známým v Evropě či Asii, že za nitky amerického hospodářství, monetární politiky, trhů, blahobytu a úspěchu bude v budoucnu tahat někdo jiný z ciziny!

Ohodnoťte článek
Sdílejte článek
Překvapivá novinka: Závislost USA dříve než se čekalo